ฝึกร้องเพลง "พระกรุณา เมตตาปรานี"

BFC เชิญชวนพี่น้องทุกท่านมาร่วมฝึกร้องเพลงด้วยกัน เพื่อสานสัมพันธ์ในกลุ่มเซลล์ / การประกาศเรื่องราวพระเยซูคริสต์ ๆลๆ
 

  อ่านบทความย้อนหลัง