เพลง เยซู ผู้เลี้ยงที่รักของข้า

 

ข้าแต่พระเจ้า ขอบพระคุณที่ทรงรักและดูแลข้าพระองค์อย่างอ่อนโยน ขอทรงช่วยให้ข้าพระองค์วางใจพระองค์ในทุกด้านของชีวิต

 
บทเพลงคริสเตียนสำหรับเสริมสร้างชีวิตจิตวิญญาณ 

ใช้ในการนมัสการ กลุ่มเซลล์ การประกาศ และอื่นๆ

----------------------------------------

 

1: เยซู ผู้เลี้ยงที่รักของข้า

 

ทรงนำทางเบื้องหน้าของข้า

 

ทรงนำข้าถึงทุ่งหญ้าแสนสุข

 

ทรงนำข้าชิดข้างกายท่าน

 

 

 

C: องค์พระเยซู ผู้ทรงเมตตา

 

ทรงนำข้าชิดข้างกายท่าน

 

องค์พระเยซูผู้เลี้ยงที่รัก

 

ทรงนำข้าชิดข้างกายท่าน


Visitor 15

 อ่านบทความย้อนหลัง