พิธีศีลบัพติสมาในน้ำ ทั้งหมด 4 ท่าน

อาทิตย์ 6  พฤศจิกายน 2016

* สถานประกาศบ่อไร้

 

 

 

  อ่านบทความย้อนหลัง