Bangkok Fellowship Church
การจัดเตรียมแก่ข้าพเจ้าที่เกินความคาดหมายของพระเจ้า BFC คำพยานชีวิต 17/2022
2022-09-30
การช่วยเหลือจากพระเจ้า BFC คำพยานชีวิต 16/2022
2022-08-11
พระเยซูช่วยรักษาดิฉันให้หายได้จากมะเร็งที่มดลูก BFC คำพยานชีวิต 15/2022
2022-08-10
รักของพระเยซูที่ไม่มีเงื่อนไขต่อชีวิตดิฉัน (Unconditional Love) BFC คำพยานชีวิต 14/2022
2022-07-06
พิธีถวายบุตร ด.ช. อธิศ ตั้งจิตเจริญ (โนอาห์) 1/2022
2022-06-21
พระเจ้ารักษาหายจากโรคประสาท และทาสยาเสพย์ติด BFC คำพยานชีวิต 13/2022
2022-06-20
พระเจ้าทรงปกป้องดูแลทุกเวลา BFC คำพยานชีวิต 11/2022 #คำพยาน
2022-06-01
การรับใช้ของข้าพเจ้า BFC คำพยานชีวิต 10/2022
2022-05-05
ทางของพระเจ้าเป็นทางแห่งความสุขที่แท้จริง BFC คำพยานชีวิต 9/2022
2022-04-20
มีพระเจ้าเหมือนมีทุกสิ่ง BFC คำพยานชีวิต 8/2022
2022-03-20
พระองค์ทันเวลาเสมอ BFC คำพยานชีวิต 7/2022
2022-03-13
อธิษฐานด้วยความเชื่อ BFC คำพยานชีวิต 6/2022
2022-02-23
สิบลดเปลี่ยนชีวิต BFC คำพยานชีวิต 5/2022
2022-02-23
พระเจ้ามีจริง และช่วยลูกหลุดพ้นได้จริงๆ BFC คำพยานชีวิต 4/2022
2022-02-13
คำพยาน คุณสมใจ คำนา (หมู) "พระเจ้าผู้เมตตาต่อฉัน"
2022-02-06
คำพยาน "พระเจ้าเปลี่ยนชีวิต" โดย คุณเมรี ทองใบ
2022-02-06
พระเจ้ารักษาโรค และช่วยกู้จากวิกฤตการเงิน 08 คำพยานชีวิต 1/2022
2022-02-06
ทุกปัญหาพระเจ้าทรงช่วยได้ BFC คำพยานชีวิต 3/2022
2022-02-05
ข่าวประเสริฐนำให้หายเข่าเสื่อม BFC คำพยานชีวิต 2/2022
2022-02-05
พระเจ้าทรงสอนให้ลูกรักพี่น้องอย่างไม่มีเงื่อนไข BFC คำพยานชีวิต 1/2022
2022-02-05
พระเจ้าทรงรักเรา ในขณะที่เราไม่น่ารัก BFC คำพยานชีวิต 5/2021
2021-12-30
BFC คำพยานชีวิต "พระเจ้าอวยพร มิได้ขาดสิ่งใด ช่วยเหลือผู้อื่น ประกาศเรื่องราวพระองค์" 4/2021
2021-12-02
BFC คำพยานชีวิต "คิดฆ่าตัวตาย แต่รอดได้ด้วยพระคุณ" 3/2021
2021-11-25
คำพยานชีวิต คุณ เมรี เขต 07 (พระเจ้าช่วยอย่างไรในสถานการณ์โควิด?)
2021-09-06
BFC คำพยานชีวิต "สารพัดปัญหารุมเล้าจะมีทางออกของพระเจ้าเสมอ " 2/2021
2021-04-01
คำพยานชีวิต "ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้ เพราะพระเจ้าเป็นแพทย์ผู้ประเสริฐ " 1/2021
2021-03-03
คำพยานชีวิต " แม้นเวลาสับสน แต่พระองค์มาทันเวลาเสมอ" 2/2020
2020-12-13
BFC คำพยานชีวิต คุณประจวบ ธุระวร "พระเยซูทรงช่วยข้าพเจ้าจากชีวิตที่เห็นแก่ตัวเอง ติดการพนัน " 1/2020
2020-03-02
BFC คำพยานชีวิต คุณ กิตติวุฒิ วุฒิ "เพราะความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า ที่กระทำในชีวิตของผม" 13/2019
2019-12-26
คำพยานชีวิต คุณ สู่ขวัญ สามสาย "เพราะพระเจ้า.... บุตรน้อย...ไม่หลงหายแล้ว" 12/2019
2019-12-25
บนเส้นทางความเชื่อ
2019-12-25
บนเส้นทางความเชื่อ (ตอนที่ 7/1)
2019-12-13
คำพยานชีวิต คุณ ณรงค์ มากสุริวงศ์ "รักอัศจรรย์..พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุด" 11/2019
2019-12-11
บนเส้นทางความเชื่อ (ตอนที่ 6)
2019-11-15
บนเส้นทางความเชื่อ (ตอนที่ 5)
2019-10-22
บนเส้นทางความเชื่อ (ตอนที่ 3)
2019-10-22
บนเส้นทางความเชื่อ (ตอนที่ 2)
2019-10-22
บนเส้นทางความเชื่อ (ตอนที่1)
2019-10-22
คำพยานชีวิต คุณ สุชาติ แซ่หู่ "ติดยาเสพย์ติดขั้นรุนแรง เลิกได้ เพราะฝีมือพระเจ้า" 10/2019
2019-10-02
คำพยานชีวิต "พระเจ้ารักษาให้หายจากอาการปวดมดลูก" 9/2019
2019-10-02
คำพยานชีวิต "พระเจ้ารักษาให้หายจากอาการปวดหลัง" 8/2019
2019-10-02
คำพยานชีวิต "พระเจ้าทรงรักษาให้หาย จากอุบัติเหตุตกจากตึก เหล็กเสียบ 3 เส้น" 7/2019
2019-10-02
คำพยานชีวิต "พระเจ้าทรงเปลี่ยนคุณแม่จากเกลียดเป็นรักข้าพเจ้า" 6/2019
2019-10-02
คำพยานชีวิต "พระเจ้าทรงรักษาก้อนเนื้อ..แถวชายโครงให้หาย" 5/2019
2019-10-02
คำพยานชีวิต "พระเจ้าอวยพรข้าพเจ้าให้มีสุขภาพที่แข็งแรง" 4/2019
2019-10-02
คำพยานชีวิต "ข้าพเจ้าเชื่อว่าพระเจ้ามีจริง และช่วยได้" 3/2019
2019-10-02
คำพยานชีวิต "พระเยซูพระผู้ทรงจัดเตรียมทุกสิ่ง" 2/2019
2019-10-02
คำพยานชีวิต "พระเจ้าทรงรักษาอาการเส้นเลือดในสมองตีบ" 1/2019
2019-10-02
คำพยานชีวิต "พระเจ้าทรงรักษาอาการร่างกายซีกซ้ายอ่อนแรง" 6/2018
2019-10-02
คำพยาน "พระเจ้าทรงตอบคำอธิษฐานในทุกสิ่งที่ทูลขอ" 7/2018
2018-12-28
คำพยานชีวิต และพิธีถวายบุตร "พระเจ้าผู้ทรงช่วยกู้ " 5/2018
2018-07-25
คำพยาน "พระเจ้าตอบคำอธิษฐาน เรื่องเล็กน้อย แต่ยิ่งใหญ่สำหรับผม" 4/2018
2018-07-14
คำพยาน "ทรงรักษาให้หายจากอาการกระตุก และเส้นประสาท" 3/2018
2018-07-14
คำพยาน "เพราะความรักพระเจ้า...ประเสริฐ" 2/2018
2018-07-14
คำพยาน "พร้อมทำตาม..พระมหาบัญชา" 1/2018
2018-07-14
คำพยาน "ลอง..มาชิมดู เพราะพระเจ้าประเสริฐ" 14/2017
2018-07-14
คำพยาน "สุดทางของดิฉัน พระเจ้าคือคำตอบ" 13/2017
2018-07-14
คำพยาน "พระเยซูคือรักแท้ ในชีวิตของเรา" 12/2017
2018-07-14
คำพยาน "เลิกสุรา และหายจากอาการปวดเข่า" 11/2017
2018-07-14
คำพยาน "ทุกปัญหา...พระองค์คือทางออก" 10/2017
2018-07-14
คำพยาน "พบพระเยซู..ชีวิตมีค่า" 9/2017
2018-07-14
คำพยาน "ทรงรักษาจากอาการปวดเข่า" 8/2017
2018-07-14
คำพยาน "ทรงรักษามะเร็งปากมดลูกหาย" 7/2017
2017-03-02
คำพยาน "โรคเก็าท์ เดินไม่ได้มา 3 ปี" 6/2017
2017-02-25
BFC คำพยาน "หายจากโรคเส้นเลือด หัวใจตีบเฉียบพลัน" 5/2017
2017-02-11
คำพยาน "เป็นโรคเบาหวานมา 7 ปี พระเจ้ารักษาหาย" 3/2017
2017-01-24
คำพยาน "หายจากโรคเก็าต์และอัมพฤกษ์" 2/2017
2017-01-17
คำพยานชีวิต "หายจากมะเร็งรังไข่" 1/2017
2017-01-11
BFC พิธีถวายบุตร ด.ญ เปรมา กิตติพงศ์ 1/2017
2017-01-05
คำพยาน "ทรงเป็นแพทย์ผู้ประเสริฐ" 21/2016
2016-11-28
คำพยาน "ทรงรักษา 3 โรคหายเป็นปกติ" 20/2016
2016-11-21
BFC พิธีถวายบุตร ด.ช.จิราวัจน์ แดงดำรงณ์ 4/2016
2016-11-15
คำพยาน " อัศจรรย์! อัมพาต มา 6 เดือน หายแล้ว" 18/2016
2016-11-09
คำพยาน "พระเจ้าทรงรักษา 4 โรค" 17/2016
2016-10-31
คำพยาน "พระคุณพระเจ้านั้นแสนชื่นใจ" 16/2016
2016-10-26
คำพยาน "พระเจ้ารักษาสมองชา 1 ซีก / 8 ปีพูดไม่ได้" 15/2016
2016-10-25
BFC พิธีถวายบุตร ด.ช.ณัฐภูมินทร์ สาระคำ 3/2016
2016-10-19
คำพยานเปลี่ยนแปลงชีวิต คุณ นิภารัตน์ กิ่งเลิศ 14/2016
2016-10-19
คำพยานเปลี่ยนแปลงชีวิต คุณ หนูแดง พนยาง 13/2016
2016-10-11
คำพยานเปลี่ยนแปลงชีวิต คุณจำรูญ ยอดคำ 12/2016
2016-09-21
รวม คำพยานชีวิต พี่น้องรับบัพติสมา ครั้งที่ 2/2016
2016-08-22
BFC พิธีถวายบุตรคุณวิรัตน์+คุณขวัญเรือน แซ่เบ้ 1/2016
2016-07-27
คำพยานเปลี่ยนแปลงชีวิต 11/2016
2016-06-29
คำพยานเปลี่ยนแปลงชีวิต 10/2016
2016-06-29
คำพยานเปลี่ยนแปลงชีวิต 9/2016
2016-06-29
คำพยานเปลี่ยนแปลงชีวิต คุณเกษมพันธ์ กันเนื่อง 8/2016
2016-06-18
คำพยาน อ.ปริญญา เกื้อหนุน พฤษภาคม 3/2016
2016-05-27
คำพยาน คุณละมุล คงนาค พฤษภาคม 2/2016
2016-05-14
คำพยาน: คุณแม่นิภา มากสุริวงศ์ 2016
2016-05-13
คำพยานเปลี่ยนแปลงชีวิต คุณสำเริง จันทร์ทุ่ง 5/2016
2016-03-20
รวมคำพยานพี่น้องรับบัพติสมา 3/2016
2016-03-18
คำพยานเปลี่ยนแปลงชีวิต คุณทองหล่อ สาโร 4/2016
2016-03-15
นิก วูจิซิค ชีวิตไร้ขีดจำกัด
2016-03-03
คำพยานเปลี่ยนแปลงชีวิต คุณศิรินภา ปัญญา 03/2016
2016-03-02
คำพยานเปลี่ยนแปลงชีวิต คุณสิน สืบสิงห์ 02/2016
2016-02-26
ซูปเปอร์ฮีโร่ ตัวจริง
2016-02-18
การเลือกคู่ชีวิต
2016-02-12
คำพยานเปลี่ยนแปลงชีวิต คุณ แจ้ จูเปีย 01/ 2016
2016-02-07
คำพยานชีวิต นายปรีชา สละชีพชูชาติ
2016-02-04
คำพยาน พระคุณพระเจ้า ท่วมท้นชีวิตฉัน
2015-12-21
คริสมาสมหัศจรรย์
2015-12-18
จงเป็นคนที่สร้างคน
2015-12-17
สิ่งเล็กน้อย
2015-12-11
ของขวัญจากพระเจ้าคือพระคุณ
2015-12-09
พระเจ้าทรงให้คุณรับใช้ที่ไหน คุณสัตย์ซื่อหรือไม่
2015-12-08
คำพยานชีวิต: คุณพุฒ เมฆหมอก
2015-11-30
คำพยาน คุณ เกษม กันเนื่อง_BFC
2015-11-24
หายจากโรคประดงเลือด
2015-11-12
หายจากโรคเบาหวานเรื้อรัง 33 ปี
2015-11-07
ขนาดของกางเขน
2015-10-03
คำพยาน:คุณสุริยันต์ สิงห์ชาคำ
2015-09-12
ในพระเจ้าทุกสิ่งเป็นไปได้
2015-09-04
คำพยานคุณปฎิภาณ คริสเตียนซัน
2015-08-31
คำพยาน คุณกมล ซาทู
2015-08-26
คำพยาน คุณอาทิตย์ นิตยานุช
2015-08-26
คำพยาน พระเจ้ามีจริงและสถิตอยู่กับเรา
2015-08-25
คำพยาน คุณ สมสมร เกียรตินอก
2015-08-17
คำพยาน คุณวิภพ หาญสุวานนท์
2015-08-15
คำพยาน คุณ สมศักดิ์
2015-08-11
คำพยาน คุณ ประกายเพชร
2015-08-11
นักดื่มคนหนึ่งฝากมา
2016-03-15
พระเจ้าทรงประทานบ้านใหม่
2012-11-11
ในพระเจ้าเราเป็นหนุ่มสาวเสมอ
2012-11-11
การรักษาโรค
2012-11-11
พระองค์เติมเต็มความรักให้ข้าพเจ้า
2012-08-29
คนเล็กน้อยแต่พระองค์ทรงเลือก
2012-08-29
พระเจ้าทรงเป็นที่ลี้ภัย
2012-08-29
พระคำ...คำสอนเปลี่ยนชีวิตหนู
2012-08-29
พระเจ้าทรงเปลี่ยนแปลงชีวิตผม
2012-08-29
พระเจ้าทรงมีอำนาจสูงสุด
2012-08-29
พระเจ้าทรงเป็นความหวัง
2012-08-29
พระเจ้าแห่งการคืนดี
2012-08-29
พระเจ้ารักษาโรคนิ่วในท่อปัสสาวะ
2012-08-26
พระเจ้ารักษาจากโรคมะเร็ง
2012-08-26
พระเจ้ารักษาโรคเกี่ยวกับมดลูก
2012-08-26
พระเจ้ารักษาโรคต่อมน้ำเหลืองไม่ดี
2012-08-26
พระเจ้ารักษาโรคโลหิตตก
2012-08-22
โรคร้ายรักษาโรคใจ
2012-05-23
หนูอยากช่วยทำงานให้พระเจ้า
2011-12-31
ดิฉันเกิดมาตามพระประสงค์ของพระเจ้า
2011-12-31
พระเจ้าคือแสงสว่างส่องนำทางชีวิต
2016-02-06
พระเจ้าทรงเป็นผู้เลี้ยงดู
2011-12-31
พระเจ้ามีจริง พระเจ้าเป็นความรัก
2011-12-31
พระเจ้านำพาเราในทุกย่างก้าว
2011-12-31
หนูเคยได้ยินเสียงพระเยซู
2011-12-30
ที่สุดของชีวิต คือพระเยซูคริสต์
2011-12-30
คำพยานชีวิตทางแห่งพระพร
2011-12-30
พระเจ้าพระองค์ทรงเป็นแพทย์ผู้ประเสริฐ
2011-12-30
พระเจ้ารักษาผมให้หายจากโรคมะเร็ง
2011-12-30
แผนการของพระเจ้าไม่อาจหยั่งได้
2011-12-30
เพราะเชื่อจึงเห็นความยิ่งใหญ่
2011-12-29
พระคำพระเจ้าให้สันติสุขในชีวิต
2011-12-29
พระเจ้าสร้างคุณค่าให้ชีวิตผม
2020-08-03
ศิษย์ของพระองค์
2011-06-22
เพื่อรื้อฟื้นความรักแรกพบค่ะ
2011-06-21
พระองค์ฉุดผมออกจากบ่วงอบายมุข
2010-09-12
พระเจ้ารักฉัน
2010-09-12
โบสถ์ให้อะไรกับฉัน
2010-08-10
ความรักไม่ฉุนเฉียว
0000-00-00
ชีวิตจริงน่ารู้
2009-04-06
สร้างความสัมพันธ์ให้เป็น
2007-02-20
......คุกกี้ 1 ห่อกับการตัดสินคน..........
0000-00-00
ความรัก เบื้องหลังวันวาเลนไทม์
0000-00-00
"เหตุเกิดก่อนวันคริสต์มาส"
0000-00-00
เชื่อฟัง หรือ ชั่วฟัง???
0000-00-00
ความกังวลที่ยังมาไม่ถึง
0000-00-00
ได้ยินมา ขำดี
0000-00-00
ทุกคนมีคุณค่าในตัวเอง...
0000-00-00
Impressive_life
2007-05-31