BFTC LIVE แนะนำวิชาเรียนศูนย์ฝึก

วิชา "หลักการสอน"

ผู้สอน: อ.ทิพย์มาศ วรรณเกียรติ

▬▬▬▬

ไม่ลืมกด LIKE กด Share เห็นโพสต์ก่อนเพจคริสตจักรด้วยนะVisitor 786

 อ่านบทความย้อนหลัง