เพลง เชิญมาหา

 

 

บทเพลงคริสเตียนสำหรับเสริมสร้างชีวิตจิตวิญญาณ 

ใช้ในการนมัสการ กลุ่มเซลล์ การประกาศ และอื่นๆ

-------------------------------

 

    F                G                     C

(1) เจ้าชีวิต ทรงฤทธิ์เดช เทศนา

      Dm                  G                     C

เปลี่ยนจิตใจ  หาใครเทียบเปรียบปาน

       F                  G                C

   พระบัญชา ทรงฤทธา ยิ่งที่สุด

          Dm            G                              C

    ผุดผ่องจริง  เปรื่องยิ่งกว่า  คณาจารย์

 

 

(2) เชื่อพระองค์ ผู้ทรงฤทธิ์ อิทธิไกร

   ช่วยคนใบ้ ตาบอดให้ แลเห็น

   คนโรคเรื้อน ผิวไร้เกลื้อน เหมือนคลอดใหม่

   คนง่อยให้ ได้ลุกเดิน เหินเป็น

 

 

                             C

 Pre_Chorus    องค์ ทรง ฤทธา ม หันต์

                                   G

       ที่ ปรักษา ม หั ศ จรรย์

                              F

      องค์ สัน ติ จอม รา ชันย์

          C                      G

   อีกนามว่า พระบิ ดา นิรันดร์

 

 

                   C                                   G

Chorus    พระองค์เปิดตา นำพา จิตวิญญาณ

        C                                 G

  ฉันเดินถูกทาง  สว่างภายใน

          F                                     C

  ขานรับขับร้อง ก้องเกริก แสน เบิกบาน

          G                          C

  ฉันจึงสนุก พ้นทุกข์ สุขใจ

 

 

(3)  ที่กางเขน พระองค์ทรง  มรณา

    ไถ่ชีวา     ผู้เชื่อให้     พ้นโทษทัณฑ์

     เมื่อกลับใจ  ทรงอภัย   ด้วยเมตตา

     รักนักหนา  มอบชีวา   นิรันดร์

 

 

(4) วันที่สาม  แสงวับวาม ยามเช้าตรู่

     พระเยซู   ผู้ฟื้นคืน    ชีวี

     ประกาศชัย ผู้ไถ่เด่น  ทรงเป็นอยู่

     งามสง่า     ทุกทิวา    ราตรี


Visitor 23

 อ่านบทความย้อนหลัง