Bangkok Fellowship Church
ประมวลภาพกิจกรรม ค่ายอนุชน ภาคตะวันออก "ม่วนคัก ฮักพระเยซู" 2017
2017-04-11
ชมภาพบรรยากาศการทำงาน คจ.สามัคคีธรรมโพนสว่าง ปี 2016
2017-01-03
BFC Presentation เขต 07 1/2016
2016-11-18
BFC Presentation เขต 04 1/2016
2016-10-06
BFC Presentation เขต 03 1/2016
2016-09-09
BFC Presentation เขต 02 1/2016
2016-08-20
BFC Presentation เขต 01 1/2016
2016-08-12
ข่าวประเสริฐประกาศที่ไหน การหายโรคเกิดข้ึนที่นั่น ครั้งที 57/2016
2016-08-03
ข่าวประเสริฐประกาศที่ไหน การหายโรคเกิดข้ึนที่นั่น ครั้งที 56/2016
2016-08-03
ข่าวประเสริฐประกาศที่ไหน การหายโรคเกิดข้ึนที่นั่น ครั้งที 55/2016
2016-08-03
ข่าวประเสริฐประกาศที่ไหน การหายโรคเกิดข้ึนที่นั่น ครั้งที 54/2016
2016-08-03
ข่าวประเสริฐประกาศที่ไหน การหายโรคเกิดข้ึนที่นั่น ครั้งที 53/2016
2016-08-03
ข่าวประเสริฐประกาศที่ไหน การหายโรคเกิดข้ึนที่นั่น ครั้งที 52/2016
2016-08-03
ข่าวประเสริฐประกาศที่ไหน การหายโรคเกิดข้ึนที่นั่น ครั้งที 51/2016
2016-08-03
ข่าวประเสริฐประกาศที่ไหน การหายโรคเกิดข้ึนที่นั่นครั้งที 50/2016
2016-08-03
ข่าวประเสริฐประกาศที่ไหน การหายโรคเกิดข้ึนที่นั่น ครั้งที 49/2016
2016-08-03
ละครประกาศ "รักแท้ที่มีพระเจ้า" 7/2016
2016-08-01
ละครประกาศ "ฉันพบรักแท้" 6/2016
2016-07-13
ข่าวประเสริฐประกาศที่ไหน การหายโรคเกิดข้ึนที่นั่น ครั้งที 48/2016
2016-06-24
ข่าวประเสริฐประกาศที่ไหน การหายโรคเกิดข้ึนที่นั่น ครั้งที 47/2016
2016-06-24
ข่าวประเสริฐประกาศที่ไหน การหายโรคเกิดข้ึนที่นั่น ครั้งที 46/2016
2016-06-24
ข่าวประเสริฐประกาศที่ไหน การหายโรคเกิดข้ึนที่นั่น ครั้งที 45/2016
2016-06-24
ข่าวประเสริฐประกาศที่ไหน การหายโรคเกิดข้ึนที่นั่น ครั้งที 44/2016
2016-06-24
พระเจ้าทรงทำการอัศจรรย ์รักษาคนตาบอดให้มองเห็น
2016-06-24
ข่าวประเสริฐประกาศที่ไหน การหายโรคเกิดข้ึนที่นั่น ครั้งที 42/2016
2016-06-07
ข่าวประเสริฐประกาศที่ไหน การหายโรคเกิดข้ึนที่นั่น ครั้งที 41/2016
2016-06-07
ข่าวประเสริฐประกาศที่ไหน การหายโรคเกิดข้ึนที่นั่น ครั้งที 39/2016
2016-06-02
ข่าวประเสริฐประกาศที่ไหน การหายโรคเกิดข้ึนที่นั่น ครั้งที 38/2016
2016-05-25
ข่าวประเสริฐประกาศที่ไหน การหายโรคเกิดข้ึนที่นั่น ครั้งที 37/2016
2016-05-25
ข่าวประเสริฐประกาศที่ไหน การหายโรคเกิดข้ึนที่นั่น ครั้งที 36/2016
2016-05-25
ละครประกาศ "สิ้นหวัง" 4/2016
2016-05-09
ข่าวประเสริฐประกาศที่ไหน การหายโรคเกิดข้ึนที่นั่น ครั้งที 33/2016
2016-05-05
ข่าวประเสริฐประกาศที่ไหน การหายโรคเกิดข้ึนที่นั่น ครั้งที 32/2016
2016-04-30
ข่าวประเสริฐประกาศที่ไหน การหายโรคเกิดข้ึนที่นั่น ครั้งที 31/2016
2016-04-30
เพลงการประกาศ "เชื่อพระเยซู ช่วยได้" 4/2016
2016-04-29
ข่าวประเสริฐประกาศที่ไหน การหายโรคเกิดข้ึนที่นั่น ครั้งที 30/2016
2016-04-22
ข่าวประเสริฐประกาศที่ไหน การหายโรคเกิดข้ึนที่นั่น ครั้งที 29/2016
2016-04-22
ข่าวประเสริฐประกาศที่ไหน การหายโรคเกิดข้ึนที่นั่น ครั้งที 28/2016
2016-04-13
ข่าวประเสริฐประกาศที่ไหน การหายโรคเกิดข้ึนที่นั่น ครั้งที 27/2016
2016-04-06
ข่าวประเสริฐประกาศที่ไหน การหายโรคเกิดข้ึนที่นั่น ครั้งที 26/2016
2016-04-06
ข่าวประเสริฐประกาศที่ไหน การหายโรคเกิดข้ึนที่นั่น ครั้งที 25/2016
2016-04-01
ข่าวประเสริฐประกาศที่ไหน การหายโรคเกิดข้ึนที่นั่น ครั้งที 24/2016
2016-03-25
ข่าวประเสริฐประกาศที่ไหน การหายโรคเกิดข้ึนที่นั่น ครั้งที 23/2016
2016-03-25
ข่าวประเสริฐประกาศที่ไหน การหายโรคเกิดข้ึนที่นั่น ครั้งที 22/2016
2016-03-19
ข่าวประเสริฐประกาศที่ไหน การหายโรคเกิดข้ึนที่นั่น ครั้งที 21/2016
2016-03-18
ข่าวประเสริฐประกาศที่ไหน การหายโรคเกิดข้ึนที่นั่น ครั้งที 20/2016
2016-03-18
ข่าวประเสริฐประกาศที่ไหน การหายโรคเกิดข้ึนที่นั่น ครั้งที 19/2016
2016-03-18
ข่าวประเสริฐประกาศที่ไหน การหายโรคเกิดข้ึนที่นั่น ครั้งที 18/2016
2016-03-18
งานประกาศหน่วย 08 ครั้งที 17/2016
2016-03-04
งานประกาศหน่วย 08 ครั้งที 16/2016
2016-02-29
วิลเลี่ยม แครีย์ มิชชั่นนารีไปอินเดีย
2016-02-28
งานประกาศหน่วย 08 ครั้งที 15/2016
2016-02-23
งานประกาศหน่วย 08 ครั้งที 14/2016
2016-02-23
งานประกาศหน่วย 08 ครั้งที 13/2016
2016-02-23
งานประกาศหน่วย 08 ครั้งที 12/2016
2016-02-13
งานประกาศหน่วย 08 ครั้งที่ 11/2016
2016-02-13
งานประกาศหน่วย 08 ครั้งที 10/2016
2016-02-05
งานประกาศหน่วย 08 ครั้งที 9/2016
2016-02-05
งานประกาศหน่วย 08 ครั้งที 8/2016
2016-02-01
งานประกาศ หน่วย 08 ครั้งที 7/2016
2016-02-01
งานประกาศของหน่วย 08 ครั้งที 6/2016
2016-01-25
งานประกาศของหน่วย 08 ครั้งที่ 5/2016
2016-01-25
งานประกาศของหน่วย 08 ครั้งที่ 4/2016
2016-01-16
งานประกาศของหน่วย 08 ครั้งที่ 3/2016
2016-01-16
ท่านจะรอดได้ทั้งครอบครัวของท่านด้วย
2016-01-13
การประกาศข่าวประเสริฐครั้งที่ 2/2016 (หน่วย08)
2016-01-12
การประกาศข่าวประเสริฐครั้งแรกของปี 2016 (หน่วย 08)
2016-01-07
ลิเกประกาศ "บุตรน้อยหลงหาย"
2015-12-15
พระเจ้าเข้ามาในประวัติศาสตร์ของมนุษย์เพื่อประทานความรอดเป็นของขวัญแก่เรา
2015-12-05
ภารกิจของพระเยซูตรงกับพระนามของพระองค์ คือการช่วยเราให้รอด
2015-12-03
คำพยาน:คุณลัดดา และเล่าเรื่องประกาศ(ศักเคียส)
2015-12-01
ละครประกาศ: พระเยซูคือคำตอบ
2015-12-01
พระเจ้าทรงเปิดประตูสวรรค์ให้กับผู้ที่เปิดหัวใจให้พระองค์
2016-02-06
พระเจ้าทรงทำการอัศจรรย์ คนใบ้พูดได้
2015-11-07
อธิษฐานเผื่อผู้ยังไม่เชื่อ
2016-02-06
บทเรียนที่พระเยซูสอนเรื่องประกาศ
2016-02-06
“สนองพระบัญชาของพระเจ้าร่วมงานกันรับใช้”
2016-02-06
รับพระบัญชา รับพระสัญญา
2016-02-06
รักษาความรอด
2016-02-06
พระเยซูจะทรงเสด็จมาอีกครั้งเพื่อเรา
2016-02-06
การทำอัศจรรย์ครั้งแรกของพระเยซู
2016-02-06
พระเจ้าล้างความบาป
2016-02-06
พระเยซูวายพระชนม์เพื่อใครและทำไมพระเยซูจึงช้าที่จะเสด็จมา
2016-02-06
พระเจ้าทรงอดกลั้นพระทัยเอาไว้ช้านาน
2016-02-06
สู่เสรีภาพในพระเจ้า
2016-02-06
งานรับใช้ที่น่าตระหนัก
2016-02-06
การลบล้างความผิดบาป
2015-08-29
รอดโดยพระคุณ
2016-02-06