เพลง ข้าขอยกพระนาม

 

 

บทเพลงคริสเตียนสำหรับเสริมสร้างชีวิตจิตวิญญาณ 

ใช้ในการนมัสการ กลุ่มเซลล์ การประกาศ และอื่นๆ

--------------------

 

Am        Gm            C 

1: เยซู โอ้ เยซู พระนามพระองค์ 

        Dm

สมควรรับการสรรเสริญ 

 

 

      Bb               C            Dm

C: ข้าขอยกพระนามพระองค์ขึ้นสูง 

    Bb             C           Dm

ข้าขอเทิดทูลนามพระองค์ สุดใจ 

 Bb             C               Am

ก้มกราบต่อพระพักตร์พระองค์ 

   Dm

ทรงรับการสรรเสริญ 

    Dm                Dm

สรรเสริญพระนามพระเยซู 

 

 

    Bb            C       Dm

B: สรรเสริญพระนามพระเยซู 

Bb      C         Dm

สรรเสริญพระนามพระเยซู

  

Visitor 12

 อ่านบทความย้อนหลัง