Bangkok Fellowship Church
นมัสการ วันอาทิตย์ 03 กุมภาพันธ์ 2019 (รอบที่ 2) "ทรงรื้อฟื้นท่านใหม่ ด้วยความรัก"
2019-02-12
นมัสการ วันอาทิตย์ 27 มกราคม 2019 ( รอบที่1 )
2019-02-05
นมัสการ วันอาทิตย์ 27 มกราคม 2019 (รอบที่ 2) "จิตใจข้าสุขสบาย"
2019-01-29
นมัสการ วันอาทิตย์ 20 มกราคม 2019 (รอบที่ 2) "พระเจ้าผู้ทรงเสริมกำลังท่าน"
2019-01-24
นมัสการ วันอาทิตย์ 13 มกราคม 2019 ( รอบที่1 )
2019-01-16
นมัสการ วันอาทิตย์ 13 มกราคม 2019 (รอบที่ 2) "เชื่อในพระสัญญา" ( โรม 4:20 )
2019-01-14
นมัสการ วันอาทิตย์ 6 มกราคม 2019 ( รอบที่1 )
2019-01-08
นมัสการ วันอาทิตย์ 06 มกราคม 2019 (รอบที่ 2) "พระเยซูตรัสว่า จงตามเรามาเถิด"
2019-01-07
นมัสการ วันอาทิตย์ 30 ธันวาคม 2018 ( รอบที่1 )
2019-01-05
นมัสการ วันอาทิตย์ 30 ธันวาคม 2018 (รอบที่ 2) "ขอพระสิริคุ้มครองรักษาท่าน."
2018-12-31
นมัสการคริสตมาส วันอาทิตย์ 23 ธันวาคม 2018 ( รอบที่1 )
2018-12-28
นมัสการคริสตมาส วันอาทิตย์ 23 ธันวาคม 2018 ( รอบที่2 )
2018-12-28
นมัสการ วันอาทิตย์ 16 ธันวาคม 2018 (รอบที่ 2) "ท่านองค์นี้แหละเป็นพระผู้ช่วยโลกให้รอดที่แท้จริง"
2018-12-27
นมัสการ วันอาทิตย์ 9 ธันวาคม 2018 (รอบที่ 1)
2018-12-13
นมัสการ วันอาทิตย์ 9 ธันวาคม 2018 (รอบที่ 2) "พระผู้ช่วยโลกให้รอดที่แท้จริง"
2018-12-13
นมัสการ วันอาทิตย์ 2 ธันวาคม 2018 (รอบที่ 2) "พระเจ้าสถิตกับเรา
2018-12-13
นมัสการ วันอาทิตย์ 25 พฤศจิกายน 2018 (รอบที่ 2) "ขอบคุณพระเจ้า"
2018-12-13
นมัสการ วันอาทิตย์ 18 พฤศจิกายน 2018 (รอบที่ 1)
2018-12-11
นมัสการ วันอาทิตย์18 พฤศจิกายน 2018 (รอบที่ 2) "ท่านได้พำนักในแผ่นดินพระเจ้า"
2018-12-11
นมัสการ วันอาทิตย์ 11 พฤศจิกายน 2018 (รอบที่ 1)
2018-12-11
นมัสการ วันอาทิตย์ 11 พฤศจิกายน 2018 (รอบที่ 2) "มีชีวิตด้วยความเชื่อ"
2018-12-11
นมัสการ วันอาทิตย์ 4 พฤศจิกายน 2018 (รอบที่ 1) "รักพระเจ้าสุดหัวใจ"
2018-12-11
นมัสการ วันอาทิตย์ 4 พฤศจิกายน 2018 (รอบที่ 2) "วางใจในพระเจ้าสุดหัวใจ"
2018-12-11
นมัสการ วันอาทิตย์ 28 ตุลาคม 2018 (รอบที่ 2) "พระเจ้าของเจ้าจะเปรมปรีดิ์เพราะเจ้า"
2018-12-11
นมัสการ วันอาทิตย์ 21 ตุลาคม 2018 (รอบที่ 2) "ความรักของพระเจ้า"
2018-12-11
นมัสการ วันอาทิตย์ 14 ตุลาคม 2018 (รอบที่ 2) "ยินดีทำตามพระทัย"
2018-12-11
นมัสการ วันอาทิตย์ 7 ตุลาคม 2018 (รอบที่ 2) "แน่ทีเดียวที่ความดีและความรักมั่นคงจะติดตามข้าพเจ้าไป"
2018-12-11
นมัสการ วันอาทิตย์ 30 กันยายน 2018 (รอบที่ 1)"เตรียมใจเพื่อพระองค์"
2018-12-11
นมัสการ วันอาทิตย์ 23 กันยายน 2018 (รอบที่ 2)"จงรักพระเจ้าด้วยสุดใจ"
2018-12-11
นมัสการ วันอาทิตย์ 30 กันยายน 2018 (รอบที่ 2) "มอบถวายเกียรติแด่พระองค์"
2018-12-11
นมัสการ วันอาทิตย์ 23 กันยายน 2018 (รอบที่ 1)"จงเพ่งดูที่พระเยซู"
2018-12-11
นมัสการ วันอาทิตย์ 16 กันยายน 2018 (รอบที่ 2) "จงปิติยินดีในพระเจ้า"
2018-12-11
นมัสการ วันอาทิตย์ 9 กันยายน 2018 (รอบที่ 1)
2018-12-11
นมัสการ วันอาทิตย์ 9 กันยายน 2018 (รอบที่ 2) "ทรงสมควรแก่การสรรเสริญ"
2018-12-11
นมัสการ วันอาทิตย์ 2 กันยายน 2018 (รอบที่ 1)
2018-12-11
นมัสการ วันอาทิตย์ 2 กันยายน 2018 (รอบ 2) "ฉลองครบรอบ 49 ปี"
2018-12-11
นมัสการ วันอาทิตย์ 26 สิงหาคม 2018 (รอบที่ 1)
2018-12-11
นมัสการ วันอาทิตย์ 26 สิงหาคม 2018 (รอบที่ 2) "พระเจ้าผู้ลี้ภัย"
2018-12-11
นมัสการ วันอาทิตย์ 26 สิงหาคม 2018 (รอบที่ 3) "องค์พระเจ้าเรายิ่งใหญ่"
2018-12-11
นมัสการ วันอาทิตย์ 19 สิงหาคม 2018 (รอบที่ 1)
2018-08-23
นมัสการ วันอาทิตย์ 19 สิงหาคม 2018 (รอบที่ 2) "พระเจ้าเลี้ยงดูเรา จึงไม่ขัดสน"
2018-08-20
นมัสการ วันอาทิตย์ 12 สิงหาคม 2018 (รอบที่ 1)
2018-08-16
นมัสการ วันอาทิตย์ 12 สิงหาคม 2018 (รอบที่ 2) "จงขอบพระคุณพระเยซู"
2018-08-15
นมัสการ วันอาทิตย์ 5 สิงหาคม 2018 (รอบที่ 1)
2018-08-11
นมัสการ วันอาทิตย์ 5 สิงหาคม 2018 (รอบที่ 2) "เวลาแห่งการเก็บเกี่ยว"
2018-08-06
นมัสการ วันอาทิตย์ 29 กรกฎาคม 2018 (รอบที่ 2) "พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่"
2018-08-01
นมัสการ วันอาทิตย์ 22 กรกฎาคม 2018 (รอบที่ 2) "พระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่"
2018-07-25
นมัสการ วันอาทิตย์ 15 กรกฎาคม 2018 (รอบที่ 1)
2018-07-19
นมัสการ วันอาทิตย์ 15 กรกฎาคม 2018 (รอบที่ 2) "ผู้ใดกระหายมาหาเรา"
2018-07-17
นมัสการ วันอาทิตย์ 8 กรกฎาคม 2018 (รอบที่ 2) "ถวายตัวของท่านแด่พระเจ้า"
2018-07-14
นมัสการ วันอาทิตย์ 8 กรกฎาคม 2018 (รอบที่ 1)
2018-07-14
นมัสการ วันอาทิตย์ 1 กรกฎาคม 2018 (รอบที่ 1)
2018-07-14
นมัสการ วันอาทิตย์ 24 มิถุนายน 2018 (รอบที่ 2) "ขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่"
2018-07-14
นมัสการ วันอาทิตย์ 17 มิถุนายน 2018 (รอบที่ 1)
2018-07-14
นมัสการ วันอาทิตย์ 17 มิถุนายน 2018 (รอบที่ 2) "เราเปล่งเสียงร้อง"
2018-07-14
นมัสการ วันอาทิตย์ 10 มิถุนายน 2018 (รอบที่ 2) "จงติดสนิทกับพระเจ้า"
2018-07-14
นมัสการ วันอาทิตย์ 10 มิถุนายน 2018 (รอบที่ 1)
2018-07-14
นมัสการ วันอาทิตย์ 3 มิถุนายน 2018 (รอบที่ 1)
2018-07-14
นมัสการ วันอาทิตย์ 27 พฤษภาคม 2018 (รอบที่ 2)
2018-07-14
นมัสการ วันอาทิตย์ 27 พฤษภาคม 2018 (รอบที่ 1)
2018-07-14
นมัสการ วันอาทิตย์ 20 พฤษภาคม 2018 (รอบที่ 2)
2018-07-14
นมัสการ วันอาทิตย์ 13 พฤษภาคม 2018 (รอบที่ 1)
2018-07-14
นมัสการ วันอาทิตย์ 6 พฤษภาคม 2018 (รอบที่ 2)
2018-07-14
นมัสการ วันอาทิตย์ 6 พฤษภาคม 2018 (รอบที่ 1)
2018-07-14
นมัสการ วันอาทิตย์ 29 เมษายน 2018 (รอบที่ 2)
2018-07-14
นมัสการ วันอาทิตย์ 29 เมษายน 2018 (รอบที่ 1)
2018-07-14
นมัสการ วันอาทิตย์ 22 เมษายน 2018 (รอบที่ 1)
2018-07-14
นมัสการ วันอาทิตย์ 22 เมษายน 2018 (รอบที่ 2)
2018-07-14
นมัสการ วันอาทิตย์ 15 เมษายน 2018 (รอบที่ 2)
2018-07-14
นมัสการ วันอาทิตย์ 15 เมษายน 2018 (รอบที่ 1)
2018-07-14
นมัสการ วันอาทิตย์ 8 เมษายน 2018 (รอบที่ 1)
2018-07-14
นมัสการ วันอาทิตย์ 8 เมษายน 2018 (รอบที่ 2)
2018-07-14
นมัสการ วันอาทิตย์ 1 เมษายน 2018 (รอบที่ 2) "อาทิตย์อีสเตอร์"
2018-07-14
นมัสการ วันอาทิตย์ 1 เมษายน 2018 (รอบที่ 1)
2018-07-14
นมัสการ วันอาทิตย์ 25 มีนาคม 2018 (รอบที่ 2)
2018-07-14
นมัสการ วันอาทิตย์ 18 มีนาคม 2018 (รอบที่ 2)
2018-07-14
นมัสการ วันอาทิตย์ 11 มีนาคม 2018 (รอบที่ 2)
2018-07-14
นมัสการ วันอาทิตย์ 4 มีนาคม 2018 (รอบที่ 2)
2018-07-14
นมัสการ วันอาทิตย์ 4 มีนาคม 2018 (รอบที่ 1)
2018-07-14
นมัสการ วันอาทิตย์ 25 กุมภาพันธ์ 2018 (รอบที่ 2)
2018-07-14
นมัสการ วันอาทิตย์ 18 กุมภาพันธ์ 2018 (รอบที่ 2)
2018-07-12
นมัสการ วันอาทิตย์ 18 กุมภาพันธ์ 2018 (รอบที่ 1)
2018-07-12
นมัสการ วันอาทิตย์ 11 กุมภาพันธ์ 2018 (รอบที่ 2)
2018-07-12
นมัสการ วันอาทิตย์ 4 กุมภาพันธ์ 2018 (รอบที่ 2)
2018-07-12
นมัสการ วันอาทิตย์ 4 กุมภาพันธ์ 2018 (รอบที่ 1)
2018-07-12
นมัสการ วันอาทิตย์ 28 มกราคม 2018 (รอบที่ 2)
2018-07-12
นมัสการ วันอาทิตย์ 28 มกราคม 2018 (รอบที่ 1)
2018-07-12
นมัสการ วันอาทิตย์ 21 มกราคม 2018 (รอบที่ 2)
2018-07-12
นมัสการ วันอาทิตย์ 21 มกราคม 2018 (รอบที่ 1)
2018-07-12
นมัสการ วันอาทิตย์ 14 มกราคม 2018 (รอบที่ 2)
2018-07-12
นมัสการ วันอาทิตย์ 14 มกราคม 2018 (รอบที่ 1)
2018-07-12
นมัสการ วันอาทิตย์ 7 มกราคม 2018 (รอบที่ 2)
2018-07-07
นมัสการ วันอาทิตย์ 7 มกราคม 2018 (รอบที่ 1)
2018-07-07
นมัสการ วันอาทิตย์ 31 ธันวาคม 2017 (รอบที่ 2)
2018-07-07
นมัสการ วันอาทิตย์ 31 ธันวาคม 2017 (รอบที่ 1)
2018-07-07
นมัสการ วันอาทิตย์ 24 ธันวาคม 2017 (รอบที่ 2)
2018-07-07
นมัสการ วันอาทิตย์ 24 ธันวาคม 2017 (รอบที่ 1)
2018-07-07
นมัสการ วันอาทิตย์ 17 ธันวาคม 2017 (รอบที่ 2)
2018-07-07
นมัสการ วันอาทิตย์ 10 ธันวาคม 2017 (รอบที่ 2)
2018-07-07
นมัสการ วันอาทิตย์ 10 ธันวาคม 2017 (รอบที่ 1)
2018-07-07
นมัสการ วันอาทิตย์ 3 ธันวาคม 2017 (รอบที่ 2)
2018-06-19
นมัสการ วันอาทิตย์ 3 ธันวาคม 2017 (รอบที่ 1)
2018-06-19
นมัสการ วันอาทิตย์ 26 พฤศจิกายน 2017 (รอบที่ 2)
2018-06-19
นมัสการ วันอาทิตย์ 26 พฤศจิกายน 2017 (รอบที่ 1)
2018-06-19
นมัสการ วันอาทิตย์ 19 พฤศจิกายน 2017 (รอบที่ 2)
2018-06-19
นมัสการ วันอาทิตย์ 19 พฤศจิกายน 2017 (รอบที่ 1)
2018-06-19
นมัสการ วันอาทิตย์ 12 พฤศจิกายน 2017 (รอบที่ 2)
2018-06-19
นมัสการ วันอาทิตย์ 12 พฤศจิกายน 2017 (รอบที่ 1)
2018-06-19
นมัสการ วันอาทิตย์ 5 พฤศจิกายน 2017 (รอบที่ 2)
2018-06-19
นมัสการ วันอาทิตย์ 5 พฤศจิกายน 2017 (รอบที่ 1)
2018-06-19
นมัสการ วันอาทิตย์ 29 ตุลาคม 2017 (รอบที่ 2)
2018-06-19
นมัสการ วันอาทิตย์ 29 ตุลาคม 2017 (รอบที่ 1)
2018-06-19
นมัสการ วันอาทิตย์ 22 ตุลาคม 2017 (รอบที่ 2)
2018-06-19
นมัสการ วันอาทิตย์ 22 ตุลาคม 2017 (รอบที่ 1)
2018-06-19
นมัสการ วันอาทิตย์ 15 ตุลาคม 2017 (รอบที่ 2)
2018-06-19
นมัสการ วันอาทิตย์ 15 ตุลาคม 2017 (รอบที่ 1)
2018-06-19
นมัสการ วันอาทิตย์ 8 ตุลาคม 2017 (รอบที่ 2)
2018-06-14
นมัสการ วันอาทิตย์ 8 ตุลาคม 2017 (รอบที่ 1)
2018-06-13
นมัสการ วันอาทิตย์ 1 ตุลาคม 2017 (รอบที่ 2)
2017-10-07
นมัสการ วันอาทิตย์ 1 ตุลาคม 2017 (รอบที่ 1)
2017-10-07
นมัสการ วันอาทิตย์ 24 กันยายน 2017 (รอบที่ 2)
2017-10-07
นมัสการ วันอาทิตย์ 24 กันยายน 2017 (รอบที่ 1)
2017-10-07
นมัสการ วันอาทิตย์ 17 กันยายน 2017 (รอบที่ 2)
2017-10-07
นมัสการ วันอาทิตย์ 10 กันยายน 2017 (รอบที่ 2)
2017-09-17
นมัสการ วันอาทิตย์ 10 กันยายน 2017 (รอบที่ 1)
2017-09-17
นมัสการ วันอาทิตย์ 3 กันยายน 2017 (รอบที่ 2)
2017-09-17
นมัสการ วันอาทิตย์ 3 กันยายน 2017 (รอบที่ 1)
2017-09-17
นมัสการ วันอาทิตย์ 27 สิงหาคม 2017 (รอบที่ 2)
2017-09-17
นมัสการ วันอาทิตย์ 27 สิงหาคม 2017 (รอบที่ 1)
2017-09-17
นมัสการ วันอาทิตย์ 20 สิงหาคม 2017 (รอบที่ 2)
2017-09-17
นมัสการ วันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม 2017
2017-09-17
นมัสการ วันอาทิตย์ 13 สิงหาคม 2017 (รอบที่ 1)
2017-09-17
นมัสการ วันอาทิตย์ 6 สิงหาคม 2017 (รอบที่ 2)
2017-09-17
นมัสการ วันอาทิตย์ 6 สิงหาคม 2017 (รอบที่ 1)
2017-09-17
นมัสการ วันอาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม 2017
2017-09-17
นมัสการ วันอาทิตย์ 23 กรกฎาคม 2017 (รอบที่ 2)
2017-09-17
นมัสการ วันอาทิตย์ 23 กรกฎาคม 2017 (รอบที่ 1)
2017-09-17
นมัสการ วันอาทิตย์ 16 กรกฎาคม 2017 (รอบที่ 2)
2017-09-17
นมัสการ วันอาทิตย์ 16 กรกฎาคม 2017 (รอบที่ 1)
2017-09-17
นมัสการ วันอาทิตย์ 9 กรกฎาคม 2017 (รอบที่ 2)
2017-09-17
นมัสการ วันอาทิตย์ 3 กรกฎาคม 2017 (รอบที่ 2)
2017-09-17
นมัสการ วันอาทิตย์ 3 กรกฎาคม 2017 (รอบที่ 1)
2017-07-05
นมัสการ วันอาทิตย์ 18 มิถุนายน 2017 (รอบที่ 2)
2017-06-26
BFC Audio LIVE ถ่ายทอดสดเสียง อาทิตย์ 25 มิถุนายน 2017
2017-06-26
BFC Audio LIVE ถ่ายทอดสดเสียง อาทิตย์ 18 มิถุนายน 2017
2017-06-19
นมัสการ วันอาทิตย์ 18 มิถุนายน 2017 (รอบที่ 1)
2017-06-19
นมัสการ วันอาทิตย์ 11 มิถุนายน 2017 (รอบที่ 2)
2017-06-15
นมัสการ วันอาทิตย์ 11 มิถุนายน 2017 (รอบที่ 1)
2017-06-13
BFC Audio LIVE ถ่ายทอดสดเสียง อาทิตย์ 11 มิถุนายน 2017
2017-06-12
นมัสการ วันอาทิตย์ 4 มิถุนายน 2017 (รอบที่ 2)
2017-06-07
นมัสการ วันอาทิตย์ 4 มิถุนายน 2017 (รอบที่ 1)
2017-06-06
นมัสการ วันอาทิตย์ 28 พฤษภาคม 2017 (รอบที่ 2)
2017-05-31
นมัสการ วันอาทิตย์ 28 พฤษภาคม 2017 (รอบที่ 1)
2017-05-29
นมัสการ วันอาทิตย์ 21 พฤษภาคม 2017 (รอบที่ 1)
2017-05-27
นมัสการ วันอาทิตย์ 21 พฤษภาคม 2017 (รอบที่ 2)
2017-05-27
นมัสการ วันอาทิตย์ 14 พฤษภาคม 2017 (รอบที่ 2)
2017-05-16
นมัสการ วันอาทิตย์ 14 พฤษภาคม 2017 (รอบที่ 1)
2017-05-16
นมัสการ วันอาทิตย์ 7 พฤษภาคม 2017 (รอบที่ 1)
2017-05-12
นมัสการ วันอาทิตย์ 7 พฤษภาคม 2017 (รอบที่ 2)
2017-05-10
นมัสการ วันอาทิตย์ 30 เมษายน 2017 (รอบที่ 2)
2017-05-03
นมัสการ วันอาทิตย์ 30 เมษายน 2017 (รอบที่ 1)
2017-05-02
นมัสการ วันอาทิตย์ 23 เมษายน 2017 (รอบที่ 2)
2017-04-25
นมัสการ วันอาทิตย์ 23 เมษายน 2017 (รอบที่ 1)
2017-04-25
นมัสการ วันอาทิตย์ 16 เมษายน 2017 (รอบที่ 2)
2017-04-25
นมัสการ วันอาทิตย์ 16 เมษายน 2017 (รอบที่ 1)
2017-04-18
นมัสการ วันอาทิตย์ 9 เมษายน 2017 (รอบที่ 1)
2017-04-11
นมัสการ วันอาทิตย์ 26 มีนาคม 2017 (รอบที่ 2)
2017-03-30
นมัสการ วันอาทิตย์ 19 มีนาคม 2017 (รอบที่ 2)
2017-03-24
นมัสการ วันอาทิตย์ 19 มีนาคม 2017 (รอบที่ 1)
2017-03-24
นมัสการ วันอาทิตย์ 12 มีนาคม 2017 (รอบที่ 2)
2017-03-13
นมัสการ วันอาทิตย์ 5 มีนาคม 2017 (รอบที่ 2)
2017-03-10
นมัสการ วันอาทิตย์ 5 มีนาคม 2017 (รอบที่ 1)
2017-03-09
BFC ภาพบรรยากาศนมัสการ อาทิตย์ 26 กุมภาพันธ์ 2017
2017-03-06
BFC ภาพบรรยากาศนมัสการ อาทิตย์ 5 มีนาคม 2017
2017-03-06
นมัสการ วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2017 (รอบที่ 2)
2017-03-03
นมัสการ วันอาทิตย์ 26 กุมภาพันธ์ 2017 (รอบที่ 1)
2017-03-01
นมัสการ วันอาทิตย์ 19 กุมภาพันธ์ 2017 (รอบที่ 2)
2017-02-20
นมัสการ วันอาทิตย์ 12 กุมภาพันธ์ 2017 (รอบที่ 2)
2017-02-13
นมัสการ วันอาทิตย์ 12 กุมภาพันธ์ 2017 (รอบที่ 1)
2017-02-13
นมัสการ วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2017 (รอบที่ 1)
2017-02-01
นมัสการ วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2017 (รอบที่ 2)
2017-02-01
นมัสการ วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2017 (รอบที่ 2)
2017-01-23
นมัสการ วันอาทิตย์ 22 มกราคม 2017 (รอบที่ 1)
2017-01-23
นมัสการ วันอาทิตย์ 15 มกราคม 2017 (รอบที่ 1)
2017-01-18
นมัสการ วันอาทิตย์ 15 มกราคม 2017 (รอบที่ 2)
2017-01-18
นมัสการ วันอาทิตย์ 8 มกราคม 2017 (รอบที่ 1)
2017-01-09
นมัสการ วันอาทิตย์ 1 มกราคม 2017 (รอบที่ 2)
2017-01-02
นมัสการ วันอาทิตย์ 1 มกราคม 2017 (รอบที่ 1)
2017-01-02
นมัสการ วันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม 2016 (รอบที่ 2)
2016-12-26
นมัสการ วันอาทิตย์ 25 ธันวาคม 2016 (รอบที่ 1)
2016-12-26
นมัสการ วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2016 (รอบที่ 2)
2016-12-22
นมัสการ วันอาทิตย์ 18 ธันวาคม 2016 (รอบที่ 1)
2016-12-20
นมัสการ วันอาทิตย์ 4 ธันวาคม 2016 (รอบที่ 1)
2016-12-08
นมัสการ วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2016 (รอบที่ 2)
2016-12-06
นมัสการ วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2016 (รอบที่ 2)
2016-11-25
นมัสการ วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2016 (รอบที่ 1)
2016-11-22
นมัสการ วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2016 (รอบที่ 1)
2016-11-13
นมัสการ วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2016 (รอบที่ 2)
2016-11-07
นมัสการ วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2016 (รอบที่ 1)
2016-11-07
นมัสการ วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2016 (รอบที่ 2)
2016-10-31
นมัสการ วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2016 (รอบที่ 1)
2016-10-30
นมัสการ วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2016 (รอบที่ 2)
2016-10-25
นมัสการ วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2016 (รอบที่ 1)
2016-10-25
นมัสการ วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2016 (รอบที่ 1)
2016-10-21
นมัสการ วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2016 (รอบที่ 2)
2016-10-17
นมัสการ วันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2016 (รอบที่ 1)
2016-10-10
นมัสการ วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2016 (รอบที่ 1)
2016-10-06
นมัสการ วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2016 (รอบที่ 2)
2016-10-06
นมัสการ วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2016 (รอบที่ 2)
2016-09-26
นมัสการ วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2016 (รอบที่ 2)
2016-09-19
นมัสการ วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2016 (รอบที่ 2)
2016-09-13
นมัสการ วันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2016 (รอบที่ 2)
2016-09-06
นมัสการ วันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2016 (รอบที่ 1)
2016-09-06
นมัสการ วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2016 (รอบ 1)
2016-08-23
นมัสการ วันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2016 (รอบ 1)
2016-08-20
นมัสการ วันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2016 (รอบ 2)
2016-08-18
นมัสการ วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2016 (รอบ 2)
2016-08-11
นมัสการ วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2016 (รอบที่ 1)
2016-08-09
นมัสการ วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม 2016 (รอบที่ 2)
2016-08-03
นมัสการ วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม 2016 (รอบที่ 1)
2016-08-01
นมัสการ วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2016
2016-07-27
นมัสการ วันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม 2016
2016-07-21
นมัสการ วันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม 2016
2016-07-14
นมัสการ วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2016
2016-07-05
นมัสการ วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2016
2016-06-28
นมัสการ วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2016
2016-06-22
นมัสการ วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2016
2016-06-15
นมัสการ วันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 2016
2016-06-06
นมัสการ วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2016
2016-06-02
นมัสการ วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2016
2016-05-27
นมัสการ วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2016
2016-05-18
นมัสการ วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2016
2016-05-10
นมัสการ วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม 2016
2016-05-02
นมัสการ วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2016
2016-04-27
นมัสการ วันอาทิตย์ที่ 17 เมษายน 2016
2016-04-20
นมัสการ วันอาทิตย์ที่ 10 เมษายน 2016
2016-04-12
นมัสการ วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2016
2016-04-05
นมัสการ อาทิตย์อีสเตอร์ที่ 27 มีนาคม 2016
2016-03-28
นมัสการ วันศุกร์ประเสริฐที่ 25 มีนาคม 2016
2016-03-26
นมัสการ วันอาทิตย์ใบปาล์มที่ 20 มีนาคม 2016
2016-03-22
นมัสการ วันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2016
2016-03-14
นมัสการ วันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม 2016
2016-03-07
นมัสการ วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2016
2016-02-29
นมัสการ วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2016
2016-02-22
นมัสการ วันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2016
2016-02-15
นมัสการ วันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2016
2016-02-09
นมัสการ วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2016
2016-02-01
นมัสการ วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2016
2016-01-25
นมัสการ วันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2016
2016-01-19
นมัสการ วันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2016
2016-01-11
นมัสการ วันอาทิตย์ที่ 03 มกราคม 2016
2016-01-04
นมัสการ วันอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม 2015
2015-12-29
นมัสการ วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2015
2015-12-22
นมัสการ วันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม 2015
2015-12-15
นมัสการ วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2015
2015-12-06
นมัสการ วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2015
2015-11-30
นมัสการ วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2015
2015-11-23
นมัสการ วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2015
2015-11-17
นมัสการ วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2015
2015-11-09
นมัสการ วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2015
2015-11-03
นมัสการ วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2015
2015-10-25
นมัสการ วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2015
2015-10-19
นมัสการ วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2015
2015-10-13
นมัสการ วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2015
2015-10-06
นมัสการ วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2015
2015-10-03
นมัสการ วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2015
2015-09-23
นมัสการ วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน 2015
2015-09-14
นมัสการ วันอาทิตย์ที่ 06 กันยายน 2015
2015-09-08
นมัสการ วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2015
2015-08-31
นมัสการ วันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2015
2015-08-29
นมัสการวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2015
2015-08-29
นมัสการวันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2015
2015-08-29
นมัสการวันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2015
2015-08-08
นมัสการวันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2015
2015-08-08
นมัสการวันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2015
2015-08-08