รายการกิจกรรมวันแม่ปี 2015

 

 สถานประกาศสามัคคีธรรมกำแพงเพชร

 จัดงานวันแม่ในวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2015

  เวลา 10.30 -12.30 น. โดยมีรายการดังนี้


1. นมัสการพระเจ้า

2. เทศนา: ศ.บ ประเวศน์ ลือโสภา (เฉลยธรรมบัญญัติ 13:3-10)

3. อธิษฐานเผื่อคุณแม่

    (มีคนใหม่ 1 คน)


 

 

 

 

 

 

 

 

  อ่านบทความย้อนหลัง