สวัสดี ปี2020

สวัสดีครับพี่น้องที่รักในพระคริสต์ทุกท่าน

ขอบคุณพระเจ้าสำหรับปี 2019 ที่ผ่านมา ขอบคุณพระเจ้าสำหรับวันคริสตมาสที่ผ่านมาด้วย พระเจ้าอวยพระพรผ่านพี่น้องทุก ๆ ท่าน ปี 2019 นับเป็นวาระสำคัญ พระเจ้าอวยพรปีกลายอย่างไร ปีใหม่นี้จะอวยพระพรเรายิ่งกว่า ให้เราก้าวไปกับพระองค์ด้วยความเชื่อ

(สู่ปี 2020 มุ่งเพิ่มพูนทั่วไทย)

BFC Line official:@bangkokfellowship
BFC Youtube:@bangkokfellowship
BFC Email:bfcbk.web@gmail.com
BFC Telephone: 02-331-2530 ต่อ 101

รักในพระคริสต์
ศจ.สมเกียรติ และ คุณศิริกุล กิตติพงศ์
จำนวนผู้เข้าเวบไซต์  126384
 
 BFC Live Prayer Online รอบศุกร์อธิษฐาน 18 กันยายน 2020
 BFC การแสดงรีวิวประกอบเพลง.เด็กรวี เพลง "จงเฝ้าวอนอธิษฐาน" (ฉลองครบรอบ 51ปี)
 ของฝากจากสูจิบัตรเสียง : หัวข้อ พระเยซูทรงสงสารคน : 06/09/2020
 ของฝากจากสูจิบัตรเสียง : 13/08/2020 : หัวข้อ รู้จักรักพระเจ้าอย่างไร?
 อ่านบันทึก คำหนุนใจพิเศษ จาก ศจ.สมเกียรติ กิตติพงศ์
 ของฝากจากสูจิบัตรเสียง หัวข้อ พระพรบนความเจ็บปวด 9 สค 2020
 ของฝากจากสูจิบัตรเสียง หัวข้อ "การล้มเหลวไม่ใช่จุดจบ" (19/07/2020)
 ของฝากจากสูจิบัตรเสียง หัวข้อ สิ่งดีอันใดมาจากนาซาเร็ธ (12/07/2020)
 BFC คำเทศนา อาทิตย์ 13 กันยายน 2020 (รอบ1) " ฝ่าวิกฤตโควิด-19"
 BFC คำเทศนา อาทิตย์ 6 กันยายน 2020 "2025 มุ่งหน้าเพิ่มพูนทั่วไทย" (ฉลองครบรอบ 51 ปี คริสตจักร)
 BFC ถ่ายทอดสด รอบนมัสการ อาทิตย์ 13 กันยายน 2020 (รอบ1)
 BFC Live Prayer Online รอบศุกร์อธิษฐาน 11 กันยายน 2020
 BFC บรรยากาศนมัสการ อาทิตย์ 6 กันยายน 2020 (รอบที่ 2) "BFC ฉลองครบรอบ 51 ปี"
 BFC Live Online รอบรวีวารศึกษาเด็ก อาทิตย์ 6 กันยายน 2020
 BFC Live Online รอบนมัสการ อาทิตย์ 6 กันยายน 2020 (รอบ 1)
 BFC Live Online รอบนมัสการ อาทิตย์ 6 กันยายน 2020 "ฉลองครบรอบ 51 ปี คริสตจักร" (รอบ 2)
 BFC Live Prayer Online รอบศุกร์อธิษฐาน 4 กันยายน 2020
 BFC คำเทศนา อาทิตย์ 30 สิงหาคม 2020 "ร่างกายของท่านเป็นพระวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์"
 BFC Live Prayer Online รอบศุกร์อธิษฐาน 18 กันยายน 2020
 ขอพี่น้องทุกท่านรักษาสุขภาพ และติดตามข่าวสารของคริสตจักรอย่างใกล้ชิด ⛪️ สามารถ ADD ที่ ID นี้เพื่อเพิ่มเพื่อน
 BFC คำเทศนา อาทิตย์ 13 กันยายน 2020 (รอบ1) " ฝ่าวิกฤตโควิด-19"
 หัวข้อ: " ฝ่าวิกฤตโควิด-19" ผู้เทศนา:ผป. ทิฆัมพร เปล่งศรีสุข ▬▬▬ ขอพี่น้องทุกท่านรักษาสุขภาพ และติดตามข่าวสารของคริสตจักรอย่างใกล้ชิด ⛪ สามารถ ADD ที่ ID นี้เพื่อเพิ่มเพื่อน
 BFC คำเทศนา อาทิตย์ 6 กันยายน 2020 "2025 มุ่งหน้าเพิ่มพูนทั่วไทย" (ฉลองครบรอบ 51
 หัวข้อ: "2025 มุ่งหน้าเพิ่มพูนทั่วไทย" ผู้เทศนา:ศจ. สมเกียรติ กิตติพงศ์ ▬▬▬ ขอพี่น้องทุกท่านรักษาสุขภาพ และติดตามข่าวสารของคริสตจักรอย่างใกล้ชิด ⛪ สามารถ ADD ที่ ID นี้เพื่อเพิ่มเพื่อน
 BFC บรรยากาศนมัสการ อาทิตย์ 6 กันยายน 2020 (รอบที่ 2) "BFC ฉลองครบรอบ 51 ปี"
 ผู้นำนมัสการ: คุณ ชาลี เสียบแหลม "ฉลองครบรอบ 51 ปี" อาคารศรัทธวิหาร ชั้น 3
 BFC นมัสการ อาทิตย์ 30 สิงหาคม 2020 (รอบที่ 2) "แสนสุขสันต์ในองค์พระเยซูคริสต์"
 ผู้นำนมัสการ: คุณ ลัดดา ทิศรักษ์ "แสนสุขสันต์ในองค์พระเยซูคริสต์" อาคารศรัทธวิหาร ชั้น 3
 BFC นมัสการ อาทิตย์ 16 สิงหาคม 2020 (รอบที่ 2) "เพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้า"
 ผู้นำนมัสการ: คุณ เปรมวดี แก้วดอก "เพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้า" อาคารศรัทธวิหาร ชั้น 3
 BFC นมัสการวันแม่ อาทิตย์ 9 สิงหาคม 2020 (รอบที่ 1) "พระเจ้าทรงแสนดี"
 ผู้นำนมัสการ: คุณ เลดี้ คะระนันทร์ "พระเจ้าทรงแสนดี". อาคารแห่งความรัก ชั้น 2
 BFC นมัสการวันแม่ อาทิตย์ 9 สิงหาคม 2020 (รอบที่ 2) "พระเจ้าดีตลอดเวลา"
 ผู้นำนมัสการ: คุณ ศิรินภา ปัญญา "พระเจ้าดีตลอดเวลา" อาคารศรัทธวิหาร ชั้น 3
 BFC นมัสการ อาทิตย์ 19 กรกฎาคม 2020 (รอบที่ 2) "พระองค์ทรงกระทำสิ่งใหม่"
 ผู้นำนมัสการ: คุณ เปรมวดี แก้วดอก "พระองค์ทรงกระทำสิ่งใหม่" อาคารศรัทธวิหาร ชั้น 3
 BFC นมัสการ อาทิตย์ 12 กรกฎาคม 2020 (รอบที่ 2) "ข้าจะสรรเสริญพระองค์ตลอดไป"
 ผู้นำนมัสการ: คุณ ศิรินภา ปัญญา "ข้าจะสรรเสริญพระองค์ตลอดไป" อาคารศรัทธวิหาร ชั้น 3
 BFC คำเทศนา อาทิตย์ 30 สิงหาคม 2020 "ร่างกายของท่านเป็นพระวิหารของพระวิญญาณบริสุ
 หัวข้อ:"ร่างกายของท่านเป็นพระวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์" ผู้เทศนา:คุณ สุเมตตา ซาทู
 BFC คำเทศนา อาทิตย์ 23 สิงหาคม 2020 "ทำงานพระเจ้าอย่างไร?"
 หัวข้อ: "ทำงานพระเจ้าอย่างไร?" ผู้เทศนา:ศจ. สมเกียรติ กิตติพงศ์
 BFC คำเทศนา อาทิตย์ 16 สิงหาคม 2020 "ฐานะของผู้เชื่อ"
 หัวข้อ: "ฐานะของผู้เชื่อ" ผู้เทศนา: อ.สุชาติ ชัชวาลย์ปรีชา
 BFC Live Online รอบนมัสการ อาทิตย์ 30 สิงหาคม 2020 (รอบ1)
 #bangkokfellowship #bfcbkk
 BFC Live Online รอบนมัสการ อาทิตย์ 30 สิงหาคม 2020 (รอบ 2)
 ขอพี่น้องทุกท่านรักษาสุขภาพ และติดตามข่าวสารของคริสตจักรอย่างใกล้ชิด ⛪️ สามารถ ADD ที่ ID นี้เพื่อเพิ่มเพื่อน
 BFTC LIVE แนะนำวิชาเรียนศูนย์ฝึก วิชา "หลักการสอน"
 ผู้สอน: อ.ทิพย์มาศ วรรณเกียรติ ▬▬▬▬ ไม่ลืมกด LIKE กด Share เห็นโพสต์ก่อนเพจคริสตจักรด้วยนะ ▬▬▬▬ คริสตจักรสามัคคีธรรมกรุงเทพ | #bangkokfellowship #bfcbkk
 BFC Live Prayer Online รอบศุกร์อธิษฐาน 28 สิงหาคม 2020
 ขอพี่น้องทุกท่านรักษาสุขภาพ และติดตามข่าวสารของคริสตจักรอย่างใกล้ชิด ⛪️ สามารถ ADD ที่ ID นี้เพื่อเพิ่มเพื่อน
 BFC Live Online รอบนมัสการ อาทิตย์ 23 สิงหาคม 2020
 ขอพี่น้องทุกท่านรักษาสุขภาพ และติดตามข่าวสารของคริสตจักรอย่างใกล้ชิด ⛪️ สามารถ ADD ที่ ID นี้เพื่อเพิ่มเพื่อน
 BFC Live Prayer Online รอบศุกร์อธิษฐาน 21 สิงหาคม 2020
 ขอพี่น้องทุกท่านรักษาสุขภาพ และติดตามข่าวสารของคริสตจักรอย่างใกล้ชิด ⛪️ สามารถ ADD ที่ ID นี้เพื่อเพิ่มเพื่อน
 BFC Live Online รอบนมัสการ อาทิตย์ 16 สิงหาคม 2020
 ขอพี่น้องทุกท่านรักษาสุขภาพ และติดตามข่าวสารของคริสตจักรอย่างใกล้ชิด ⛪️ สามารถ ADD ที่ ID นี้เพื่อเพิ่มเพื่อน
 BFC LIVE แนะนำร้านหนังสือคริสเตียนของคริสตจักร BookStore (Ep.01)
 ทีมงานจะมาแนะนำหนังสือน่าอ่าน/ขายดี หรือเป็นอะไรนั้น โปรดติดตามสัปดาห์หน้า ---------- 1.Link เฟสบุ๊ค เพจ: https://www.facebook.com/bfc.bookshop/ 2.Website ร้านหนังสือคริสเตียน & E-book shop :http://www.bangkokfellowship.com/shop/
 BFC คำเทศนาวันแม่ อาทิตย์ 9 สิงหาคม 2020 (รอบ1) " เป็นแม่..ไม่ใช่เรื่องยาก"
 หัวข้อ: " เป็นแม่..ไม่ใช่เรื่องยาก" ผู้เทศนา:คุณ มนิดา เปล่งศรีสุข
 BFC คำเทศนาวันแม่ อาทิตย์ 9 สิงหาคม 2020 (รอบ2) "แม่ตามแบบแผนพระเจ้า" +บรรยากาศข
 หัวข้อ:"แม่ตามแบบแผนพระเจ้า" ผู้เทศนา:มน.วันทนีย์ เอ็นโด้ ▬▬▬ ขอพี่น้องทุกท่านรักษาสุขภาพ และติดตามข่าวสารของคริสตจักรอย่างใกล้ชิด ⛪ สามารถ ADD ที่ ID นี้เพื่อเพิ่มเพื่อน
 BFC นมัสการวันแม่ อาทิตย์ 9 สิงหาคม 2020 (รอบที่ 1) "พระเจ้าทรงแสนดี"
 ผู้นำนมัสการ: คุณ เลดี้ คะระนันทร์ "พระเจ้าทรงแสนดี". อาคารแห่งความรัก ชั้น 2
 BFC นมัสการวันแม่ อาทิตย์ 9 สิงหาคม 2020 (รอบที่ 2) "พระเจ้าดีตลอดเวลา"
 ผู้นำนมัสการ: คุณ ศิรินภา ปัญญา "พระเจ้าดีตลอดเวลา" อาคารศรัทธวิหาร ชั้น 3
 BFC Live Online รอบนมัสการวันแม่ อาทิตย์ 9 สิงหาคม 2020
 ขอพี่น้องทุกท่านรักษาสุขภาพ และติดตามข่าวสารของคริสตจักรอย่างใกล้ชิด ⛪️ สามารถ ADD ที่ ID นี้เพื่อเพิ่มเพื่อน
 BFC Live Online รอบศุกร์อธิษฐาน 7 สิงหาคม 2020
 ขอพี่น้องทุกท่านรักษาสุขภาพ และติดตามข่าวสารของคริสตจักรอย่างใกล้ชิด ⛪️ สามารถ ADD ที่ ID นี้เพื่อเพิ่มเพื่อน
 BFC Live Online รอบนมัสการ อาทิตย์ 2 สิงหาคม 2020
 ขอพี่น้องทุกท่านรักษาสุขภาพ และติดตามข่าวสารของคริสตจักรอย่างใกล้ชิด ⛪️ สามารถ ADD ที่ ID นี้เพื่อเพิ่มเพื่อน
 BFC Live Online รอบศุกร์อธิษฐาน 31 กรกฎาคม 2020
 ขอพี่น้องทุกท่านรักษาสุขภาพ และติดตามข่าวสารของคริสตจักรอย่างใกล้ชิด ⛪️ สามารถ ADD ที่ ID นี้เพื่อเพิ่มเพื่อน
 ถ่ายทอดสด BFC Pray & Worship Online ทุกวันพุธ EP.15 (สุดท้าย)
 ขอเชิญชวนพี่น้องสมาชิกทุกท่านมารวมพลังอธิษฐาน และนมัสการพระเจ้า พี่น้องที่อยากให้เราอธิษฐานเผื่อสามารถคอมเม้นท หรือโฟนอินเข้ามาได้ใน LIVE (เบอร์โทรโฟนอิน 064-005-0828)
 BFC Live Online รอบนมัสการ อาทิตย์ 26 กรกฎาคม 2020
 ขอพี่น้องทุกท่านรักษาสุขภาพ และติดตามข่าวสารของคริสตจักรอย่างใกล้ชิด ⛪️ สามารถ ADD ที่ ID นี้เพื่อเพิ่มเพื่อน
 BFC Live Online รอบรวีวารศึกษาเด็ก อาทิตย์ 26 กรกฎาคม 2020
 ขอพี่น้องทุกท่านรักษาสุขภาพ และติดตามข่าวสารของคริสตจักรอย่างใกล้ชิด ⛪️ สามารถ ADD ที่ ID นี้เพื่อเพิ่มเพื่อน
 BFC Photo Gellery
 BFCฉลองครบรอบคริสตจักร_51ปี_2020
 BFCวันแม่รอบ2_ปี2020
 BFCวันแม่รอบ1_ปี2020
 BFC_ศ.บอธิษฐานเผื่อ_คริสตจักรสามัคคีธรรมปธุมธานี_ปี2020
 BFC_ภาพบรรยากาศที่ประชุมแห่งใหม่_ของจุดประกาศสมุทรสาคร
 BFC_ปรับปรุงห้องครัวคริสตจักร_2020
 BFC_มาตรการรับมือ_COVID-19_ฉีดสเปรย์ฆ่าเชื้อCovid-19_ปี2020
 BFC_BFC_BigCleaning_Day_ป้องกันการแพร่ระบาด_Covid-19
 BFCภาพบรรยากาศ_รอบนมัสการ_อาทิตย์ 1 มีนาคม 2020
 BFCวันเยาวชนของพระคริสต์_ปี2020
 BFCภาพบรรยากาศส่งท้ายปีเก่า2019ต้อนรับปีใหม่2020
 BFCคริสตมาสครอบครัว_ปี2019
 BFCคริสตมาสประกาศ_รอบ2_ปี2019
 BFCเตรียมใจคริสตมาสครั้งที่4/2019_เขต06_คลอง12
 BFCเตรียมใจคริสตมาสครั้งที่3/2019_เขต06_หมู่บ้านธัญพฤกษ์
 BFCเตรียมใจคริสตมาสครั้งที่2/2019_เขต06_ชุมชนประชาสำราญ
 BFCเตรียมใจคริสตมาสครั้งที่1/2019_เขต06_คลองหก
 BFCเตรียมใจคริสตมาสครั้งที่3/2019_เขต03_ดินแดง
 BFCเตรียมใจคริสตมาสครั้งที่2/2019_เขต03_ซอยปรีดีย์
 BFCเตรียมใจคริสตมาสครั้งที่1/2019_เขต03_ร้านอาหารบัว
 BFCคริสตมาสเด็กคริสตจักรสามัคคีธรรมกรุงเทพ_2019
 BFCเตรียมใจคริสตมาสครั้งที่2/2019_เขต04_วชิร​ธรรม​40
 BFCเตรียมใจคริสตมาสครั้งที่1/2019_เขต07_ ชุมชน14ไร่
 BFCเตรียมใจคริสตมาสครั้งที่1/2019_เขต01_เฉลิมพระเกียรติ53
 BFCเตรียมใจคริสตมาสครั้งที่1/2019_เขต04​_อ่อนนุช17
 BFCคริสตมาสรอบ1_ปี2019
 BFCวันพ่อรอบ2_ปี2019
 BFCงานประกาศนอกสถานที่_ซอยปุณวิถี_11/2019
 BFCพิธีรับบัพติสมาครั้งที่3_2019
 BFCอบรมครูรวีวารศึกษาครั้งที่1/2019
 BFCประชุมองค์กรสามัคคีธรรมกรุงเทพ_ปี2019
 BFCประชุมค่ายอนุชน_ปี2018
 BFCพิธีรับบัพติสมาครั้งที่2_2019
 BFCพิธีรับบัพติสมาครั้งที่1_2019
 BFCคริสตมาส_ปี2018
 BFCคริสตมาสเด็ก_ปี2018
 BFCวันแม่รอบ2_ปี2018
 BFCวันแม่รอบ1_ปี2018
 BFCพิธีรับบัพติสมาครั้งที่2_2018
 BFCประชุมองค์กรสามัคคีธรรมกรุงเทพ2018
 BFCงานประกาศนอกสถานที่_ชุมชนชุมชนเชื้อเพลิง_6/2018
 BFCงานประกาศนอกสถานที่_ชุมชนธรรมคุณ10บางบ่อ_6/2018
 BFCอบรมครูรวีวารศึกษาครั้งที่1/2018
 BFCงานประกาศนอกสถานที่เขต01_ซอยเฉลิมพระเกียรติ45_ปี2018
 BFCงานประกาศนอกสถานที่_ชุมชนวัดช่องลม_5/2018
 BFCงานประกาศนอกสถานที่_ชุมชนริมทางรถไฟสายท่าเรือ_4/2018
 BFCงานประกาศนอกสถานที่_ชุมชนฟอกหนังซอย_3/2018
 BFCงานประกาศนอกสถานที่_บ้านสองคลอง_2/2018
 BFCพิธีบัพติสมาครั้งที่_1/2018
 BFCงานประกาศนอกสถานที่_กระทุ่มแบน_1/2018
 BFCคริสตมาส_ปี2017
 BFCเตรียมใจคริสต์มาสที่เอื้ออาทรสรงประภา_2017
 BFCเตรียมใจคริสตมาสเตรียมใจคริสต์มาสที่โรงหมู_2017
 BFCเตรียมใจคริสตมาสเตรียมใจคริสต์มาสที่เชื้อเพลิง_2017
 BFCพิธีบัพติสมาครั้งที่_3/2017
 BFCงานประกาศนอกสถานที่_แฟลตคลองเตย1-10_11/2017
 BFCงานประกาศนอกสถานที่_ชุมชนเย็นอากาศ2_10/2017
 BFCงานประกาศนอกสถานที่_ม.นักกีฬา_9/2017
 BFCงานประกาศนอกสถานที่_ชุมชนพลับพลา_8/2017
 BFCงานประกาศนอกสถานที่_ชุมชนลิขิต4_7/2017
 BFCประชุมองค์กรสามัคคีธรรมกรุงเทพ2017
 BFCงานประกาศนอกสถานที่_บางนาตราด49_6/2017
 BFCงานประกาศนอกสถานที่_[k_6/2017
 BFCงานประกาศนอกสถานที่_ชุมชนโรงหมูคลองเตย_5/2017
 BFCพิธีบัพติสมาครั้งที่_2/2017
 BFCงานประกาศนอกสถานที่_ชุมชนพลมาณี_5/2017
 BFCงานประกาศนอกสถานที่_ลาดพร้าว101_4/2017
 BFCงานประกาศนอกสถานที่_ชุมชนเทวสุนทร_บางเขน_4/2017
 BFCค่ายอนุชน_ภาคตะวันออก_"ม่วนคัก_ฮักพระเยซู"_2017
 BFCงานประกาศนอกสถานที่_เอื้ออาทรสุวรรณภูมิ4_3/2017
 BFCพิธีบัพติสมาครั้งที่_1/2017
 BFCงานประกาศนอกสถานที่_ชุมชนสายไหม_2/2017
 BFC_วันเกิด_อ.สมเกียรติ_2017
 BFCวันเยาวชนของพระคริสต์_2017
 BFCส่งท้ายปีเก่า2016_ต้อนรับปีใหม่2017
 BFCคริสตมาส_จากฟ้ามาดิน_ปี2016
 BFCคริสตมาสเด็ก_ปี2016
 BFCคริสตมาสรอบแรก_1/2016
 BFCวันพ่อคริสตจักร_ปี2016
 BFCงานประกาศนอกสถานที่_ซอยพึ่งมี52_11/2016
 BFCงานประกาศนอกสถานที่_นิรันดร์เรซิเดนท์6_10/2016
 BFC_ร่วมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 BFCอบรมครูรวี_ปี2016
 BFCงานประกาศนอกสถานที่_9/2016
 BFCฉลองครบรอบคริสตจักร_47ปี_2016
 BFCงานประกาศนอกสถานที่_8/2016
 ภาพบรรยากาศพิธีรับบัพติสมา2/2016
 BFCวันแม่คริสตจักร_2016
 ฺBFCงานประกาศนอกสถานที่_7/2016
 BFCประชุมองค์กรสามัคคีธรรมกรุงเทพ2016/3
 ฺBFCประชุมองค์กรสามัคคีธรรมกรุงเทพ2016/2
 ฺBFCประชุมองค์กรสามัคคีธรรมกรุงเทพ2016/1
 BFCออกประกาศชุมชนมหาดไทย2_06/2016
 BFCออกประกาศหมู่บ้านสรงประภา1_05/2016
 BFCมินิแคมป์หน่วย01/02/06_2016
 BFCวันอบรมเซลล์ครั้งที่1/2016
 ออกประกาศที่หมู่บ้านเสรี4/2016
 บรรยากาศประกาศชุมชนร่มเกล้า/คลองเตย4/2016
 BFC/2016กิจกรรมวันสงกรานต์เพื่อสร้างความรักความผูกพัน
 บรรยากาศอาทิตย์หลังสงกรานต์ที่17_04_2016
 บรรยากาศค่ายอนุชนWakeUpครั้งที่10/2016
 ออกประกาศอาทิตย์อีสเตอร์_ปี2016
 BFCอีสเตอร์_ปี2016
 ฺBFCศุกร์ประเสริฐ_ปี2016
 อาทิตย์ใบปาล์ม3/2016
 ภาพบรรยากาศพิธีรับบัพติสมา1/2016
 ออกประกาศแบริ่ง66_02/2016
 บรรยากาศวันแห่งความรักฺBFC_02/2016
 ออกประกาศที่แบริ่ง62_01/2016
 อธิษฐานโต้รุ่ง_มกราคม_ปี2016
 บรรยากาศวันเกิดศ.บคริสตจักรสามัคคีธรรมกรุงเทพ_2016
 พิธีแต่งงาน_ศ.บรุ่งรัตน์และนายเอกนรินทร์_01/2016
 งานไว้อาลัยคุณแม่สมัย_ภูมิประหมันกรุงเทพและกมลาไสยปี2016
 วันเยาวชนของพระคริสต์ปี2016
 ภาพบรรยากาศคืนส่งท้ายปีเก่า2015ต้อรับปีใหม่2016
 ภาพวันคริสตมาสอีฟ"สุขสันต์วันเกิดพระเยซู"_2015/3
 ภาพวันคริสตมาสอีฟ"สุขสันต์วันเกิดพระเยซู"_2015/2
 ภาพวันคริสตมาสอีฟ"สุขสันต์วันเกิดพระเยซู"_2015/1
 คริสตมาสร้องเพลงอวยพรตามบ้าน_2015
 เตรียมใจคริสตมาสคลอง6(หน่วย06)_2015
 คริสตมาสเด็กคริสตจักรสามัคคีธรรมกรุงเทพ_2015
 เตรียมใจคริสตมาสอ่อนนุช44หน่วย03_2015
 เตรียมใจคริสตมาสหน่วย08หนองแขม_2015
 งานเตรียมใจคริสตมาสหน่วย04อ่อนนุช_2015
 งานเตรียมใจคริสตมาสหน่วย01หมู่บ้านเสรีอ่อนนุช_2015
 เตรียมใจคริสตมาสหน่วย07_14ไร่_2015
 เตรียมใจคริสตมาสหน่วย06เอื้ออาทรอยู่วิทยา_2015
 คริสตมาสรอบแรกปี2015
 เตรียมใจคริสตมาสบ้านแพ้ว/สมุทรสาคร_ปี2015
 เตรียมใจคริสตมาสแฟลตคลองจั่น_ปี2015
 เตรียมใจคริสตมาสแฟลตบางนา_ปี2015
 กิจกรรมวันพ่อคริสตจักรสามัคคีธรรมกรุงเทพ_ปี2015
 ออกประกาศที่แฟลต15-17คลองจั่น_11/2015
 บรรยากาศประชุม(พิเศษ)อาทิตย์25ตุลาคม/2015
 ภาพบรรยากาศเปิดศูนย์ฝึกอบรมผู้รับใช้เชียงราย/2015
 ภาพบรรยากาศพิธีรับบัพติสมา13กันยายน2015
 ค่ายประชุมองค์กรสามัคคีธรรมกรุงเทพ_ปี2015/4
 ค่ายประชุมองค์กรสามัคคีธรรมกรุงเทพ_ปี2015/3
 ฉลองคริสตจักรสามัคคีธรรมกรุงเทพ46ปี
 ค่ายประชุมองค์กรสามัคคีธรรมกรุงเทพ_ปี2015/2
 ค่ายประชุมองค์กรสามัคคีธรรมกรุงเทพ_ปี2015/1
 ออกประกาศที่แฟลต1-12คลองจั่น_2015
 ออกประกาศที่แฟลต12-20คลองจั่น_2015
 ออกประกาศที่อ่อนนุช44_2015
 อีสเตอร์เช้าตรู่_2015
 ออกประกาศที่40ไร่_2015
 การประชุมใหญ่ประจำปี 2014
 Christmas Child 2013
 ค่ายคริสตจักร "สู่ความสมบูรณ์พูนผล"
 พิธีรับบัพติสมา 30 มิ.ย.13
 วันอีสเตอร์2013
 พิธีรับบัพติสมา 10 มี.ค.13
 วันเกิดอ.สมเกียรติ2013
 วันพ่อ2012
 ฉลองคริสตจักรสามัคคีธรรมกรุงเทพ43ปี
 ค่ายคริสตจักรสมดุลวันที่4
 ค่ายคริสตจักรสมดุลวันที่3
 ค่ายคริสตจักรสมดุลวันที่2
 ค่ายคริสตจักรสมดุลวันที่1
 รูปภาพBFC_2
 รูปภาพBFC_1
 Christmas2012_at_BFC
 Run To God_BFC Youth Camp 2012
 Easter2012_At_Rama_9_Park

Bangkok Fellowship Church  
56 Onnut 24 Sukhumvit 77 Rd Suanluang Bangkok 10250  
Tel: 02-331-2530, 02-7422181-4 ต่อ 101