Bangkok Fellowship Church
เพลง "ตื่นเถิด ตื่นเถิด"(พิเศษ) เด็กรวีฯคริสตจักร 1/2019
2019-01-24
การแสดงอนุชน เพลง "ทูตสวรรค์เบื้องบนบรรเลง" (BFCคริสตมาส) 11/2018
2018-12-28
การแสดงละคร คริสตสมภพ (เด็กรวีคริสตจักร) 10/2018
2018-12-28
BFCO ประชุมองค์กร การแสดงพิเศษ "ฉันมีความสุขดุจธง" (รวีวารศึกษาเด็ก) ปี 2018
2018-08-01
BFC พิธีถวายบุตร ด.ช.สุภาษิต เจริญผล 6/2018
2018-08-01
ขอเชิญ.ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ฟังคำพยานชีวิต (พี่หรั่ง) Mr.Lota Akkkrin Puri
2018-07-20
BFC พิธีถวายบุตร ด.ช.ชวัลกร พานุมาต 3/2018
2018-07-17
BFC พิธีถวายบุตร ด.ญ กัลญาภัทร รุ่งแจ้ง 2/2018
2018-07-14
BFC พิธีถวายบุตร ด.ช อนุรักษ์ 1/2018
2018-07-14
BFC พิธีถวายบุตร ด.ญ อัญญาดา / ด.ช เบส 4/2017
2018-07-14
BFC พิธีถวายบุตร ด.ช เบญจมินทร์ ศรีจรรยานนท์ 3/2017
2018-07-14
BFC พิธีถวายบุตร ด.ญ ฮันนาห์ เจริญผล 2/2017
2018-07-14
BFC พิธีถวายบุตร ด.ญ เปรมา กิตติพงศ์ 1/2017
2018-07-14
BFC พิธีถวายบุตร ด.ช.จิราวัจน์ แดงดำรงณ์ 4/2016
2018-07-14
BFC พิธีถวายบุตร ด.ช.ณัฐภูมินทร์ สาระคำ 3/2016
2018-07-14
BFC พิธีถวายบุตรคุณเกษมสุข+คุณอรุณพร บาบุญ 2/2016
2018-07-14
BFC พิธีถวายบุตรคุณวิรัตน์+คุณขวัญเรือน แซ่เบ้ 1/2016
2018-07-14
เพลง "พระเยซูรักฉันรู้แน่"(พิเศษ) เด็กรวีฯคริสตจักร 6/2018
2018-07-14
BFC VDO อบรมครูรวีวารศึกษา ปี 2018 (ช่วงบ่าย) หัวข้อ:"เตรียมครูแห่งอาณาจักรสวรรค์"
2018-07-14
BFC VDO อบรมครูรวีวารศึกษา ปี 2018 (ช่วงเช้า) หัวข้อ:"เตรียมครูแห่งอาณาจักรสวรรค์"
2018-07-14
เพลง "พระคริสตธรรมคัมภีร์"(พิเศษ) เด็กรวีฯคริสตจักร 5/2018
2018-07-14
เพลง "โฮซันนาแด่พระเจ้าสูงสุด" (พิเศษ) เด็กรวีฯคริสตจักร 3/2018
2018-07-14
BFC flag dace Easter: "เพราะพระองค์ทรงอยู่"เด็กรวี ปี 2018
2018-07-14
BFC flag dace Easter: ไล ไล ไล เด็กรวี ปี 2018
2018-07-14
เพลง "ดาวิด" เด็กรวีฯคริสตจักร 2/2018
2018-07-14
เพลง "เราเป็นหนึ่งในความรักพระคริสต์" #2เด็กรวีฯคริสตจักร 1/2018
2018-07-14
เพลง "เราเป็นหนึ่งในความรักพระคริสต์" เด็กรวีฯคริสตจักร 9/2017
2018-07-14
เพลง "ขอบคุณพระเยซู" เด็กรวีคริสตจักร 8/2017
2018-07-14
เพลง "เราจะเดินในทางของพระเยซู" เด็กรวีฯคริสตจักร 6/2017
2018-07-14
การแสดงเด็กรวี (อาทิตย์อีสเตอร์) 3/2017
2017-04-16
เพลงพิเศษ เด็กรวีฯคริสตจักร 2/2017
2017-03-27
การแสดงรวีเด็ก รีวิวประกอบเพลงคริสตมาส 2016
2016-12-27
การแสดงรวีเด็ก "คริสตสมภพ" 2016
2016-12-27
การแสดงรีวิวประกอบเพลง (วันพ่อ) รวีฯเยาวชน 12/2016
2016-12-05
เพลงพิเศษ เด็กรวีฯคริสตจักร 11/2016
2016-11-27
เพลงพิเศษ เด็กรวีฯคริสตจักร 9/2016
2016-09-27
การแสดงรีวิวประกอบเพลง (วันแม่) รวีฯเด็ก 2016
2016-08-20
การแสดงรีวิวประกอบเพลง (วันแม่) รวีฯเยาวชน 2016
2016-08-18
การแสดงรีวิวประกอบเพลง เด็กรวี 06/2016
2016-06-29
เพลงพิเศษ บรรเลงเปียโน เด็กรวีฯ 5/2016
2016-05-27
บรรยากาศรวีวารศึกษาเด็ก อาทิตย์ที่ 6 มีนาคม 2016
2016-03-12
ละคร "ประตูชีวิต"_02/2016
2016-03-01
เพลงพิเศษ เด็กรวีฯคริสตจักร_มกราคม_2016
2016-01-27
การแสดงเด็กรวีคริสตจักร_วันพ่อปี 2015
2015-12-07
การแสดงเด็กรวี วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2015
2015-10-26
การแสดงเด็กรวี วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายยน 2015
2015-10-03
การแสดงเด็กรวีวารศึกษา 06-09-2015
2015-09-08
เพลงพิเศษเด็กรวีวารศึกษา 30 สิงหาคม 2015
2015-09-01
รวีวารศึกษา คริสตจักรสามัคคีธรรมกรุงเทพ
2015-08-22
ค่ายสามัคคีธรรมสัมพันธ์
2007-05-28
พบกับเยาวชน
2007-05-07