Bangkok Fellowship Church
ชั้นเรียนสาวก พระคัมภีร์ "จดหมายสอนศิษยาภิบาล" ครั้งที่ 8
2019-01-16
ชั้นเรียนสาวก พระคัมภีร์ "จดหมายสอนศิษยาภิบาล" ครั้งที่ 7
2019-01-16
ชั้นเรียนสาวก พระคัมภีร์ "จดหมายสอนศิษยาภิบาล" ครั้งที่ 6
2019-01-16
ชั้นเรียนสาวก พระคัมภีร์ "จดหมายสอนศิษยาภิบาล" ครั้งที่ 5
2019-01-16
ชั้นเรียนสาวก พระคัมภีร์ "จดหมายสอนศิษยาภิบาล" ครั้งที่ 4
2019-01-16
ชั้นเรียนสาวก พระคัมภีร์ "จดหมายสอนศิษยาภิบาล" ครั้งที่ 3
2019-01-16
ชั้นเรียนสาวก พระคัมภีร์ "จดหมายสอนศิษยาภิบาล" ครั้งที่ 2
2019-01-16
ชั้นเรียนสาวก พระคัมภีร์ "จดหมายสอนศิษยาภิบาล" ครั้งที่ 1
2019-01-16
ชั้นเรียนสาวก "กิจการ" ครั้ง 58 (ตอนจบ)
2019-01-16
ชั้นเรียนสาวก "กิจการ" ครั้ง 57
2019-01-16
ชั้นเรียนสาวก "กิจการ" ครั้ง 56
2018-08-20
ชั้นเรียนสาวก "กิจการ" ครั้ง 55
2018-08-15
ชั้นเรียนสาวก "กิจการ" ครั้ง 52
2018-07-17
ชั้นเรียนสาวก "กิจการ" ครั้ง 51
2018-07-17
ชั้นเรียนสาวก "กิจการ" ครั้ง 50
2018-07-14
ชั้นเรียนสาวก "กิจการ" ครั้ง 49
2018-07-14
ชั้นเรียนสาวก "กิจการ" ครั้ง 48
2018-07-14
ชั้นเรียนสาวก "กิจการ" ครั้ง 47
2018-07-14
ชั้นเรียนสาวก "กิจการ" ครั้ง 46
2018-07-14
ชั้นเรียนสาวก "กิจการ" ครั้ง 45
2018-07-14
ชั้นเรียนสาวก "กิจการ" ครั้ง 44
2018-07-14
ชั้นเรียนสาวก "กิจการ" ครั้ง 43
2018-07-14
ชั้นเรียนสาวก "กิจการ" ครั้ง 7
2018-07-14
ชั้นเรียนสาวก "กิจการ" ครั้ง 6
2018-07-14
ชั้นเรียนสาวก "กิจการ" ครั้ง 5
2018-07-14
ชั้นเรียนสาวก "กิจการ" ครั้ง 4
2018-07-14
BFC บทเรียนชั้นสาวก ย้อนหลัง (6) "(โรม บทที่ 5) อาดัมกับพระคริสต์"
2017-05-25
ชั้นเรียนสาวก "กิจการ" ครั้ง 5
2016-11-07
ชั้นเรียนสาวก "กิจการ" ครั้ง 4
2016-11-02
ชั้นเรียนสาวก "กิจการ" ครั้ง 3
2016-11-02
ชั้นเรียนสาวก "กิจการ" ครั้ง 2
2016-09-22
ชั้นเรียนสาวก "กิจการ" ครั้ง 1
2016-09-12
บทเรียนชั้นสาวก ย้อนหลัง (5) "การให้คำปรึกษาแก่คนที่ติดสุรา"
2016-08-05
บทเรียนชั้นสาวก ย้อนหลัง (4) "ยอห์น สาวกที่พระองค์ทรงรัก"
2016-07-08
บทเรียนชั้นสาวก ย้อนหลัง "การเติบโตของคริสเตียน"
2016-06-10
บทเรียนชั้นสาวก ย้อนหลัง "ความสว่าง"
2016-06-07
พระคำเปลี่ยนชีวิต
2016-05-05
วิ่งแข่งด้วยความเพียร
2016-04-30
ความเชื่อที่ชนะโลก
2016-04-29
จงใช้ความถนัดที่พระเจ้าทรงประทานให้จำเริญขึ้น
2016-04-17
ชีวิตที่ได้รับการอวยพร
2016-04-16
ความรักเสริมสร้าง Love edifies
2016-04-15
การถ่ายทอดสด คำเทศนา หัวข้อ "พระพรที่ซ่อนอยู่" ผู้เทศนา: ดร.วันทนีย์ เอ็นโด้
2016-04-15
พยานพระเยซู
2016-04-11
ชั้นเรียนสาวก อาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2016
2016-04-08
ความตายถึงความปราชัย
2016-03-27
ชั้นเรียนสาวก วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2016
2016-03-26
ชั้นเรียนสาวก วันอังคารที่ 8 มีนาคม 2016
2016-03-19
ชั้นเรียนสาวก วันอังคารที่ 1 มีนาคม 2016
2016-03-19
ผู้ติดตามเรามาจะได้ชีวิต
2016-03-05
ชั้นเรียนสาวก วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2016
2016-02-26
มุ่งไปสู่หลักชัย
2016-02-20
การยกโทษ
2016-02-18
ชั้นสาวก วันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2016
2016-02-14
ทำ สิ่งที่พระเจ้าทรงให้เราทำ
2016-02-13
ทุกคนมีส่วนรวม
2016-02-06
ความรักที่เสริมสร้าง
2016-02-05
สายดิ่งของพระเจ้า
2016-02-04
พิชิตการท้าทาย
2016-02-02
ชั้นเรียนสาวก วันอังคารที่ 19 มกราคม 2016
2016-01-27
พระเจ้าทรงผูกพัน
2016-01-26
ชั้นเรียนสาวก วันอังคารที่ 12 มกราคม 2016
2016-01-19
สามพยานสอดคล้องเป็นหนึ่งเดี่ยว
2016-01-14
พระเจ้าเป็นแบบอย่าง
2016-01-07
เชื่อพระดำรัส
2016-01-06
การระมัดระวังในการดำเนินชีวิต
2016-01-01
ทางแห่งคนของพระเจ้า
2015-12-24
เลือกสิ่งที่ดีที่สุด
2015-12-24
คำถาม: พระเยซูคริสต์เป็นใคร
2015-12-17
คำถาม: การเจริญเติบโตฝ่ายวิญญาณคืออะไร?
2015-12-15
คำถาม: ฉันจะยกโทษให้คนที่ทำร้ายฉันได้อย่างไร?
2015-12-13
ทรงเพิ่มพูนคริสตจักร
2015-12-10
จะถวายอะไรให้พระเยซูได้บ้าง
2015-12-08
อุปสรรคทำให้เรามีโอกาสได้ไว้วางใจพระเจ้า
2015-12-04
จงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง
2015-12-03
การมองเห็นและสารภาพบาปทำให้เราเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกับผู้อื่น
2015-11-28
คำถาม: พระคัมภีร์พูดเกี่ยวกับพ่อที่เป็นคริสเตียนว่าอย่างไรบ้าง?
2015-11-25
คำถาม: พระเยซูทรงเป็นพระเจ้าใช่หรือไม่?
2015-11-24
ชั้นเรียนสาวก วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2015
2015-11-22
เราไปด้วยกันได้ไกลกว่าไปคนเดียว
2015-11-17
รับพระบัญชา รับพระสัญญา
2015-11-17
พระเจ้าทรงปลอบโยนคนของพระองค์
2015-11-17
ท่าทีที่ถูกต้องในการอธิษฐาน
2015-11-13
จะอธิษฐานอย่างไร
2015-11-13
การอธิษฐานคืออะไร
2015-11-13
การได้ขึ้นสวรรค์ (Going To Heaven)
2015-11-13
ให้เราส่องสว่างเพื่อพระเยซู
2015-11-13
การทรงเรียกของพระเจ้า
2015-11-12
ความโกรธ
2015-11-12
ชั้นเรียนสาวก วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2015
2015-11-10
การอธิษฐานแบบห้านิ้ว
2015-11-07
การอธิษฐาน
2015-11-07
ชั้นเรียนสาวก วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2015
2015-11-03
ชั้นเรียนสาวก วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2015
2015-10-19
ชั้นสาวก วันอังคารที่ 06 ตุลาคม 2015
2015-10-13
บทเรียนชั้นสาวก วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน 2015
2015-10-11
แผ่นดินพระสัญญา
2015-10-10
มีอิทธิพลต่อโลก
2015-09-25
คำถาม: ความหมายของชีวิตคืออะไร?
2015-09-23
บทเรียนชั้นสาวก อังคารที่15 กันยายน 2015
2015-09-23
ความเป็นพระบิดาของพระเจ้า
2015-09-12
ทำไมจึงเรียนรวีฯ ร่วมประชุมกลุ่มเซลล์
2015-09-10
ผลของการไม่เชื่อฟัง
2015-09-09
ต้องพึ่งพระเจ้าทุกลมหายใจ
2015-09-09
บทเรียนชั้นสาวกวันอังคารที่ 1 กันยายน 2015
2015-09-08
เพื่อนในพระคริสต์
2016-07-09
เข้าสู่สมรภูมิด้วยความรพร้อม
2015-09-04
เก็บเกี่ยวพืชผลของพระองค์
2015-09-01
คำสั่งของพระเจ้า
2015-08-29
พระเยซูทรงสงสารประชาชน
2015-08-29
การเล่าเรื่องพระเยซูไม่สูญเปล่าเลย
2015-08-29
แต่งกายด้วยอะไรดี?
2015-08-26
บทเรียนชั้นสาวกวันอังคารที่ 18-08-2015
2015-08-25
ผลของพระวิญญาณ
2015-08-17
ชั้นเรียนสาวก วันอังคารที่ 11-08-2015
2015-08-17
ขจัดความวิตกกังวล
2015-08-11
ชั้นเรียนสาวก วันอังคารที่ 4-08-2015
2015-08-07
พร้อมรับการฟื้นฟู
2016-04-14
การใช้ของประทาน
2009-10-27
ตุลาคม_2009
2009-10-15
พระเยซูเผชิญการวิจารณ์อย่างไร
0000-00-00
แนะนำครูหนุ่มสาว
0000-00-00
เราก่อนิสัยจากทำอะไรที่ซ้ำซาก
2009-07-17
พระคริสต์เป็นสามีของคริสตจักร
0000-00-00
ความมั่งคั่ง_ในทรรศนะพระคัมภีร์
0000-00-00
โอกาสของคนที่ด้อยกว่า
0000-00-00
การบริจาคเริ่มที่ใจ
2009-06-16
ท่าทีในการสงเคราะห์
2009-06-08
อ่านพระคำอย่างไรให้ได้ประโยชน์
0000-00-00
ผจญปัญหาโดยมีพระองค์ช่วยชูกำลัง
2009-05-21
ฟังและทำตาม
2009-05-15
ทำไมพระกิตติคุณจึงต้องมี4เล่ม
2009-05-12
การป้องกันโรคระบาด
2009-05-09
การพูดความจริง
2009-05-09
ฝันให้ไกล_ไปให้ถึง
2009-04-27
ในวิกฤติเศรษฐกิจ_เราจะอยู่เพื่อใคร
2009-04-18
เรียนการเป็นผู้นำจากพระเยซู
0000-00-00
จะตัดสินใจเรื่องสำคัญอย่างไร?
0000-00-00
ความสงบท่ามกลางโลกที่วุ่นวาย
0000-00-00
แบ่งแยก
0000-00-00
เราต้องต่อสู้เพื่อชัยชนะ
2009-04-15
บทเพลงคร่ำครวญ
2008-09-27
ความรู้พระคัมภีร์
2008-07-28
มารู้จักพระคัมภีร์กันเถิด
2008-09-29
เกมส์ค้นหาสาวก
2008-01-25
ความโกรธ_แก้ได้อย่างไร
2007-02-24
เหตุผล 10 ประการที่เชื่อในพระคริสต์ ไม่ใช่เชื่อในศาสนา
0000-00-00