ฝึกร้อง เพลง "เชื่อพระสัญญา ท้าทาย..ชีวี"

BFC Choir
บทเพลงคริสเตียนสำหรับเสริมสร้างชีวิตจิตวิญญาณ

เนื้อร้อง-ศจ. สมเกียรติ กิตติพงศ์
ทำนอง- Lord of the dance

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/PGVXCTxjAd0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

 อ่านบทความย้อนหลัง