คริสตมาสประกาศ 

ณ.  ต.หนองน้ำใส จ.นครราชสีมา

วันอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม 2015 

เวลา 17.30 - 20.00 น.

มีผู้รับเชื่อ 16 คน..


  อ่านบทความย้อนหลัง