สวัสดี ปี2019

สวัสดีครับพี่น้องที่รักในพระคริสต์ทุกท่าน

ขอบคุณพระเจ้าสำหรับปี 2018 ที่ผ่านมา ขอบคุณพระเจ้าสำหรับวันคริสตมาสที่ผ่านมาด้วย พระเจ้าอวยพระพรผ่านพี่น้องทุก ๆ ท่าน ปี 2019 นับเป็นวาระสำคัญ พระเจ้าอวยพรปีกลายอย่างไร ปีใหม่นี้จะอวยพระพรเรายิ่งกว่า ให้เราก้าวไปกับพระองค์ด้วยความเชื่อ

(สู่ปี 2020 มุ่งเพิ่มพูนทั่วไทย)

BFC Line official:@bangkokfellowship
BFC Youtube:@bangkokfellowship
BFC Email:bfcbk.web@gmail.com
BFC Telephone: 02-331-2530 ต่อ 101

รักในพระคริสต์
ศจ.สมเกียรติ และ คุณศิริกุล กิตติพงศ์
จำนวนผู้เข้าเวบไซต์  50329
 
 เหนื่อยหนักขึ้นเมื่อเราไม่รู้
 โครงการแก้มลิง บึงหนองบอน
 น้ำตามีค่า
 พระเจ้าผู้ทรงชูใจ
 สิ่งที่มูดี้เสียใจ
 คุณแม่ของแซมสัน
 เราจะมีพลังประจำวันได้อย่างไร
 กระเป๋าที่ถูกขโมย
 กุญแจการเงินอันมั่นคง
 เราจะหนุนกำลังเจ้า
 BFC ศุกร์อธิษฐาน 11 ตุลาคม 2019 (เขต 05)
 ขุดบ่อ
 บทเรียนจาก กระจงผา
 อิสรภาพมาจากพระเจ้า
 ผู้เลี้ยงที่ดี
 BFC พิธีถวายบุตร ดช. กุลเดช (น้องมิกซ์) 3/2019 --เขต 04
 BFC ชั้นเรียนสาวก พระคัมภีร์ "พระธรรมทิตัส" ครั้งที่ 2
 ต่างกันราวฟ้ากับดิน
 BFC คำเทศนา อาทิตย์ 6 ตุลาคม 2019 "น้ำพระทัยยอดเยี่ยมของเรา"
 เทศนา: ศจ.สมเกียรติ กิตติพงศ์ หัวข้อ: "ทรงจัดเตรียมให้เรา" (โรม 12:1-8)
 คำเทศนา อาทิตย์ 22 กันยายน 2019 "ทรงจัดเตรียมให้เรา"
 เทศนา: ศจ.สมเกียรติ กิตติพงศ์ หัวข้อ: "ทรงจัดเตรียมให้เรา" (ปฐมกาล 42:6-9)
 BFC คำเทศนา อาทิตย์ 15 กันยายน 2019 "ความยำเกรงพระเจ้า เป็นบ่อเกิดปัญญา"
 เทศนา: ศ.บ ทิพย์มาศ วรรณเกียรติ "ความยำเกรงพระเจ้า เป็นบ่อเกิดปัญญา" (สุภาษิต 9.10)
 คำเทศนา อาทิตย์ 8 กันยายน 2019 "ความชื่นชมยินดีที่แท้จริง"
 เทศนา: อ.สุชาติ ชัชวาลย์ปรีชา หัวข้อ: "ความชื่นชมยินดีที่แท้จริง" (ลูกา 10:17-20)
 คำเทศนา อาทิตย์ 1 กันยายน 2019 "ใช้ชีวืตสมกับข่าวประเสริฐ"
 เทศนา: ศจ.สมเกียรติ กิตติพงศ์ หัวข้อ: "ใช้ชีวืตสมกับข่าวประเสริฐ" (ฟีลิปปี 1:27-30)
 คำเทศนา อาทิตย์ 25 สิงหาคม 2019 "เธอทำให้เราหัวเราะ"
 เทศนา: ศจ.สมเกียรติ กิตติพงศ์ "เธอทำให้เราหัวเราะ" (ปฐมกาล 21:1-7)
 คำเทศนา อาทิตย์ 18 สิงหาคม 2019 "สมาชิกร่วมกันปรนนิบัติพระเจ้า"
 เทศนา: มน. กมล ซาทู "สมาชิกร่วมกันปรนนิบัติพระเจ้า" (โคโลสี 2:6-7)
 คำเทศนา อาทิตย์ 11 สิงหาคม 2019 "แม่อย่างยูนิส"
 เทศนา: อ.สุชาติ ชัชวาลย์ปรีชา "แม่อย่างยูนิส" (2ทิโมธี 1:5 ; กิจการ 16:1)
 คำเทศนา อาทิตย์ 4 สิงหาคม 2019 "ไม่มีสิ่งใด เกินพระเยซู"
 เทศนา: ศจ.สมเกียรติ กิตติพงศ์ "ไม่มีสิ่งใด เกินพระเยซู" (มาระโก 16:14-18; กิจการ 9:15-16 1 โครินธ์ 2:6-10)
 คำเทศนา อาทิตย์ 28 กรกฎาคม 2019 "พวกท่านจงเลี้ยงเขาเถิด" (ฉลองครบรอบ50ปี)
 เทศนา: ศจ.สมเกียรติ กิตติพงศ์ "พวกท่านจงเลี้ยงเขาเถิด" (มาระโก 6:30-44)
 คำเทศนา อาทิตย์ 21 กรกฎาคม 2019 "คริสตจักรที่มีสง่าราศี"
 ผู้เทศนา: ดร.วันทนีย์ เอ็นโด้ "คริสตจักรที่มีสง่าราศี" (มาระโก 2.1-12)
 คำเทศนา อาทิตย์ 14 กรกฎาคม 2019 "บ้านเมืองของเราอยู่ที่สวรรค์"
 ผู้เทศนา: อ.สุชาติ ชัชวาลย์ปรีชา "บ้านเมืองของเราอยู่ที่สวรรค์" ( ฟิลิปปี 3.17-20 )
 คำเทศนา อาทิตย์ 7 กรกฎาคม 2019 "พระเยซูทรงปั้นเรา อย่างไร"
 เทศนา: ศจ.สมเกียรติ กิตติพงศ์ "พระเยซูทรงปั้นเรา อย่างไร" (ฮีบรู 12:1-6)
 คำเทศนา อาทิตย์ 23 มิถุนายน 2019 "ทางใหญ่ ในตรอก ซอกน้อย"
 เทศนา: ศจ.สมเกียรติ กิตติพงศ์ "ทางใหญ่ ในตรอก ซอกน้อย" (ลูกา 14:15-24)
 คำเทศนา อาทิตย์ 9 มิถุนายน 2019 "พระเจ้าชื่นชม(ภูมิใจ) ผู้ที่รับใช้"
 ผู้เทศนา: อ.สุชาติ ชัชวาลย์ปรีชา "พระเจ้าชื่นชม(ภูมิใจ) ผู้ที่รับใช้" ( อิสยาห์ 52:13 )
 คำเทศนา อาทิตย์ 2 มิถุนายน 2019 "พระเยซูทรงนำหน้า"
 เทศนา: ศจ.สมเกียรติ กิตติพงศ์ "พระเยซูทรงนำหน้า" (กิจการ 2:24-28) --- ติดตามคำเทศนาย้อนหลัง http://www.bangkokfellowship.com/page...
 คำเทศนา อาทิตย์ 26 พฤษาคม 2019 "สำคัญที่เชื่อพระเยซู"
 เทศนา: ศจ.สมเกียรติ กิตติพงศ์ "สำคัญที่เชื่อพระเยซู" (1 โครินธ์ 1:17-31;2:1-8) --- ติดตามคำเทศนาย้อนหลัง http://www.bangkokfellowship.com/page...
 คำเทศนา อาทิตย์ 19 พฤษาคม 2019 "ดีที่สุด"
 ผู้เทศนา: ดร.วันทนีย์ เอ็นโด้ "ดีที่สุด" (1 คร.13:4-8) ติดตามคำเทศนาย้อนหลัง http://www.bangkokfellowship.com/page...
 คำเทศนา อาทิตย์ 12 พฤษาคม 2019 "ผู้ที่รับพระพร"
 ติดตามคำเทศนาย้อนหลัง http://www.bangkokfellowship.com/page... ผู้เทศนา: อ.สุชาติ ชัชวาลย์ปรีชา "ผู้ที่รับพระพร" ( มาลาคี 3.10-12 )
 คำเทศนา วันอาทิตย์ 5 พฤษภาคม 2019 "ชีวิตต้องมีผล"
 เทศนา: ศจ.สมเกียรติ กิตติพงศ์ "ชีวิตต้องมีผล" (มาระโก 11:20-24) --- ติดตามคำเทศนาย้อนหลัง http://www.bangkokfellowship.com/page...
 คำเทศนา วันอาทิตย์ 21 เมษายน 2019 "ชัยชนะเพราะรัก"
 เทศนา: ศจ.สมเกียรติ กิตติพงศ์ "ชัยชนะเพราะรัก พระผู้ทรงพระชนม์" (มาระโก16:9-11) --- ติดตามคำเทศนาย้อนหลัง http://www.bangkokfellowship.com/page...
 คำเทศนา อาทิตย์ 14 เมษายน 2019 "ขอให้พระเยซูได้รับเกียรติ"
 ติดตามคำเทศนาย้อนหลัง http://www.bangkokfellowship.com/page... ผู้เทศนา: อ.สุชาติ ชัชวาลย์ปรีชา "ขอให้พระเยซูได้รับเกียรติ" (มัทธิว 21.1-11/เศคาริยาห์ 9.9)
 คำเทศนา วันอาทิตย์ 7 เมษายน 2019 "โตขึ้นอย่างพระเยซู"
 เทศนา: ศจ.สมเกียรติ กิตติพงศ์ "โตขึ้นอย่างพระเยซู" (ลูกา2:39-52) --- ติดตามคำเทศนาย้อนหลัง http://www.bangkokfellowship.com/page...
 คำเทศนา วันอาทิตย์ 31 มีนาคม 2019 "คนตาบอดสอนเป็นพยาน"
 เทศนา: ศจ.สมเกียรติ กิตติพงศ์ "คนตาบอดสอนเป็นพยาน" (ยอห์น 9.1-39)
 คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2019
 หัวข้อ "ชีวิตนี้ มีความหวังเสมอ" โดย มน.เชษฐ์ชัย นรเศรษฐ์ศรีสุข คริสตจักรสามัคคีธรรมกรุงเทพ
 คำเทศนา อาทิตย์ 10 มีนาคม 2019 "บุรุษผู้เป็นความหวัง"
 ผู้เทศนา: อ.สุชาติ ชัชวาลย์ปรีชา "บุรุษผู้เป็นความหวัง" ( มัทธิว 12.18-21/ อิสยาห์ 42.1-4)
 คำเทศนา วันอาทิตย์ 3 มีนาคม 2019 "จงชื่นชมยินดีในความหวัง"
 ผู้เทศนา: ศจ.สมเกียรติ กิตติพงศ์ "จงชื่นชมยินดีในความหวัง" (โรม 12:12; ปฐมกาล 39:1-19)
 คำเทศนา วันอาทิตย์ 24 กุมภาพันธ์ 2019 "เจ้าสาวพระคริสต์"
 ผู้เทศนา: ศจ.สมเกียรติ กิตติพงศ์ "เจ้าส่วพระคริสต์" (เพลงซาโลมอน 1:8-11; ปฐมกาล 29:18-20)
 คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2019 หัวข้อ "เพราะรัก จึงกันแสง"
 โดย มน.เชษฐ์ชัย นรเศรษฐ์ศรีสุข
 คำเทศนา อาทิตย์ 13 กุมภาพันธ์ 2019 "รักอย่างที่พระเจ้ารัก"
 ผู้เทศนา: อ.สุชาติ ชัชวาลย์ปรีชา "รักอย่างที่พระเจ้ารัก" ( 1 ยอห์น 4.7-12)
 คำเทศนา วันอาทิตย์ 03 กุมภาพันธ์ 2019 "รักแรกพบ"
 ผู้เทศนา: ศจ.สมเกียรติ กิตติพงศ์ "เมื่อทรงนำ จะทรงทำให้สำเร็จ" (เพลงซาโลมอน 1:1-7;วิวรณ์ 2:4) --- ติดตามคำเทศนาย้อนหลัง http://www.bangkokfellowship.com/page..
 คำเทศนา วันอาทิตย์ 27 มกราคม 2019 "เมื่อทรงนำ จะทรงทำให้สำเร็จ"
 ผู้เทศนา: ศจ.สมเกียรติ กิตติพงศ์ "เมื่อทรงนำ จะทรงทำให้สำเร็จ" (กิจการ16:10-15;25-34)
 BFC Photo Gellery
 BFCวันแม่รอบ2_ปี2018
 BFCวันแม่รอบ1_ปี2018
 BFCพิธีรับบัพติสมาครั้งที่2_2018
 BFCประชุมองค์กรสามัคคีธรรมกรุงเทพ2018
 BFCงานประกาศนอกสถานที่_ชุมชนชุมชนเชื้อเพลิง_6/2018
 BFCงานประกาศนอกสถานที่_ชุมชนธรรมคุณ10บางบ่อ_6/2018
 BFCอบรมครูรวีวารศึกษาครั้งที่1/2018
 BFCงานประกาศนอกสถานที่เขต01_ซอยเฉลิมพระเกียรติ45_ปี2018
 BFCงานประกาศนอกสถานที่_ชุมชนวัดช่องลม_5/2018
 BFCงานประกาศนอกสถานที่_ชุมชนริมทางรถไฟสายท่าเรือ_4/2018
 BFCงานประกาศนอกสถานที่_ชุมชนฟอกหนังซอย_3/2018
 BFCงานประกาศนอกสถานที่_บ้านสองคลอง_2/2018
 BFCพิธีบัพติสมาครั้งที่_1/2018
 BFCงานประกาศนอกสถานที่_กระทุ่มแบน_1/2018
 BFCคริสตมาส_ปี2017
 BFCเตรียมใจคริสต์มาสที่เอื้ออาทรสรงประภา_2017
 BFCเตรียมใจคริสตมาสเตรียมใจคริสต์มาสที่โรงหมู_2017
 BFCเตรียมใจคริสตมาสเตรียมใจคริสต์มาสที่เชื้อเพลิง_2017
 BFCพิธีบัพติสมาครั้งที่_3/2017
 BFCงานประกาศนอกสถานที่_แฟลตคลองเตย1-10_11/2017
 BFCงานประกาศนอกสถานที่_ชุมชนเย็นอากาศ2_10/2017
 BFCงานประกาศนอกสถานที่_ม.นักกีฬา_9/2017
 BFCงานประกาศนอกสถานที่_ชุมชนพลับพลา_8/2017
 BFCงานประกาศนอกสถานที่_ชุมชนลิขิต4_7/2017
 BFCประชุมองค์กรสามัคคีธรรมกรุงเทพ2017
 BFCงานประกาศนอกสถานที่_บางนาตราด49_6/2017
 BFCงานประกาศนอกสถานที่_[k_6/2017
 BFCงานประกาศนอกสถานที่_ชุมชนโรงหมูคลองเตย_5/2017
 BFCพิธีบัพติสมาครั้งที่_2/2017
 BFCงานประกาศนอกสถานที่_ชุมชนพลมาณี_5/2017
 BFCงานประกาศนอกสถานที่_ลาดพร้าว101_4/2017
 BFCงานประกาศนอกสถานที่_ชุมชนเทวสุนทร_บางเขน_4/2017
 BFCค่ายอนุชน_ภาคตะวันออก_"ม่วนคัก_ฮักพระเยซู"_2017
 BFCงานประกาศนอกสถานที่_เอื้ออาทรสุวรรณภูมิ4_3/2017
 BFCพิธีบัพติสมาครั้งที่_1/2017
 BFCงานประกาศนอกสถานที่_ชุมชนสายไหม_2/2017
 BFC_วันเกิด_อ.สมเกียรติ_2017
 BFCวันเยาวชนของพระคริสต์_2017
 BFCส่งท้ายปีเก่า2016_ต้อนรับปีใหม่2017
 BFCคริสตมาส_จากฟ้ามาดิน_ปี2016
 BFCคริสตมาสเด็ก_ปี2016
 BFCคริสตมาสรอบแรก_1/2016
 BFCวันพ่อคริสตจักร_ปี2016
 BFCงานประกาศนอกสถานที่_ซอยพึ่งมี52_11/2016
 BFCงานประกาศนอกสถานที่_นิรันดร์เรซิเดนท์6_10/2016
 BFC_ร่วมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 BFCอบรมครูรวี_ปี2016
 BFCงานประกาศนอกสถานที่_9/2016
 BFCฉลองครบรอบคริสตจักร_47ปี_2016
 BFCงานประกาศนอกสถานที่_8/2016
 ภาพบรรยากาศพิธีรับบัพติสมา2/2016
 BFCวันแม่คริสตจักร_2016
 ฺBFCงานประกาศนอกสถานที่_7/2016
 BFCประชุมองค์กรสามัคคีธรรมกรุงเทพ2016/3
 ฺBFCประชุมองค์กรสามัคคีธรรมกรุงเทพ2016/2
 ฺBFCประชุมองค์กรสามัคคีธรรมกรุงเทพ2016/1
 BFCออกประกาศชุมชนมหาดไทย2_06/2016
 BFCออกประกาศหมู่บ้านสรงประภา1_05/2016
 BFCมินิแคมป์หน่วย01/02/06_2016
 BFCวันอบรมเซลล์ครั้งที่1/2016
 ออกประกาศที่หมู่บ้านเสรี4/2016
 บรรยากาศประกาศชุมชนร่มเกล้า/คลองเตย4/2016
 BFC/2016กิจกรรมวันสงกรานต์เพื่อสร้างความรักความผูกพัน
 บรรยากาศอาทิตย์หลังสงกรานต์ที่17_04_2016
 บรรยากาศค่ายอนุชนWakeUpครั้งที่10/2016
 ออกประกาศอาทิตย์อีสเตอร์_ปี2016
 BFCอีสเตอร์_ปี2016
 ฺBFCศุกร์ประเสริฐ_ปี2016
 อาทิตย์ใบปาล์ม3/2016
 ภาพบรรยากาศพิธีรับบัพติสมา1/2016
 ออกประกาศแบริ่ง66_02/2016
 บรรยากาศวันแห่งความรักฺBFC_02/2016
 ออกประกาศที่แบริ่ง62_01/2016
 อธิษฐานโต้รุ่ง_มกราคม_ปี2016
 บรรยากาศวันเกิดศ.บคริสตจักรสามัคคีธรรมกรุงเทพ_2016
 พิธีแต่งงาน_ศ.บรุ่งรัตน์และนายเอกนรินทร์_01/2016
 งานไว้อาลัยคุณแม่สมัย_ภูมิประหมันกรุงเทพและกมลาไสยปี2016
 วันเยาวชนของพระคริสต์ปี2016
 ภาพบรรยากาศคืนส่งท้ายปีเก่า2015ต้อรับปีใหม่2016
 ภาพวันคริสตมาสอีฟ"สุขสันต์วันเกิดพระเยซู"_2015/3
 ภาพวันคริสตมาสอีฟ"สุขสันต์วันเกิดพระเยซู"_2015/2
 ภาพวันคริสตมาสอีฟ"สุขสันต์วันเกิดพระเยซู"_2015/1
 คริสตมาสร้องเพลงอวยพรตามบ้าน_2015
 เตรียมใจคริสตมาสคลอง6(หน่วย06)_2015
 คริสตมาสเด็กคริสตจักรสามัคคีธรรมกรุงเทพ_2015
 เตรียมใจคริสตมาสอ่อนนุช44หน่วย03_2015
 เตรียมใจคริสตมาสหน่วย08หนองแขม_2015
 งานเตรียมใจคริสตมาสหน่วย04อ่อนนุช_2015
 งานเตรียมใจคริสตมาสหน่วย01หมู่บ้านเสรีอ่อนนุช_2015
 เตรียมใจคริสตมาสหน่วย07_14ไร่_2015
 เตรียมใจคริสตมาสหน่วย06เอื้ออาทรอยู่วิทยา_2015
 คริสตมาสรอบแรกปี2015
 เตรียมใจคริสตมาสบ้านแพ้ว/สมุทรสาคร_ปี2015
 เตรียมใจคริสตมาสแฟลตคลองจั่น_ปี2015
 เตรียมใจคริสตมาสแฟลตบางนา_ปี2015
 กิจกรรมวันพ่อคริสตจักรสามัคคีธรรมกรุงเทพ_ปี2015
 ออกประกาศที่แฟลต15-17คลองจั่น_11/2015
 บรรยากาศประชุม(พิเศษ)อาทิตย์25ตุลาคม/2015
 ภาพบรรยากาศเปิดศูนย์ฝึกอบรมผู้รับใช้เชียงราย/2015
 ภาพบรรยากาศพิธีรับบัพติสมา13กันยายน2015
 ค่ายประชุมองค์กรสามัคคีธรรมกรุงเทพ_ปี2015/4
 ค่ายประชุมองค์กรสามัคคีธรรมกรุงเทพ_ปี2015/3
 ฉลองคริสตจักรสามัคคีธรรมกรุงเทพ46ปี
 ค่ายประชุมองค์กรสามัคคีธรรมกรุงเทพ_ปี2015/2
 ค่ายประชุมองค์กรสามัคคีธรรมกรุงเทพ_ปี2015/1
 ออกประกาศที่แฟลต1-12คลองจั่น_2015
 ออกประกาศที่แฟลต12-20คลองจั่น_2015
 ออกประกาศที่อ่อนนุช44_2015
 อีสเตอร์เช้าตรู่_2015
 ออกประกาศที่40ไร่_2015
 การประชุมใหญ่ประจำปี 2014
 Christmas Child 2013
 ค่ายคริสตจักร "สู่ความสมบูรณ์พูนผล"
 พิธีรับบัพติสมา 30 มิ.ย.13
 วันอีสเตอร์2013
 พิธีรับบัพติสมา 10 มี.ค.13
 วันเกิดอ.สมเกียรติ2013
 วันพ่อ2012
 ฉลองคริสตจักรสามัคคีธรรมกรุงเทพ43ปี
 ค่ายคริสตจักรสมดุลวันที่4
 ค่ายคริสตจักรสมดุลวันที่3
 ค่ายคริสตจักรสมดุลวันที่2
 ค่ายคริสตจักรสมดุลวันที่1
 รูปภาพBFC_2
 รูปภาพBFC_1
 Christmas2012_at_BFC
 Run To God_BFC Youth Camp 2012
 Easter2012_At_Rama_9_Park

Bangkok Fellowship Church  
56 Onnut 24 Sukhumvit 77 Rd Suanluang Bangkok 10250  
Tel: 02-331-2530, 02-7422181-4 ต่อ 101