ภาพบรรยากาศ

พิธีศีลบัพติสมาชิกคริสตจักรสามัคคีธรรมเนินสว่าง

วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2016

เวลา 15.30 -16.30 น.

ณ.น้ำตกแก่งซาง อ.วังทอง


 

 อ่านบทความย้อนหลัง