เพลง พระเจ้าทรงสมควรรับการสรรเสริญ

 

เมื่อเราพบพระคริสต์ เราถวายนมัสการแด่พระองค์

 บทเพลงคริสเตียนสำหรับเสริมสร้างชีวิตจิตวิญญาณ 

ใช้ในการนมัสการ กลุ่มเซลล์ การประกาศ และอื่นๆ

 Credit- Michael W Smith - Awesome God

--------------------

 

  Em           G                 D

1: พระเจ้า ทรงสมควรรับการสรรเสริญ 

  Em                  D         C

ผู้ทรงครองสวรรค์และแผ่นดิน 

            G                    D

ด้วยปัญญา ความรัก ฤทธา 

           D/F#   Em

โอ้ พระเจ้าของเรา 

 

 

      Em           G                 D

C: พระเจ้า ทรงสมควรรับการเทิดทูน 

  Em                  D         C

ผู้ทรงครองสวรรค์และแผ่นดิน 

            G                    D

ด้วยปัญญา ความรัก ฤทธา 

           D/F#   Em

โอ้ พระเจ้าของเรา 

 

 

      Em           G                 D

2: พระเจ้า ทรงสมควรรับการสรรเสริญ 

  Em                  D         C

ผู้ทรงครองสวรรค์และแผ่นดิน 

            G                    D

ด้วยปัญญา ความรัก ฤทธา 

           D/F#   Em

โอ้ พระเจ้าของเรา


Visitor 3

 อ่านบทความย้อนหลัง