สวัสดี ปี2020

สวัสดีครับพี่น้องที่รักในพระคริสต์ทุกท่าน

ขอบคุณพระเจ้าสำหรับปี 2019 ที่ผ่านมา ขอบคุณพระเจ้าสำหรับวันคริสตมาสที่ผ่านมาด้วย พระเจ้าอวยพระพรผ่านพี่น้องทุก ๆ ท่าน ปี 2019 นับเป็นวาระสำคัญ พระเจ้าอวยพรปีกลายอย่างไร ปีใหม่นี้จะอวยพระพรเรายิ่งกว่า ให้เราก้าวไปกับพระองค์ด้วยความเชื่อ

(สู่ปี 2020 มุ่งเพิ่มพูนทั่วไทย)

BFC Line official:@bangkokfellowship
BFC Youtube:@bangkokfellowship
BFC Email:bfcbk.web@gmail.com
BFC Telephone: 02-331-2530 ต่อ 101

รักในพระคริสต์
ศจ.สมเกียรติ และ คุณศิริกุล กิตติพงศ์
จำนวนผู้เข้าเวบไซต์  175851
 
 BFC Live Prayer Online รอบศุกร์อธิษฐาน 16 ตุลาคม 2020
 เพลง รอยระลึก (BFC Choir)
 BFC คำเทศนา อาทิตย์ 11 ตุลาคม 2020 "ข้าพเจ้าจะรับใช้พระเจ้าในดินแดนของคนเป็น"
 BFC Live Online รอบนมัสการ อาทิตย์ 11 ตุลาคม 2020 (รอบ 1)
 BFC Live Online รอบนมัสการ อาทิตย์ 11 ตุลาคม 2020 (รอบ 2)
 BFC Live Prayer Online รอบศุกร์อธิษฐาน 9 ตุลาคม 2020
 BFC คำเทศนา อาทิตย์ 4 ตุลาคม 2020 "พลังเพื่องานรับใช้"
 BFC Live Online รอบนมัสการ อาทิตย์ 4 ตุลาคม 2020 (รอบ 1)
 BFC Live Online รอบนมัสการ อาทิตย์ 4 ตุลาคม 2020 (รอบ 2)
 BFC Live Prayer Online รอบศุกร์อธิษฐาน 2 ตุลาคม 2020
 BFC นมัสการ อาทิตย์ 20 กันยายน 2020 (รอบที่ 2) "จงประกาศความรอดของพระองค์"
 BFC คำเทศนา อาทิตย์ 27 กันยายน 2020 "รากฐานมั่นคง"
 BFC Live Prayer Online รอบศุกร์อธิษฐาน 25 กันยายน 2020
 BFC Live รอบรวีวารศึกษาเด็ก อาทิตย์ 20 กันยายน 2020
 BFC คำเทศนา อาทิตย์ 20 กันยายน 2020 (รอบ1) "เล่าสู่กันฟัง"
 เพลง ข้ารู้แน่พระคริสต์ทรงพระชนม์อยู่
 เพลง โปรดพระเยซูส่องสว่าง
 เพลง พระวิหารของพระเจ้า
 เพลง รอยระลึก (BFC Choir)
 บทเพลงคริสเตียนสำหรับเสริมสร้างชีวิตจิตวิญญาณ ใช้ในการนมัสการ กลุ่มเซลล์ การประกาศ และอื่นๆ
 BFC คำเทศนา อาทิตย์ 11 ตุลาคม 2020 "ข้าพเจ้าจะรับใช้พระเจ้าในดินแดนของคนเป็น"
 หัวข้อ: "ข้าพเจ้าจะรับใช้พระเจ้าในดินแดนของคนเป็น" ผู้เทศนา: อ.สุชาติ ชัชวาลย์ปรีชา
 BFC Live Online รอบนมัสการ อาทิตย์ 11 ตุลาคม 2020 (รอบ 1)
 ขอพี่น้องทุกท่านรักษาสุขภาพ และติดตามข่าวสารของคริสตจักรอย่างใกล้ชิด ⛪️ สามารถ ADD ที่ ID นี้เพื่อเพิ่มเพื่อน
 BFC Live Online รอบนมัสการ อาทิตย์ 11 ตุลาคม 2020 (รอบ 2)
 ขอพี่น้องทุกท่านรักษาสุขภาพ และติดตามข่าวสารของคริสตจักรอย่างใกล้ชิด ⛪️ สามารถ ADD ที่ ID นี้เพื่อเพิ่มเพื่อน
 BFC Live Prayer Online รอบศุกร์อธิษฐาน 9 ตุลาคม 2020
 ขอพี่น้องทุกท่านรักษาสุขภาพ และติดตามข่าวสารของคริสตจักรอย่างใกล้ชิด ⛪️ สามารถ ADD ที่ ID นี้เพื่อเพิ่มเพื่อน
 BFC คำเทศนา อาทิตย์ 4 ตุลาคม 2020 "พลังเพื่องานรับใช้"
 หัวข้อ: "พลังเพื่องานรับใช้" พระคัมภีร์: (กิจการ 1:4-8) ผู้เทศนา:ศจ. สมเกียรติ กิตติพงศ์
 BFC Live Online รอบนมัสการ อาทิตย์ 4 ตุลาคม 2020 (รอบ 1)
 ขอพี่น้องทุกท่านรักษาสุขภาพ และติดตามข่าวสารของคริสตจักรอย่างใกล้ชิด ⛪️ สามารถ ADD ที่ ID นี้เพื่อเพิ่มเพื่อน
 BFC Live Online รอบนมัสการ อาทิตย์ 4 ตุลาคม 2020 (รอบ 2)
 ขอพี่น้องทุกท่านรักษาสุขภาพ และติดตามข่าวสารของคริสตจักรอย่างใกล้ชิด ⛪️ สามารถ ADD ที่ ID นี้เพื่อเพิ่มเพื่อน
 BFC Live รอบรวีวารศึกษาเด็ก อาทิตย์ 27 กันยายน 2020
 ⬇️⬇️ ทางรวีคริสตจักร ยินดีต้อนรับผู้ที่สนใจสามารถนำบุตรหลานของท่านเข้าร่วมกิจกรรมทุกวันอาทิตย์ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น. ณ. อาคารแห่งความรัก ชั้น 2 พระอวยพระพรค่ะ❤️
 BFC Live Prayer Online รอบศุกร์อธิษฐาน 2 ตุลาคม 2020
 ขอพี่น้องทุกท่านรักษาสุขภาพ และติดตามข่าวสารของคริสตจักรอย่างใกล้ชิด ⛪️ สามารถ ADD ที่ ID นี้เพื่อเพิ่มเพื่อน
 BFC คำเทศนา อาทิตย์ 27 กันยายน 2020 "รากฐานมั่นคง"
 หัวข้อ: "รากฐานมั่นคง" พระคัมภีร์: 2 ทิโมธี 3.13-17 ผู้เทศนา:ศจ. สมเกียรติ กิตติพงศ์ ▬▬▬ ขอพี่น้องทุกท่านรักษาสุขภาพ และติดตามข่าวสารของคริสตจักรอย่างใกล้ชิด ⛪ สามารถ ADD ที่ ID นี้เพื่อเพิ่มเพื่อน
 BFC Live Prayer Online รอบศุกร์อธิษฐาน 25 กันยายน 2020
 ขอพี่น้องทุกท่านรักษาสุขภาพ และติดตามข่าวสารของคริสตจักรอย่างใกล้ชิด ⛪️ สามารถ ADD ที่ ID นี้เพื่อเพิ่มเพื่อน
 BFC Live รอบรวีวารศึกษาเด็ก อาทิตย์ 20 กันยายน 2020
 ⬇️⬇️ ทางรวีคริสตจักร ยินดีต้อนรับผู้ที่สนใจสามารถนำบุตรหลานของท่านเข้าร่วมกิจกรรมทุกวันอาทิตย์ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น. ณ. อาคารแห่งความรัก ชั้น 2 พระอวยพระพรค่ะ❤️
 BFC คำเทศนา อาทิตย์ 20 กันยายน 2020 (รอบ1) "เล่าสู่กันฟัง"
 หัวข้อ: "เล่าสู่กันฟัง" ผู้เทศนา:คุณ มนิดา เปล่งศรีสุข ▬▬▬ ขอพี่น้องทุกท่านรักษาสุขภาพ และติดตามข่าวสารของคริสตจักรอย่างใกล้ชิด ⛪ สามารถ ADD ที่ ID นี้เพื่อเพิ่มเพื่อน
 BFC คำเทศนา อาทิตย์ 20 กันยายน 2020 "เราเผชิญทุกสิ่งได้โดยพระเยซู"
 หัวข้อ: "เราเผชิญทุกสิ่งได้โดยพระเยซู" ผู้เทศนา: อ.สุชาติ ชัชวาลย์ปรีชา
 BFC Live Prayer Online รอบศุกร์อธิษฐาน 18 กันยายน 2020
 ขอพี่น้องทุกท่านรักษาสุขภาพ และติดตามข่าวสารของคริสตจักรอย่างใกล้ชิด ⛪️ สามารถ ADD ที่ ID นี้เพื่อเพิ่มเพื่อน
 BFC คำเทศนา อาทิตย์ 13 กันยายน 2020 (รอบ1) " ฝ่าวิกฤตโควิด-19"
 หัวข้อ: " ฝ่าวิกฤตโควิด-19" ผู้เทศนา:ผป. ทิฆัมพร เปล่งศรีสุข ▬▬▬ ขอพี่น้องทุกท่านรักษาสุขภาพ และติดตามข่าวสารของคริสตจักรอย่างใกล้ชิด ⛪ สามารถ ADD ที่ ID นี้เพื่อเพิ่มเพื่อน
 BFC คำเทศนา อาทิตย์ 6 กันยายน 2020 "2025 มุ่งหน้าเพิ่มพูนทั่วไทย" (ฉลองครบรอบ 51
 หัวข้อ: "2025 มุ่งหน้าเพิ่มพูนทั่วไทย" ผู้เทศนา:ศจ. สมเกียรติ กิตติพงศ์ ▬▬▬ ขอพี่น้องทุกท่านรักษาสุขภาพ และติดตามข่าวสารของคริสตจักรอย่างใกล้ชิด ⛪ สามารถ ADD ที่ ID นี้เพื่อเพิ่มเพื่อน
 BFC บรรยากาศนมัสการ อาทิตย์ 6 กันยายน 2020 (รอบที่ 2) "BFC ฉลองครบรอบ 51 ปี"
 ผู้นำนมัสการ: คุณ ชาลี เสียบแหลม "ฉลองครบรอบ 51 ปี" อาคารศรัทธวิหาร ชั้น 3
 BFC นมัสการ อาทิตย์ 30 สิงหาคม 2020 (รอบที่ 2) "แสนสุขสันต์ในองค์พระเยซูคริสต์"
 ผู้นำนมัสการ: คุณ ลัดดา ทิศรักษ์ "แสนสุขสันต์ในองค์พระเยซูคริสต์" อาคารศรัทธวิหาร ชั้น 3
 BFC นมัสการ อาทิตย์ 16 สิงหาคม 2020 (รอบที่ 2) "เพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้า"
 ผู้นำนมัสการ: คุณ เปรมวดี แก้วดอก "เพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้า" อาคารศรัทธวิหาร ชั้น 3
 BFC นมัสการวันแม่ อาทิตย์ 9 สิงหาคม 2020 (รอบที่ 1) "พระเจ้าทรงแสนดี"
 ผู้นำนมัสการ: คุณ เลดี้ คะระนันทร์ "พระเจ้าทรงแสนดี". อาคารแห่งความรัก ชั้น 2
 BFC นมัสการวันแม่ อาทิตย์ 9 สิงหาคม 2020 (รอบที่ 2) "พระเจ้าดีตลอดเวลา"
 ผู้นำนมัสการ: คุณ ศิรินภา ปัญญา "พระเจ้าดีตลอดเวลา" อาคารศรัทธวิหาร ชั้น 3
 BFC นมัสการ อาทิตย์ 19 กรกฎาคม 2020 (รอบที่ 2) "พระองค์ทรงกระทำสิ่งใหม่"
 ผู้นำนมัสการ: คุณ เปรมวดี แก้วดอก "พระองค์ทรงกระทำสิ่งใหม่" อาคารศรัทธวิหาร ชั้น 3
 BFC นมัสการ อาทิตย์ 12 กรกฎาคม 2020 (รอบที่ 2) "ข้าจะสรรเสริญพระองค์ตลอดไป"
 ผู้นำนมัสการ: คุณ ศิรินภา ปัญญา "ข้าจะสรรเสริญพระองค์ตลอดไป" อาคารศรัทธวิหาร ชั้น 3
 BFC คำเทศนา อาทิตย์ 30 สิงหาคม 2020 "ร่างกายของท่านเป็นพระวิหารของพระวิญญาณบริสุ
 หัวข้อ:"ร่างกายของท่านเป็นพระวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์" ผู้เทศนา:คุณ สุเมตตา ซาทู
 BFC คำเทศนา อาทิตย์ 23 สิงหาคม 2020 "ทำงานพระเจ้าอย่างไร?"
 หัวข้อ: "ทำงานพระเจ้าอย่างไร?" ผู้เทศนา:ศจ. สมเกียรติ กิตติพงศ์
 BFC คำเทศนา อาทิตย์ 16 สิงหาคม 2020 "ฐานะของผู้เชื่อ"
 หัวข้อ: "ฐานะของผู้เชื่อ" ผู้เทศนา: อ.สุชาติ ชัชวาลย์ปรีชา
 BFC Live Online รอบนมัสการ อาทิตย์ 30 สิงหาคม 2020 (รอบ1)
 #bangkokfellowship #bfcbkk
 BFC Live Online รอบนมัสการ อาทิตย์ 30 สิงหาคม 2020 (รอบ 2)
 ขอพี่น้องทุกท่านรักษาสุขภาพ และติดตามข่าวสารของคริสตจักรอย่างใกล้ชิด ⛪️ สามารถ ADD ที่ ID นี้เพื่อเพิ่มเพื่อน
 BFTC LIVE แนะนำวิชาเรียนศูนย์ฝึก วิชา "หลักการสอน"
 ผู้สอน: อ.ทิพย์มาศ วรรณเกียรติ ▬▬▬▬ ไม่ลืมกด LIKE กด Share เห็นโพสต์ก่อนเพจคริสตจักรด้วยนะ ▬▬▬▬ คริสตจักรสามัคคีธรรมกรุงเทพ | #bangkokfellowship #bfcbkk
 BFC Live Prayer Online รอบศุกร์อธิษฐาน 28 สิงหาคม 2020
 ขอพี่น้องทุกท่านรักษาสุขภาพ และติดตามข่าวสารของคริสตจักรอย่างใกล้ชิด ⛪️ สามารถ ADD ที่ ID นี้เพื่อเพิ่มเพื่อน
 BFC Photo Gellery
 BFCฉลองครบรอบคริสตจักร_51ปี_2020
 BFCวันแม่รอบ2_ปี2020
 BFCวันแม่รอบ1_ปี2020
 BFC_ศ.บอธิษฐานเผื่อ_คริสตจักรสามัคคีธรรมปธุมธานี_ปี2020
 BFC_ภาพบรรยากาศที่ประชุมแห่งใหม่_ของจุดประกาศสมุทรสาคร
 BFC_ปรับปรุงห้องครัวคริสตจักร_2020
 BFC_มาตรการรับมือ_COVID-19_ฉีดสเปรย์ฆ่าเชื้อCovid-19_ปี2020
 BFC_BFC_BigCleaning_Day_ป้องกันการแพร่ระบาด_Covid-19
 BFCภาพบรรยากาศ_รอบนมัสการ_อาทิตย์ 1 มีนาคม 2020
 BFCวันเยาวชนของพระคริสต์_ปี2020
 BFCภาพบรรยากาศส่งท้ายปีเก่า2019ต้อนรับปีใหม่2020
 BFCคริสตมาสครอบครัว_ปี2019
 BFCคริสตมาสประกาศ_รอบ2_ปี2019
 BFCเตรียมใจคริสตมาสครั้งที่4/2019_เขต06_คลอง12
 BFCเตรียมใจคริสตมาสครั้งที่3/2019_เขต06_หมู่บ้านธัญพฤกษ์
 BFCเตรียมใจคริสตมาสครั้งที่2/2019_เขต06_ชุมชนประชาสำราญ
 BFCเตรียมใจคริสตมาสครั้งที่1/2019_เขต06_คลองหก
 BFCเตรียมใจคริสตมาสครั้งที่3/2019_เขต03_ดินแดง
 BFCเตรียมใจคริสตมาสครั้งที่2/2019_เขต03_ซอยปรีดีย์
 BFCเตรียมใจคริสตมาสครั้งที่1/2019_เขต03_ร้านอาหารบัว
 BFCคริสตมาสเด็กคริสตจักรสามัคคีธรรมกรุงเทพ_2019
 BFCเตรียมใจคริสตมาสครั้งที่2/2019_เขต04_วชิร​ธรรม​40
 BFCเตรียมใจคริสตมาสครั้งที่1/2019_เขต07_ ชุมชน14ไร่
 BFCเตรียมใจคริสตมาสครั้งที่1/2019_เขต01_เฉลิมพระเกียรติ53
 BFCเตรียมใจคริสตมาสครั้งที่1/2019_เขต04​_อ่อนนุช17
 BFCคริสตมาสรอบ1_ปี2019
 BFCวันพ่อรอบ2_ปี2019
 BFCงานประกาศนอกสถานที่_ซอยปุณวิถี_11/2019
 BFCพิธีรับบัพติสมาครั้งที่3_2019
 BFCอบรมครูรวีวารศึกษาครั้งที่1/2019
 BFCประชุมองค์กรสามัคคีธรรมกรุงเทพ_ปี2019
 BFCประชุมค่ายอนุชน_ปี2018
 BFCพิธีรับบัพติสมาครั้งที่2_2019
 BFCพิธีรับบัพติสมาครั้งที่1_2019
 BFCคริสตมาส_ปี2018
 BFCคริสตมาสเด็ก_ปี2018
 BFCวันแม่รอบ2_ปี2018
 BFCวันแม่รอบ1_ปี2018
 BFCพิธีรับบัพติสมาครั้งที่2_2018
 BFCประชุมองค์กรสามัคคีธรรมกรุงเทพ2018
 BFCงานประกาศนอกสถานที่_ชุมชนชุมชนเชื้อเพลิง_6/2018
 BFCงานประกาศนอกสถานที่_ชุมชนธรรมคุณ10บางบ่อ_6/2018
 BFCอบรมครูรวีวารศึกษาครั้งที่1/2018
 BFCงานประกาศนอกสถานที่เขต01_ซอยเฉลิมพระเกียรติ45_ปี2018
 BFCงานประกาศนอกสถานที่_ชุมชนวัดช่องลม_5/2018
 BFCงานประกาศนอกสถานที่_ชุมชนริมทางรถไฟสายท่าเรือ_4/2018
 BFCงานประกาศนอกสถานที่_ชุมชนฟอกหนังซอย_3/2018
 BFCงานประกาศนอกสถานที่_บ้านสองคลอง_2/2018
 BFCพิธีบัพติสมาครั้งที่_1/2018
 BFCงานประกาศนอกสถานที่_กระทุ่มแบน_1/2018
 BFCคริสตมาส_ปี2017
 BFCเตรียมใจคริสต์มาสที่เอื้ออาทรสรงประภา_2017
 BFCเตรียมใจคริสตมาสเตรียมใจคริสต์มาสที่โรงหมู_2017
 BFCเตรียมใจคริสตมาสเตรียมใจคริสต์มาสที่เชื้อเพลิง_2017
 BFCพิธีบัพติสมาครั้งที่_3/2017
 BFCงานประกาศนอกสถานที่_แฟลตคลองเตย1-10_11/2017
 BFCงานประกาศนอกสถานที่_ชุมชนเย็นอากาศ2_10/2017
 BFCงานประกาศนอกสถานที่_ม.นักกีฬา_9/2017
 BFCงานประกาศนอกสถานที่_ชุมชนพลับพลา_8/2017
 BFCงานประกาศนอกสถานที่_ชุมชนลิขิต4_7/2017
 BFCประชุมองค์กรสามัคคีธรรมกรุงเทพ2017
 BFCงานประกาศนอกสถานที่_บางนาตราด49_6/2017
 BFCงานประกาศนอกสถานที่_[k_6/2017
 BFCงานประกาศนอกสถานที่_ชุมชนโรงหมูคลองเตย_5/2017
 BFCพิธีบัพติสมาครั้งที่_2/2017
 BFCงานประกาศนอกสถานที่_ชุมชนพลมาณี_5/2017
 BFCงานประกาศนอกสถานที่_ลาดพร้าว101_4/2017
 BFCงานประกาศนอกสถานที่_ชุมชนเทวสุนทร_บางเขน_4/2017
 BFCค่ายอนุชน_ภาคตะวันออก_"ม่วนคัก_ฮักพระเยซู"_2017
 BFCงานประกาศนอกสถานที่_เอื้ออาทรสุวรรณภูมิ4_3/2017
 BFCพิธีบัพติสมาครั้งที่_1/2017
 BFCงานประกาศนอกสถานที่_ชุมชนสายไหม_2/2017
 BFC_วันเกิด_อ.สมเกียรติ_2017
 BFCวันเยาวชนของพระคริสต์_2017
 BFCส่งท้ายปีเก่า2016_ต้อนรับปีใหม่2017
 BFCคริสตมาส_จากฟ้ามาดิน_ปี2016
 BFCคริสตมาสเด็ก_ปี2016
 BFCคริสตมาสรอบแรก_1/2016
 BFCวันพ่อคริสตจักร_ปี2016
 BFCงานประกาศนอกสถานที่_ซอยพึ่งมี52_11/2016
 BFCงานประกาศนอกสถานที่_นิรันดร์เรซิเดนท์6_10/2016
 BFC_ร่วมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 BFCอบรมครูรวี_ปี2016
 BFCงานประกาศนอกสถานที่_9/2016
 BFCฉลองครบรอบคริสตจักร_47ปี_2016
 BFCงานประกาศนอกสถานที่_8/2016
 ภาพบรรยากาศพิธีรับบัพติสมา2/2016
 BFCวันแม่คริสตจักร_2016
 ฺBFCงานประกาศนอกสถานที่_7/2016
 BFCประชุมองค์กรสามัคคีธรรมกรุงเทพ2016/3
 ฺBFCประชุมองค์กรสามัคคีธรรมกรุงเทพ2016/2
 ฺBFCประชุมองค์กรสามัคคีธรรมกรุงเทพ2016/1
 BFCออกประกาศชุมชนมหาดไทย2_06/2016
 BFCออกประกาศหมู่บ้านสรงประภา1_05/2016
 BFCมินิแคมป์หน่วย01/02/06_2016
 BFCวันอบรมเซลล์ครั้งที่1/2016
 ออกประกาศที่หมู่บ้านเสรี4/2016
 บรรยากาศประกาศชุมชนร่มเกล้า/คลองเตย4/2016
 BFC/2016กิจกรรมวันสงกรานต์เพื่อสร้างความรักความผูกพัน
 บรรยากาศอาทิตย์หลังสงกรานต์ที่17_04_2016
 บรรยากาศค่ายอนุชนWakeUpครั้งที่10/2016
 ออกประกาศอาทิตย์อีสเตอร์_ปี2016
 BFCอีสเตอร์_ปี2016
 ฺBFCศุกร์ประเสริฐ_ปี2016
 อาทิตย์ใบปาล์ม3/2016
 ภาพบรรยากาศพิธีรับบัพติสมา1/2016
 ออกประกาศแบริ่ง66_02/2016
 บรรยากาศวันแห่งความรักฺBFC_02/2016
 ออกประกาศที่แบริ่ง62_01/2016
 อธิษฐานโต้รุ่ง_มกราคม_ปี2016
 บรรยากาศวันเกิดศ.บคริสตจักรสามัคคีธรรมกรุงเทพ_2016
 พิธีแต่งงาน_ศ.บรุ่งรัตน์และนายเอกนรินทร์_01/2016
 งานไว้อาลัยคุณแม่สมัย_ภูมิประหมันกรุงเทพและกมลาไสยปี2016
 วันเยาวชนของพระคริสต์ปี2016
 ภาพบรรยากาศคืนส่งท้ายปีเก่า2015ต้อรับปีใหม่2016
 ภาพวันคริสตมาสอีฟ"สุขสันต์วันเกิดพระเยซู"_2015/3
 ภาพวันคริสตมาสอีฟ"สุขสันต์วันเกิดพระเยซู"_2015/2
 ภาพวันคริสตมาสอีฟ"สุขสันต์วันเกิดพระเยซู"_2015/1
 คริสตมาสร้องเพลงอวยพรตามบ้าน_2015
 เตรียมใจคริสตมาสคลอง6(หน่วย06)_2015
 คริสตมาสเด็กคริสตจักรสามัคคีธรรมกรุงเทพ_2015
 เตรียมใจคริสตมาสอ่อนนุช44หน่วย03_2015
 เตรียมใจคริสตมาสหน่วย08หนองแขม_2015
 งานเตรียมใจคริสตมาสหน่วย04อ่อนนุช_2015
 งานเตรียมใจคริสตมาสหน่วย01หมู่บ้านเสรีอ่อนนุช_2015
 เตรียมใจคริสตมาสหน่วย07_14ไร่_2015
 เตรียมใจคริสตมาสหน่วย06เอื้ออาทรอยู่วิทยา_2015
 คริสตมาสรอบแรกปี2015
 เตรียมใจคริสตมาสบ้านแพ้ว/สมุทรสาคร_ปี2015
 เตรียมใจคริสตมาสแฟลตคลองจั่น_ปี2015
 เตรียมใจคริสตมาสแฟลตบางนา_ปี2015
 กิจกรรมวันพ่อคริสตจักรสามัคคีธรรมกรุงเทพ_ปี2015
 ออกประกาศที่แฟลต15-17คลองจั่น_11/2015
 บรรยากาศประชุม(พิเศษ)อาทิตย์25ตุลาคม/2015
 ภาพบรรยากาศเปิดศูนย์ฝึกอบรมผู้รับใช้เชียงราย/2015
 ภาพบรรยากาศพิธีรับบัพติสมา13กันยายน2015
 ค่ายประชุมองค์กรสามัคคีธรรมกรุงเทพ_ปี2015/4
 ค่ายประชุมองค์กรสามัคคีธรรมกรุงเทพ_ปี2015/3
 ฉลองคริสตจักรสามัคคีธรรมกรุงเทพ46ปี
 ค่ายประชุมองค์กรสามัคคีธรรมกรุงเทพ_ปี2015/2
 ค่ายประชุมองค์กรสามัคคีธรรมกรุงเทพ_ปี2015/1
 ออกประกาศที่แฟลต1-12คลองจั่น_2015
 ออกประกาศที่แฟลต12-20คลองจั่น_2015
 ออกประกาศที่อ่อนนุช44_2015
 อีสเตอร์เช้าตรู่_2015
 ออกประกาศที่40ไร่_2015
 การประชุมใหญ่ประจำปี 2014
 Christmas Child 2013
 ค่ายคริสตจักร "สู่ความสมบูรณ์พูนผล"
 พิธีรับบัพติสมา 30 มิ.ย.13
 วันอีสเตอร์2013
 พิธีรับบัพติสมา 10 มี.ค.13
 วันเกิดอ.สมเกียรติ2013
 วันพ่อ2012
 ฉลองคริสตจักรสามัคคีธรรมกรุงเทพ43ปี
 ค่ายคริสตจักรสมดุลวันที่4
 ค่ายคริสตจักรสมดุลวันที่3
 ค่ายคริสตจักรสมดุลวันที่2
 ค่ายคริสตจักรสมดุลวันที่1
 รูปภาพBFC_2
 รูปภาพBFC_1
 Christmas2012_at_BFC
 Run To God_BFC Youth Camp 2012
 Easter2012_At_Rama_9_Park

Bangkok Fellowship Church  
56 Onnut 24 Sukhumvit 77 Rd Suanluang Bangkok 10250  
Tel: 02-331-2530, 02-7422181-4 ต่อ 101