Bangkok Fellowship Church
ปัจฉิมนิเทศ ศูนย์ฝึกอบรมผู้รับใช้กรุงเทพ สาขาเชียงราย เทอม 1/2021
2022-03-10
BFTC LIVE แนะนำวิชาเรียนศูนย์ฝึก วิชา "หลักการสอน"
2020-08-28
BFTC แนะนำวิชาเรียนศูนย์ฝึก "พระธรรมสุภาษิต"
2020-03-02
BFTC แนะนำวิชาเรียนศูนย์ฝึก "กฎหมายพื้นฐานเบื้องต้น"
2020-03-02
BFTC แนะนำวิชาเรียนศูนย์ฝึก "ครอบครัวคริสเตียน"
2020-03-02
BFTC LIVE แนะนำวิชาเรียนศูนย์ฝึกอบรม "ศาสนาศาสตร์ 4-5"
2020-02-27
เพลง "จนถึงสุดปลาย" (นักศึกษาศูนย์ฝึกกรุงเทพ/เชียงราย) ปี 2018
2020-02-05
พิธีมอบวุฒิบัตรนักศึกษา ศูนย์ฝึกอบรมผู้รับใช้กรุงเทพ และเชียงราย ปี 2018
2018-08-01
VTR ศูนย์ฝึกอบรมผู้รับใช้ สาขากรุงเทพ และเชียงราย
2018-07-17
ประชุมนมัสการ ปัจฉิมนิเทศ ปี 2017 (@ศูนย์ฯเชียงราย)
2018-07-17
การปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาศูนย์ฝึกอบรมผู้รับใช้สาขากรุงเทพ รุ่นที่8/2016
2018-07-17
BFTC พิธีเปิด ศูนย์ฝึกอบรมผู้รับใช้สาขาเชียงราย 2015-2016
2018-07-17
ศูนย์ฝึกอบรมผู้รับใช้สามัคคีธรรมกรุงเทพ-สาขาเชียงราย เปิดรับนักศึกษาใหม่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
2017-02-11
BFC ศูนย์ฝึกอบรมผู้รับใช้ สาขากรุงเทพ เทรม 2/2017 เริ่มเรียนวันที่ 7 ก.พ. 2017 นี้
2017-01-26
ศูนย์ฝึกอบรมผู้รับใช้สาขากรุงเทพ เปิดสอนวิชา "การนมัสการและการนำ" 2016
2016-09-19
ศูนย์ฝึกอบรมผู้รับใช้สาขากรุงเทพ เปิดสอนวิชา "ตามรอยพระบาท" 2016
2016-08-22
ศูนย์ฝึกอบรมผู้รับใช้สาขากรุงเทพ เปิดสอนเทอมใหม่ เทอม 1/2016
2016-08-08
การปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาศูนย์ฝึกอบรมผู้รับใช้สาขากรุงเทพ รุ่นที่8/2016
2016-07-02
BFC ข้อพระคัมภีร์โดนใจ_ประจำตัว 3/2016
2016-06-13
คำพยานเปลี่ยนแปลงชีวิต คุณอานนท์ สวยล้ำ 7/2016
2016-06-09
BFC ข้อพระคัมภีร์โดนใจ_ประจำตัว 2/2016
2016-06-08
7-10 มิถุนายน 2016 วิชาที่เปิดสอน: "ศาสนพิธี"
2016-06-05
คำพยาน คุณจี้เพชร สารชวนะกิจ พฤษภาคม 4/2016
2016-06-03
31 พฤษภาคม-3 มิถุนายน 2016 วิชาที่เปิดสอน:พระธรรม "สุภาษิต"
2016-05-31
ศูนย์ฝึกอบรมผู้รับใช้สาขากรุงเทพ 2 สัปดาห์นี้เป็นต้น วิชาที่เปิดสอน:หลักการสอน
2016-05-16
คำพยาน (ประกาศ) แม่พูนถวิล จันดีบ้าง 04/2016
2016-05-13
ศูนย์ฝึกอบรมผู้รับใช้สาขากรุงเทพ เปิดสอน: วิชาการเป็นพยานส่วนตัว
2016-05-03
2 สัปดาห์นี้ ตั้งแต่วันอังคารถึงศุกร์ที่ 19-29 เมษายน 2016 วิชาที่เปิดสอน: วิชาหลักการให้คำปรึกษาเบื
2016-04-19
บรรยากาศนักศึกษาศูนย์ฝึกอบรมกรุงเทพ เรียนวิชา "การนมัสการด้วยธง"
2016-04-09
นักศึกษาศูนย์ฝึกกรุงเทพ นำเต้นแอโรบิคที่ค่ายอนุชน ครั้งที่ 10
2016-04-09
คำพยานเปลี่ยนแปลงชีวิต คุณรังสรรค์ สุวรรณดี 6/2016
2016-04-08
3 นักศึกษาศูนย์ฝึกกรุงเทพ ฝึกงาน
2016-03-18
อังคารถึงศุกร์ที่ 14-25 มีนาคม 2016 ศูนย์ฝึกอบรมผู้รับใช้ วิชาที่เปิดสอน หนังสือวิวรณ์
2016-03-18
ศูนย์ฝึกอบรมสาขาเชียงรายจะเริ่มเปิดเรียนเทอมที่ 2/2016
2016-03-11
นักศึกษาศูนย์ฝึก ออกกำลังกายช่วงเช้า
2016-03-09
คำพยาน คุณวีรนิตย์ รักพงไพร
2016-03-09
คลิปโมทนาสำหรับปี 2015 ที่ผ่านมา คลิปที่ (2)
2016-02-24
ศูนย์ฝึกอบรมผู้รับใช้กรุงเทพ เปิดสอน: วิชาศาสนศาสตร์ 4
2016-02-16
ตารางเรียนศูนย์ฝึกอบรมผู้รับใช้รุ่นที่ 8 เทอม4
2016-01-05
บรรยากาศการสอนวิชาสงครามฝ่ายวิญญาณ 2015 (ศูนย์ฝึกอบรมกรุงเทพ)
2016-02-16
รูปภาพนักศึกษาศูนย์ฝึกอบรมผู้รับใช้กรุงเทพ ปี 2015
2015-11-13
บรรยากาศกลุ่มเซลล์นักศึกษาศูนย์ฝึกอบรมกรุงเทพ
2015-11-13
บรรยากาศการสอนออกกำลังกายกับครูโบอาส (ศูนย์ฝึกอบรมกรุงเทพ)
2015-11-13
บรรยากาศการสอนวิชาภาษาไทย (ศูนย์ฝึกอบรมเชียงราย)
2015-11-13
การเรียนวิชาจดหมายฝากศิษยาภิบาล
2015-11-05
การเรียนวิชาการนำนมัสการ
2015-11-05
VTR ศูนย์ฝึกอบรมผู้รับใช้ สาขากรุงเทพ และเชียงราย
2015-10-03
การเรียนวิชาการจัดกลุ่มเซลล์
2015-09-12
การเรียนวิชาพันธกิจและการปลดปล่อย
2015-09-05
กลุ่มเซลล์นักศึกษาศูนย์ฝึกอบรมกรุงเทพ
2015-09-05
ตารางเรียนศูนย์ฝึกอบรมผู้รับใช้เทอม3_ปี 2015
2015-08-03
อธิษฐานเผื่อการสร้างศูนย์อบรมผู้รับใช้สาขาเชียงราย
2015-07-30
แรงบันดาลใจ
2016-04-09
แนะนำศูนย์ฝึกอบรมผู้รับใช้
2015-07-26
เปิดเรียนศูนย์ฝึกอบรมผู้รับใช้ เทอม3
2015-07-21
โครงการ สร้างหอพักนักศึกษา
2015-07-15
แบบแปลน หอพักชายหญิง
2015-07-14
หลักสูตรศูนย์ฝึกอบรมผู้รับใช้สามัคคีธรรมกรุงเทพ-หลักสูตร2ปี
2010-11-18