รายการกิจกรรมวันแม่ปี 2015


จุดประกาศสามัคคีธรรมกันทรวิชัย จ. มหาสารคาม

 

วันอาทิตย์ ที่ 9 สิงหาคม 2015

 เวลา 09.30 - 12.30 น. มีรายการดังต่อไปนี้

 


 

1.นำนมัสการโดย คุณรำไพพรรณ ใจไหว

2.เทศนาโดย คุณรำไพพรรณ  ใจไหว "หน้าที่ของแม่มีต่อลูก"

    (1 ซมอ.1:21-24,สภษ.29:17)

3.ร้องเพลงพิเศษโดย คุณ ศิริรัตน์  เหล่านิล. (หนึ่งเดียวคือแม่)

4.และเพลงพิเศษจาก ศบ. (เพลงหัวใจผู้เป็นแม่)

5. หลังจากนั้นมอบดอกไม้และศิษยาภิบาลได้อธิษฐานเผื่อแม่ๆ

 เสร็จรายการทานอาหารเที่ยงด้วยกัน 

 


 

 

 

  อ่านบทความย้อนหลัง