Bangkok Fellowship Church
เพลง พระเจ้าทรงสมควรรับการสรรเสริญ I Awesome God
2024-04-16
เพลง พระเจ้ายิ่งใหญ่,จิตข้าสรรเสริญ
2024-04-12
เพลง พระเยซูทรงเป็นขึ้นแล้ว - เพราะพระองค์ทรงอยู่
2024-04-11
เพลง Wake I Hillsong Young & Free (Cover dance โดย DG Gen SS5 /2024)
2024-04-01
เพลง Your Love Is Beautiful I Hillsong (DG Gen SS5 คลาส ร้องเพลง และดนตรี 2024)
2024-04-01
เพลง ยิ่งกว่าผู้มีชัย
2024-03-23
เพลง จงเฝ้า และระวังอยู่ (มัทธิว 24:36-44)
2024-03-26
เพลง หายเหนื่อยเป็นสุข,พระองค์จะเสริมกำลัง
2024-03-13
เพลง จะนมัสการ
2024-03-10
เพลง ทุกๆวันใจข้าต้องการ
2024-03-01
เพลง ฉันรักคุณด้วยความรักของพระเจ้า
2024-02-23
เพลง ENDLESS PRAISE | Planetshakers (Cover dance โดย DG Gen 2024)
2024-02-22
เพลง เมินร้าย มองรัก (สดุดี 36)
2024-02-16
เพลง สู่เสรีภาพ
2024-02-09
เพลง สิ่งเดียว | W501
2024-02-01
เพลง ท้าทายผู้เชื่อ
2024-01-26
เพลง พระนามช่างงดงาม » Hillsong ภาษาไทย
2024-01-20
เพลง พระเจ้าของข้า
2024-01-03
ละครเพลง ขอเปิดดวงใจ
2023-12-31
เพลง คริสเตียนทั้งหลายจำเรียง
2023-12-30
BFC Christmas Musical Worship 2023
2023-12-29
BFC ละครเพลงคริสตมาส "ทรงบังเกิด ขอเปิดดวงใจ" 2023
2023-12-28
การแสดงพิเศษคริสตมาสคลาส ร้องเพลง | เพลง Christmas with U
2023-12-26
เพลง เปี่ยมรัก
2023-12-22
เพลง เชิญมาร้องเพลงคริสต์มาสเถิด
2023-12-21
เพลง เชิญเถิดเจ้าข้า อิมมานูเอล
2023-12-18
เพลง ราชาแห่งดวงใจ
2023-12-16
เพลง นมัสการสุดหัวใจ
2023-12-15
เพลง อยู่ในพระทัยพระองค์
2023-12-09
เพลงวันพ่อ เราคือองค์พระเจ้าพระบิดา_by กลุ่มอนุชน
2023-12-05
เพลง สร้างชีวิต
2023-11-25
เพลง ทรงรักท่านยิ่งกว่าพ่อ
2023-12-05
เพลง มีของบางสิ่ง (พระเจ้าเที่ยงแท้)
2023-11-17
เพลง เราสั่งเจ้าไว้
2023-11-15
เพลง เสียงของพระองค์
2023-11-13
เพลง สานุศิษย์ (ลูกา 10:1-9)
2023-11-11
เพลง ดั่งดาวิด (ทำต่อหน้าองค์พระเจ้า)
2023-11-10
เพลง เราจะร้องสรรเสริญพระนามพระองค์
2023-11-09
เพลง พระองค์จะให้การฟื้นฟูใหญ่
2023-11-03
เพลง ข้าจะสรรเสริญ
2023-11-01
เพลง จิตวิญญาณข้ากระหาย
2023-10-25
เพลง ข้ารักพระองค์ | W501
2023-10-20
เพลง ขอพร ก่อนนิทรา (สดุดี 4)
2023-10-15
เพลง คือพระคุณอัศจรรย์
2023-10-14
เพลง ใจชั่วเท่าใดข้าฯก็เชื่อว่า
2023-10-13
เพลง ฉันได้ทูลขอ
2023-10-07
เพลง โอ เพื่อนฉัน
2023-09-30
เพลง ทรงสัญญาให้พรแก่ข้า/ทุกวันข้าสรรเสริญ
2023-09-28
เพลง ข้าขอยกพระนาม
2023-09-21
เพลง องค์ผู้อัศจรรย์
2023-09-20
เพลง มีสถานอันงดงามเลิศนักหนา
2023-09-18
เพลง ให้ข้าหายดี
2023-09-16
เพลง เราจะเดินในทางพระเยซู
2023-09-14
เพลง บ้านหลังนี้
2023-09-12
เพลง ชัยชนะโลกีย์
2023-09-06
เพลง กางเขนคือชีวิต
2023-09-01
เพลง แสนสุขสันต์วันประชุมนี้
2023-08-31
เพลง เรามาเพื่อร้องเพลงนมัสการ
2023-08-25
เพลง นมัสการในสวรรค์
2023-08-19
การแสดงร้องเพลง | เพลง ใครหนอ (ทีม Digital Gen SS3 class การสอนร้องเพลง)
2023-08-18
การแสดง Dance ประกอบเพลง | You Raise me up (ทีม Digital Gen SS3 class การเต้น)
2023-08-16
เพลง ความสุขของผู้ชอบธรรม
2023-08-11
เพลง ขอพระสิริ
2023-08-06
เพลง พระองค์ทรงสร้าง ตัวฉันเสมอ (อิสยาห์ 64:8)
2023-07-29
เพลง ฉันชอบสรรเสริญ เจริญใจในพระคำ
2023-07-14
เพลง พระองค์ทรงสมควร
2023-07-08
เพลง บริสุทธิ์ เเละรับการเจิม
2023-07-07
เพลง ให้เรามีวันนี้
2023-07-01
เพลง จงพิศดูดอกไม้ (Consider the Lilly)
2023-07-05
เพลง มีเธอ | (ทีม Digital Gen SS3 class ร้องเพลง)
2023-06-27
เพลง นามอัศจรรย์ | W501
2023-06-24
เพลง ความเชื่อคือความแน่ใจ
2023-06-15
เพลง คู่มือ คือเธอ
2023-06-08
เพลง ความดีของพระองค์ (Goodness of God)
2023-06-02
เพลง ถูกสร้างเพื่อสรรเสริญ
2023-05-26
เพลง ให้พระองค์หมด
2023-05-25
เพลง เป้าหมายสูงสุดในชีวิตฉัน
2023-05-20
เพลง ข้าฯจะตามพระองค์
2023-05-18
เพลง ได้ยินเสียงของพระเจ้า
2023-05-17
เพลง ธงพระนาม
2023-05-10
เพลง องค์พระเยซูคริสตเจ้าทรงกระทำการดี
2023-05-04
เพลง สมควรคู่คำสรรเสริญ
2023-04-27
เพลงของโธมัส
2023-04-24
เพลง Shine
2023-04-22
เพลง ข้าเข้ามานมัสการ Here I am to worship/ Call Upon the Name
2023-04-17
Dance เพลง Jesus Arise โดย (ทีม Digital Gen dance class)
2023-04-14
เพลง ล้ำค่า
2023-04-14
ละครเพลง พลิกขมขื่น เป็นตื่นเต้น
2023-04-13
เพลง พระเยซูชนะพญามาร
2023-04-12
เพลง องค์พระเยซูทรงเป็นผู้ไถ่บาปเรา
2023-04-10
เพลง บนเส้นทาง โดโลโรซา (Via Dolorosa)
2023-04-05
เพลง จอมราชาพระเจ้าของข้าฯ ทรงราศี
2023-04-05
เพลง เราสรรเสริญ
2023-04-24
เพลง พระเจ้าทรงรักโลกา (Digital Gen)
2023-03-21
เพลง ข้าฯติดตาม พระองค์ วันนี้
2023-03-14
เพลงลีซู เธอ(พระเยซู) เท่านั้น
2023-03-10
เพลง พระกรุณาเมตตาปรานี
2023-03-03
เพลง พระองค์ผู้ทรงสมควร
2023-03-02
เพลง สรรเสริญพระเจ้าที่เราเป็นไท
2023-02-24
เพลง ความรักวิเศษเหนือรักอื่นใด
2023-02-17
เพลง พระเจ้าเป็นความรัก
2023-02-16
เพลง คริสตจักรเป็นพระกายของพระคริสต์
2023-02-11
เพลง ศิลาที่มีชีวิต
2023-02-10
เพลง ความรักมั่นคง
2023-02-09
เพลง สอนฉัน ประพันธ์เพลงใหม่ (สดุดี_40)
2023-01-27
เพลง ผู้เดียวที่เราถวายพระสิริ
2023-01-13
เพลง พระองค์ผู้ทรงสัตย์ซื่อ
2023-01-12
เพลง กลางฝูงลาอีกวัวมากมาย
2023-01-05
เพลง ทรงประทานเวลา จะชักช้าอยู่ใย
2023-01-30
เพลง นักวิ่งมาราธอน
2022-12-31
เพลง ดวงจันทราส่องสว่างพร่างพราย
2023-01-30
เพลง The Little Drummer Boy
2022-12-29
เพลง พระกุมารในรางหญ้า
2022-12-28
เพลง องค์พระเยซูเกิดในบ้านเบธเลเฮ็ม
2022-12-27
เพลง ฉันหมายปอง ร้องประกาศก้องกู่
2023-01-30
เพลง คริสต์มาสเวลาแห่งความรักยิ่งใหญ่
2022-12-21
เพลง ลูกแกะของพระเจ้า
2022-12-16
เพลง ฉันเป็นแกะน้อยของเยซู
2022-12-15
เพลง อย่ากระวนกระวายใจ
2022-12-10
เพลง เชิญมาหา
2022-11-26
เพลง ความสุขภายในใจ
2022-11-24
เพลง โอพระบิดาเจ้า
2023-01-30
เพลง พระคุณพระเจ้า (โซ่ตรวนทลาย)
2022-11-16
เพลง พิสูจน์รัก (สดุดี 19)
2022-11-14
เพลง ผู้รับใช้พระเยซู
2022-11-11
เพลง พระเยซูผู้งามเลิศ Fairest Lord Jesus
2022-11-09
เพลง ไม่ใช่ฤทธิ์ ไม่ใช่แรง
2022-11-03
เพลง สรรเสริญพระเจ้า (ภาษาปกาเกอะญอ)
2022-11-01
เพลง ที่สวรรค์สว่างสดใส
2022-10-28
เพลง ทางที่จะเข้าไปในสวรรค์นั้น
2022-10-27
เพลง ฤดูกาลใหม่
2022-10-20
เพลง โฮซันนาในที่สูงสุด
2022-10-18
เพลง ที่พึ่ง หนึ่งเดียว (สดุดี 146)
2022-10-13
ไม่ใช่ท่าน แล้ว ใคร? (เพลง มาร์ช ศูนย์ฝึกฯ)
2022-10-07
เพลง สรรเสริญสดุดี
2022-10-03
เพลง ก๊อก ก๊อก
2022-09-29
เพลง คิดใคร่ครวญความรัก (ฉลองโบสถ์ 53 ปี)
2022-09-26
เพลง พระบรมครู
2022-09-23
เพลง อัศจรรย์ อัศจรรย์
2022-09-21
เพลง พระเจ้ารักเธอและฉัน
2022-09-19
เพลง ขอถวายพระสิริ
2022-09-16
เพลง ข้าจึงสรรเสริญ
2022-09-15
เพลง ทรงสร้างไว้ให้เรา
2022-12-30
เพลง หน้าที่ของฉัน
2022-09-13
เพลง โปรดส่งการเจิมลงมาเหมือนดั่งฝน
2022-09-09
เพลง ขอบพระคุณพระเจ้า
2022-09-07
เพลง 10,000 Reasons (Bless The Lord) จาก ศจ.โรเบิร์ต นิชิโมโตะ ครบรอบ 53ปี
2022-09-06
เพลง พระองค์จะเสริมกำลังเรี่ยวแรง
2022-09-02
เพลง คนแกร่ง (สดุดี 15)
2022-09-02
เพลง โมทนาพระคุณของพระเจ้า
2022-09-01
เพลง คนโง่สร้างบ้าน
2022-08-30
เพลง ท่านมิใช่เป็ด ท่านคือ "อินทรี เหินฟ้า" #BFCmedia
2022-08-29
เพลง ฉันอยากเป็นคนฉลาด
2022-08-25
เพลง กลิ้งออกไป
2022-08-24
เพลง จำเริญไม่หยุด (สดุดี 1)
2022-08-22
เพลง ข้าขอติดตามพระเยซูดีกว่า
2022-08-18
เพลง ชาลู ชาโลม
2022-08-18
เพลง พระเจ้านั้นทรงสร้างเยรูซาเล็ม
2022-08-17
เพลง กลับมา
2022-08-10
เพลง เพื่อน (สุภาษิต 27)
2022-08-10
เพลง โอข้ายินดีพระเยซูปรานี
2022-08-06
เพลง พระบิดาโปรดทรงเมตตา
2022-08-04
เพลง จงชื่นชมยินดีในพระเจ้าอยู่ทุกเวลา (ฟิลิปปี 4:4)
2022-08-03
เพลง ยามย่ำแย่ ยังยิ้มอยู่ (ฮาบากุก)
2022-07-26
เพลง ชีวิตข้ามอบถวาย
2022-07-18
เพลง ใช้ชีวิตอย่างปราชญ์ (สุภาษิต_13)
2022-07-16
เพลง ฉันได้ทูลขอ
2022-07-18
เพลง ลูกกระหายพระองค์
2022-07-11
เพลง ฉันจะฟังใครดี
2022-07-18
เพลง เชิญพระวิญญาณแห่งความรักยิ่งใหญ่
2022-07-18
เพลง พระเจ้าดีตลอดเวลา
2022-07-04
เพลง ทรงประกันภัย วางใจได้ สดุดี 46
2022-07-18
เพลง ประทับในใจข้า
2022-06-29
เพลง ใครใครในโลกล้วน สดับฟัง (สดุดี 67)
2022-06-29
เพลง องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพระองค์
2022-06-24
เพลง สรรเสริญ สรรเสริญ สรรเสริญ (Holy Holy Holy)
2022-06-23
เพลง แสนสุขสันต์
2022-06-22
เพลง ขอการฟื้นฟู
2022-06-20
เพลง แสนชื่นใจที่เชื่อพระเยซู
2022-06-15
เพลง สร้างบ้านดี มีสุข (สดุดี 127)
2022-06-13
เพลง น้ำแห่งชีวิต
2023-10-02
เพลง มา นี่เป็นเวลานมัสการ #BFCchoir
2022-06-10
เพลง ขอหัวใจที่เหมือนพระทัยพระองค์ #BFCchoir
2022-06-09
เพลง เชื่อและฟังคำ (Trust and Obey) #BFCchoir
2022-06-09
เพลง ตัวฉัน อัศจรรย์ บรรเจิด #BFCMedia
2022-06-07
เพลง พระองค์เป็นพระเจ้าของข้า (ประสานเสียง) #BFCchoir​​​​​​​​
2022-06-09
เพลง พระวิญญาณพระเจ้าสูงสุด(เชิญพระองค์) #พระวิญญาณ
2022-06-01
เพลง พระองค์ทรงเป็นพระศิลาแห่งความรอด #BFCchoir #ความรอด
2022-06-01
เพลง พระองค์ทรงเป็นความหวังของเรา #BFCchoir​​​​​​​​
2022-06-01
เพลง​​​​​​​​ ทหารของพระเยซูเจ้า #BFCchoir​​​​​​​​ #ทหาร
2022-06-01
เพลง ผู้เป็นความหวัง #BFCchoir
2022-06-01
เพลง รัก ล้นหลาก จากจิตใจ #BFCMedia
2022-06-01
เพลง ไม้กางเขนเป็นที่รักของข้า #BFCchoir​​​​​​​​ #เพลง #ไม้กางเขน #ที่รักของข้า
2022-06-01
เพลง ซ่อนข้าไว้ #BFCchoir​​​​​​​​ #เพลงนมัสการ
2022-06-01
เพลง ท่านคือ V I P ของเบื้องบน (สดุดี 8) #BFCMedia
2022-06-01
เพลง เราจะร้องสรรเสริญพระนาม #BFCchoir​​​​​​​​ #เพลงนมัสการ
2022-06-01
เพลง พระเจ้าจอมพลโยธาอิสราเอล #BFCchoir​​​​​​​​
2022-05-30
เพลง ทรงช่วยคน พ้นทางตัน (สดุดี 107) #BFCMedia
2022-05-28
เพลง พระเยซูคืนชีพวันนี้
2022-05-05
เพลง พระเยซูทรงเป็นขึ้นแล้ว #BFCchoir​​​​​​​​ #เพลงนมัสการ #อีสเตอร์
2022-05-05
เพลง สดุดี พระผู้สร้าง #BFCchoir​​​​​​​​
2022-05-04
เพลง พระองค์ทรงงดงามยิ่งกว่าอธิบาย #BFCchoir​​​​​​​​ #เพลงนมัสการ
2022-04-25
เพลง นี่คือ บทเพลง อาเลลูยา #BFCchoir​​​​​​​​ #อีสเตอร์ #Easter
2022-04-25
เพลง วันเขาตรึงพระเยซู #BFCchoir​​​​​​​​ #ศุกร์ประเสริฐ
2023-04-08
เพลง ทรงนำข้าไปผ่านลานชั้นนอก (Take Me In) #BFCchoir​​​​​​​​ #ศุกร์ประเสริฐ
2022-04-20
เพลง โกละโกธา #BFCchoir​​​​​​​​ #ศุกร์ประเสริฐ
2022-04-20
เพลง จอมราชันย์ในดวงใจ #BFCmedia
2022-04-20
เพลง อยู่บนกางเขน #BFCchoir​​​​​​​​
2022-04-20
เพลง พระเยซูความหวังของประชาชาติ #BFCchoir​​​​​​​​
2022-04-10
เพลง พระคริสต์ทรงเป็นขึ้นจากความตาย #BFCchoir​​​​​​​​
2022-10-20
เพลง ทอดพระเนตรมองเห็นเลือด #BFCchoir​​​​​​​​
2022-04-10
เพลง ออนไลน์ กับ เบื้องบน #BFCmedia
2022-04-06
เพลง ความหวังในพระเจ้า #BFCchoir​​​​​​​​
2022-04-06
เพลง เฮ! โยบ #BFCchoir​​​​​​​​
2022-04-06
เพลง ช่างปั้นหม้อกับดิน #BFCmedia
2022-03-27
เพลง ข้าต้องการพระองค์ #bfcchoir
2022-03-24
เพลง โฮซันนา (มีเสียงร้องก้องมาจากสวรรค์) Versionประสานเสียง #bfcchoir
2022-03-15
เพลง สิ่งดีกว่า รออยู่ข้างหน้า #BFCmedia
2022-03-13
เพลง ความรัก #BFCchoir​​​​​​​​ #เพลงนมัสการ
2022-03-10
เพลง ถึงเราจะเป็นคนบาปนักหนา #BFCchoir​​​​​​​​ #เพลงนมัสการ​​​
2022-03-10
เพลง รักแท้ แลเห็น #เพลงความรัก #ความรัก #BFCmedia
2022-03-04
เพลง บัญญัติรัก ​​​​​​​​ #เพลงนมัสการ​​​ #เพลงความรัก #bfcchoir
2022-03-04
เพลง รักมีความหวังเสมอ #เพลงความรัก #ความรัก #BFCmedia
2022-02-23
เพลง แก้วตาดวงใจ ​​​​​​​​ #ครอบครัวแก้วดอก​​​ #เพลงความรัก #วันแห่งความรัก
2022-02-23
เพลง ความรักพระเยซู ​​​​​​​​ #เพลงนมัสการ​​​ #เพลงความรัก #วันแห่งความรัก
2022-02-15
เพลง แก่นรัก ​​​​​​​​ #เพลงนมัสการ​​​ #เพลงความรัก #ความรัก
2022-02-11
เพลง ก เอ๋ย ก ไก่ ขันเตือนใจเกฟา #BFCmedia
2022-02-08
เพลง โปรดเจิมเรา #BFCchoir​​​​​​​​ #เพลงนมัสการ​​​
2022-02-11
เพลง ช่วยคนพ้นทุกข์ สุขสันต์วันนี้ #BFCmedia
2022-02-06
เพลง เติมให้เต็มล้น #BFCChoir​​​​​​​​ #เพลงนมัสการ​​​
2022-02-06
เพลง มุ่งสู่หลักชัยพระเจ้า #BFCChoir​​​​​​​​ #เพลงนมัสการ​​​
2022-02-06
เพลง ดอกไม้กลางดง #BFCmedia
2022-02-06
เพลง เราเป็นหนึ่งในความรักพระคริสต์ #BFCChoir​​​​​​​​ #เพลงนมัสการ​​​
2022-02-06
เพลง พระบิดาข้าเทิดทูนพระองค์ #BFCchoir​​​​​​​​ #เพลงนมัสการ​​​
2022-01-08
เพลง บุตรของมารีย์ #BFCmedia #Christmas
2021-12-28
เพลง พระทรงบังเกิด #BFCchoir #Christmas
2021-12-27
เพลง เป็นเวลาที่พระคริสต์ได้ประสูติ #BFCchoir #Christmas
2021-12-24
เพลง ข่าวดี #BFCchoir #Christmas
2021-12-23
เพลง ห หีบใส่ทองคำ ปราชญ์น้อมนำ มาถวาย #BFCmedia #Christmas
2021-12-23
เพลง พระกุมาร ประเสริฐ (20 สระไอไม้ม้วน) #BFCmedia
2021-12-21
เพลง พ่อ #BFCmedia
2023-12-02
เพลง รักของโบอัส #BFCmedia
2021-12-03
เพลง มารีย์ เบธานี #BFCmedia
2021-11-24
เพลง สันติสุขของพระคริสต์ให้แก่ท่าน #BFCchoir​​​​​​​​ #เพลงนมัสการ​​​
2021-11-12
เพลง ชัยชนะโลกนี้ #BFCchoir​​​​​​​​ #เพลงนมัสการ​​​
2021-11-10
เพลง: ฉันได้วางใจในพระเจ้า
2023-11-29
เพลง: โมทนา 4 ภาค #BFCmedia
2021-10-22
เพลง: สรรเสริญพระเยซู #BFCchoir​​​​​​​​ #เพลงนมัสการ​​​
2021-10-20
เพลง: ขอให้พระสิริ
2021-09-30
เพลง: ข้าผจญทุกสิ่ง
2021-09-13
เพลง: โอ บ้าน คริสเตียน
2021-08-20
เพลง: พัดเปลวไฟ #BFCmedia
2021-08-17
เพลง: คิดใคร่ครวญความรัก
2021-07-21
เพลง: พระเจ้าของข้าฮาเลลูยา
2021-07-08
เพลง: มาเร็วมาร้องสรรเสริญพระเจ้า
2021-07-03
เพลง: ให้ข้าฯอยู่ ในผู้รักมั่น
2021-07-01
เพลง: พระองค์เป็นพระเจ้า ของข้า
2022-06-07
เพลง: พระเยซูเป็นที่รักของข้า
2021-06-23
เพลง: ทรงเปลี่ยนความเศร้าโศก
2021-06-21
เพลง: ข้าฯใคร่จะให้ท่าน
2021-06-17
เพลง : รักทรงธรรม์ยิ่งใหญ่
2021-06-03
เพลง: แท่นบูชาภายในดวงใจ
2021-05-29
เพลง: จงมีความเชื่อในพระองค์เถิด
2021-05-26
เพลง: ชีวิตเราพระเจ้าทรงสร้าง
2021-05-17
เพลง : จิตวิญญาณของข้าเอ๋ย
2021-05-14
เพลง: พระองค์ทรงเลี้ยงนกน้อยใหญ่
2021-05-13
เพลง : พระเจ้าประทานหนทาง
2021-05-12
เพลง : เดินตามไป
2021-05-10
เพลง: ขอความรัก ขอฤทธา
2021-05-06
เพลง: สรรเสริญพระผู้ไถ่
2021-05-05
เพลง: หนึ่งหมื่นเหตุผลที่จะสรรเสริญพระเจ้า
2021-05-03
เพลง : จิตใจข้าสุขสบาย
2021-04-26
เพลง : ฮาเลลูยา Hallelujah
2023-03-31
เพลง โอ องค์ทรงศักดิ์
2021-04-22
เพลง ตายเพื่อท่าน
2021-04-21
เพลง พระเยซู พระเยซู พระองค์ฟื้นขึ้นจากความตาย
2021-04-07
เพลง เพราะเรารู้ #BFCchoir
2021-03-31
เพลง กษัตริย์แห่งพระสิริ
2021-04-20
เพลง ลงไป โมเซ
2021-03-25
เพลง เสียงพระเจ้าเอิ๊น
2021-03-15
เพลง ข้าจะสัตย์ซื่อ
2021-03-10
เพลง แต่ข้ารู้จักพระองค์ที่ข้าเชื่อ
2021-02-24
เพลง พระสิริทรงประทับ
2021-02-22
เพลง รักแท้ #BFCchoir​ #BFCเขต03
2021-02-18
เพลง รักในโครินธ์
2021-03-10
เพลง ให้ข้าอยู่ในพระนิเวศน์
2021-02-11
เพลง พระเยซูผู้ช่วยให้รอด
2021-02-01
เพลง วันที่มีพระเจ้า
2021-01-28
เพลง เปิดดวงตา #BFCchoir
2021-01-25
เพลง วันใดยามใด
2021-01-18
เพลง ข้ารับการไถ่
2021-01-11
เพลง ลุกโชติช่วงในใจข้า
2021-01-06
เพลง พักพิงในพระเจ้า
2021-01-04
เพลง เปี่ยมรัก
2020-12-29
เพลง โอบ้านคริสเตียน
2020-12-29
เพลง เม็ดเกลือและแสงสว่าง
2020-12-17
เพลง พระเจ้ารักโลกนี้
2020-12-12
เพลง พระเยซูคือผู้ช่วยประเสริฐ
2020-12-12
เพลง ลุกขึ้นเถิดคริสเตียนไทย
2020-12-12
เพลง ไม่มีผู้ใดเกินพระเยซู
2020-12-12
เพลง จะเป็นดังแสง
2020-11-12
เพลง อยู่เพื่อรับใช้
2020-11-02
เพลง ข้ายึดมั่นในคำสัญญา
2020-11-02
เพลง ได้ยินพระสุรเสียง
2020-10-29
เพลง พระเจ้าทรงฝึกมือ
2020-10-29
เพลง ให้พระองค์เป็นหนึ่ง
2023-02-01
เพลง โฮซันนา (มีเสียงร้องก้องมาจากสวรรค์)
2022-03-15
เพลง รอยระลึก (BFC Choir)
2020-10-16
เพลง ข้ารู้แน่พระคริสต์ทรงพระชนม์อยู่
2020-09-22
เพลง โปรดพระเยซูส่องสว่าง
2020-09-22
เพลง พระวิหารของพระเจ้า
2020-09-22
เพลง ตัวข้าเป็นเหมือนท่อที่ว่างเปล่า
2020-09-22
เพลง นับพระพร (Count your blessings)
2020-08-18
เพลง ครั้นเรียกชื่อที่เมืองเกษมสุข (BFC Social distancing Choir)
2020-06-14
BFC Flag dance เพลง พระเยซูทรงเป็นคลังสมบัติ
2020-06-14
เพลง ในทุ่งหญ้าของพระเจ้า (BFC Social distancing Choir)
2020-06-14
เพลง พระองค์เป็นสมอ (BFC Social distancing Choir)
2020-06-14
เพลงคริสเตียนคาราโอเกะ เพลง อันทางของคนชอบธรรม
2020-04-17
เพลงอีสเตอร์ พระเยซูทรงเป็นขึ้นแล้ว (BFC Social distancing Choir)
2020-04-13
เพลง ความสุขวันคริสตมาส
2020-01-04
เพลง พระเยซูทรงเป็นคลังสมบัติ
2019-11-15
เพลง จงติดสนิทกับพระเจ้า
2019-11-15
เพลง เราชาวเล
2019-10-18
เพลง พระองค์ได้มา
2019-01-24
เพลง เสด็จจากสวรรค์
2019-01-24
เพลง โอ....บ้านคริสเตียน
2018-08-11
รำเพลง "ชีวิตเราพระเจ้าทรงสร้าง" (พันธกิจเพชรบุรี) ปี 2018
2018-12-26
ฝึกร้อง เพลง "มอบชีวิต"
2018-12-26
ฝึกร้อง เพลง "วันนี้เป็นวันดี"
2018-07-14
ฝึกร้อง เพลง "เสด็จจากสวรรค์"
2018-07-14
ฝึกร้อง เพลงค่ายอนุชน "พระองค์เปลี่ยนแปลงหัวใจของข้า"
2019-01-17
ฝึกร้อง เพลง "ความรักนั้นพาให้ซึ้งใจ"
2019-01-17
ฝึกร้อง เพลง โปรดเปิดตา..ฝ่ายวิญญาณ
2019-01-17
ฝึกร้อง เพลง พระประสงค์...ทรงประทาน
2018-07-14
ฝึกร้อง เพลง "เราสรรเสริญ"
2018-07-14
เพลง คำอธิษฐานของพระเยซู
2017-10-07
ฝึกร้อง เพลง "เชื่อพระสัญญา ท้าทาย..ชีวี"
2017-09-20
ฝึกร้อง เพลง "โอ พระเยซู...ผู้เป็นที่รักเสมอ"
2017-09-17
ฝึกร้อง เพลง "ใครจะไปบอก"
2018-08-11
เพลง เราสรรเสริญ
2017-07-05
ฝึกร้องเพลง "พระกรุณา เมตตาปรานี"
2017-01-23
เพลง เสด็จจากสวรรค์ BFC Choirs 2016
2017-01-03
ฝึกร้อง เพลง "เป็นเวลาที่พระคริสต์ได้ประสูติ"
2016-12-19
เพลง ขอประทานน้ำมันใส่ตะเกียงของข้า BFC Choirs
2021-10-28
BFC มาร่วมฝึกร้องเพลงร่วมกันเถอะ
2016-12-08
เพลง ฉันไปไม่ได้ BFC Choirs 2016
2016-11-28
เพลง สานุศิษย์ BFC Choirs 2016
2016-11-21
เพลงพิเศษ พระเจ้าของข้าฯ BFC Choirs 2016
2016-11-15
เพลง พระองค์ผู้ทรงสัตย์ซื่อ BFC Choirs 2016
2016-10-26
เพลง พระเจ้าทรงเป็นที่ลี้ภัย BFC Choirs 2016
2016-10-20
เพลง มืดมิดก่อนฟ้าสาง
2016-10-10
เพลง เงินและทองเราไม่มี BFC Choirs 2016
2016-09-13
เพลง คำอธิษฐานของพระเยซู
2016-08-04
เพลง เราจะเข้ามาสรเสริญ/เรานำเสียงแห่งการสรรเสริญ BFC Choirs 2016
2016-08-03
เพลง ในคืนสู่เหย้า
2016-07-02
เพลง รักเช่นชาวสะมาเรีย
2016-06-29
เพลง คำอธิษฐานของพระเยซู
2016-06-21
เพลง ศักเคียส
2016-06-14
เพลง อภัยเสมอ
2016-06-03
เพลง In My heart There rings a melody
2016-05-25
เพลง เริ่มให้ถูก
2016-05-19
เพลง โอ้...พระเยซู
2016-05-03
เพลง เราเป็นคนงานของพระเจ้า
2016-04-28
เพลง พักพิงในพระเจ้า
2016-04-21
เพลง ชีวิตต้องมีผล
2016-04-12
เพลง วันอีสเตอร์ BFC Choirs 2016
2016-03-28
เพลงทูตสวรรค์ของพระเจ้า
2016-03-08
เพลง พระเยซูรักฉัน Jesus Loves Me
2016-02-29
เพลง อันทางของคนชอบธรรม
2016-02-23
เพลง ความรัก
2016-02-15
เพลง ขอองค์พระวิญญาณ
2016-02-01
เพลง เชื่อพระสัญญา ท้าทายชีวี
2016-01-25
เพลง หากจะรัก
2023-02-18
เพลง พระเจ้าให้มีความอุ่นใจ
2022-12-31
เพลง เราทั้งสามคือพวกโหรา
2015-12-15
เพลง ข้าจะทำตาม
2015-12-12
เพลง ความหวังของข้า
2015-11-23
เพลง ภาชนะว่างเปล่าเอามา
2015-11-17
เพลง พระประสงค์ ทรงประทาน
2022-03-29
เพลง นาวาคือพระเยซู
2015-11-03
เพลง นับพระพร
2015-10-30
เพลงข้าจะตามพระองค์
2015-10-26
เพลง จงเฝ้าวอนอธิษฐาน
2015-10-21
เพลง ข้าจะสัตย์ซื่อ_BFC_CHOIR
2015-10-19
เพลง พระเยซูเป็นคำตอบ
2015-10-15
เพลง ทรงนามพระเยซู
2022-09-14
เพลง จงติดสนิทกับพระเจ้า_ฺBFC
2019-11-15
เพลง ด้วยความเชื่อเปโตรเดินบนทะเล
2015-09-23
เพลง พระองค์ทรงสร้างตัวฉัน_BFC
2015-09-14
เพลง โปรดทรงสถิตย์
2015-09-12
เพลงท้าทายผู้เชื่อ_ BFC
2015-09-08
เพลง ลงไปโมเซ
2021-03-25
เยซู บริสุทธิ์และรับการเจิม
2015-08-25
พระองค์ทรงเป็นบทเพลง
2015-08-25
ในทุ่งหญ้าของพระเจ้า
2015-08-22
เพลง นับพระพร_BFC
2015-08-18
ข้าฯจะตามพระองค์
2015-08-13
พระเจ้าดีต่อฉัน
2021-10-19
เพลง : ฝากความหวัง (MY HOPE)
2016-02-06
สานุศิษย์
2015-07-30
โอ้..พระเยซู
2015-07-25
ธงพระนาม
2015-07-11
ไปประกาศข่าวประเสริฐเลิศ
2008-01-25
เพลงคริสตมาสเมดเลย์
0000-00-00
ในคืนวันหนึ่งยามเงียบสงัด
2006-12-16
เป็นเวลาที่พระคริสต์ได้ประสูติ
2006-12-15
เสด็จจากสวรรค์
2006-12-15
เชิญเถิดเจ้าข้า
2006-12-15
มีบ้านหมู่น้อยชื่อเบธเลเฮม
2006-12-15
พระเจ้าให้มีความอบอุ่นใจ
2006-12-15
ขอให้มีความสุขวันคริสตมาส
2006-12-14
ยามราตรีศรีหรรษา
2006-12-14
เมื่อพวกเลี้ยงแกะเฝ้าแกะกลางคืน
2006-12-14
ความสุขเปรมปรีดิ์มีแก่ชาวโลก
2006-12-14
ขอเชิญท่านผู้วางใจ
2006-12-14
เราทั้งสามคือพวกโหรา
2006-12-14
จงฟังเพลงแห่งทูตสวรรค์
2008-12-10