Current character set: utf8 BFC Shopping Cart
      
    BFC E-books สูจิบัตรวันอาทิตย์
 • 06252017


 • สูจิบัตรวันอาทิตย์


 • สูจิบัตรวันอาทิตย์


    BFC Bookshop
 • "สู่ปีสองศูนย์ มุ่งเพิ่มพูนทั่วไทย"
  ข้อคิดสำหรับผู้เชื่อ 2016 
  ราคาเล่มละ 120 บาทเท่านั้น
  เนื้อหาจากสูจิบัตร 2015 ครบครัน
  วางจำหน่ายแล้ววันนี้ 
  ที่โต๊ะขายหนังสือ ชั้น2 โถงเบญจมาศ อาคารศรัทธวิหาร

  ราคา 120.00 บาท

 • เพลงบทเรียนเสริมสร้างชีวิต (1) MP3 "พระประสงค์ ทรงประทาน"

  ผลิตโดย BFC Media วางจำหน่ายแล้ววันนี้ ที่โต๊ะขายหนังสือ ชั้น 2 โถงเบญจมาศ อาคารศรัทธวิหาร
  เปิดขายทุกวันอาทิตย์ เวลา 09.30-10.30 และ 12.30-15.00 น.
  สมาชิกและพี่น้อง พันธกิจท่านใดสนใจ ติดต่อ (คุณ วิกานดา) โทร 085-996-5390
  หรือ โทรสั่งซื้อ/จองได้ที่สำนักงานคริสตจักร: 02-331-2530 ต่อ 101
  รายได้ทุกบาททุกสตางค์ช่วยงานพันธกิจ BFC (มีเนื้อร้องแถมในกล่อง)

  ราคา 100.00 บาท

 • เพลงบทเรียนเสริมสร้างชีวิต (2) MP3 "นาวา คือพระเยซู พระองค์เสด็จกลับวันใด เราไม่รู้"

  ผลิตโดย BFC Media วางจำหน่ายแล้ววันนี้ ที่โต๊ะขายหนังสือ ชั้น 2 โถงเบญจมาศ อาคารศรัทธวิหาร
  เปิดขายทุกวันอาทิตย์ เวลา 09.30-10.30 และ 12.30-15.00 น.
  สมาชิกและพี่น้อง พันธกิจท่านใดสนใจ ติดต่อ (คุณ วิกานดา) โทร 085-996-5390
  หรือ โทรสั่งซื้อ/จองได้ที่: 02-331-2530 ต่อ 101
  รายได้ทุกบาททุกสตางค์ช่วยงานพันธกิจ BFC (มีเนื้อร้องแถมในกล่อง)

  ราคา 100.00 บาท

 • หนังสือ เติบโตฝ่ายวิญญาณ ของ ดอน คลาวเวอร์ส

  คือหนังสือคู่มือที่ทรงพลังที่จะช่วยให้ท่านเติบโตฝ่ายวิญญาณขึ้นทุกวัน
  สนใจหาซื้อได้ที่ BFC BookStore อาคารศรัทวิหาร ชั้น 2
  เปิดขายทุกวันอาทิตย์ เวลา 09.30-10.30 และ 12.30-15.00 น.
  .หรือติดต่อสนง. คริสตจักร โทร 02-331-2530 ต่อ 101

  ราคา 120.00 บาท

 • หนังสือใหม่ "งานของพระบิดา" เขียนโดย คุณปีเตอร์ ซึคาฮีร่า

  เป็นคู่มือเพื่อการทำธุรกิจในโลกธุรกิจ สนใจหาซื้อได้ที่ ร้านหนังสือคริสเตียน BFC BookStore
  อาคารศรัทวิหาร ชั้น 2 เปิดขายทุกวันอาทิตย์ 2 ช่วง เวลา 09.30-10.30 และ 12.30-15.00 น.
  หรือติดต่อสนง. คริสตจักร โทร 02-331-2530 ต่อ 101

  ราคา 170.00 บาท

 • หนังสือที่จะเสริมสร้างสัมพันธ์ สนิทกับพระเจ้าด้วยการอธิษฐาน โดย อ.อภิชาติ พูลศักดิ์วรสาร

  สนใจหาซื้อได้ที่ BFC BookStore อาคารศรัทวิหาร ชั้น 2
  เปิดขายทุกวันอาทิตย์ เวลา 09.30-10.30 และ 12.30-15.00 น.
  หรือติดต่อสนง. คริสตจักร โทร 02-331-2530 ต่อ 101

  ราคา 30.00 บาท

 • แรงบันดาลใจประจำวันสำหรับชีวิตที่เคลื่อนไปด้วยวัตถุประสงค์

  เป็นการนำข้อพระวจนะของพระเจ้ามาผสมผสานซึ่งเหมาะแก่การพกพา เขียนโดย อ.ริค วอร์เรน
  เป็นผู้รวบรวมมาจากหนังสือซึ่งขายดีตลอดกาลของเขา สนใจหาซื้อได้ที่ BFC BookStore อาคารศรัทวิหาร ชั้น 2
  เปิดขายทุกวันอาทิตย์ เวลา 09.30-10.30 และ 12.30-15.00 น.
  หรือติดต่อสนง. คริสตจักร โทร 02-331-2530 ต่อ 101

  ราคา 150.00 บาท

 •       ออกแล้ว หนังสือ ยากอบ

  อรรถาธิบาย หนังสือยากอบทั้งเล่ม จากชั้นสาวก

  สอนโดย 

  ศ.จ. สมเกียรติ กิตติพงศ์ 

  วางจำหน่ายแล้ววันนี้  

  ที่โต๊ะขายหนังสือ ชั้นสองโถงเบญจมาศ ราคา 120 บาท (รวมค่าจัดส่งแล้ว)

  ราคา 120.00 บาท