คำเทศนา อาทิตย์ 9 ธันวาคม 2018

"คริสตมาสเวลาแห่งความสุข"ผู้เทศนา: อ.สุชาติ ชัชวาลย์ปรีชา "คริสตมาสเวลาแห่งความสุข" ( ลูกา1:26-38 ) อ่านบทความย้อนหลัง