2011 The Promise year.

3 มกราคม 2011

โยชูวา 1:1-10

������ ขึ้นปีใหม่ 2011�เป็นปีที่ดักหน้าเราอยู่�เราจะก้าวไปในปีนี้อย่างไร�� อาจารย์นิรุทธ์ จันทร์ก้อน�เคยเปรียบเทียบ�1 ปีที่อยู่ข้างหน้าเราว่าเหมือนผ้า 1�พับที่พระเจ้ามอบให้�ผ้าพับนี้ยาว 365 หลา�ท่านจะเอาไปใช้ตัดเสื้อ ตัดกระโปรง�กางเกง�ทำม่าน�หรืออะไรก็ได้ตามใจชอบ�� ท่านตัดดีก็ได้เสื้อผ้าสวยไว้ใช้งาน�ท่านตัดไม่ดีก็ได้ผ้าขี้ริ้ว�เต็มไปหมด

����� ผมยกเอาเรื่องของโยชูวาพาคนอิสราเอล เข้าไปยึดครองปาเลสไตน์มาเป็นแบบ�� เหมือนพระเจ้าให้เราเข้าไปยึดครองปี 2011 ปัญหาอยู่ที่เราจะยึดครองอย่างไร�� รายละเอียดพระเจ้าจะทรงนำเราไปเป็นขั้นเป็นตอน เหมือนพระองค์ทรงนำโยชูวา และคนอิสราเอลเข้าไปยึดครองปาเลสไตน์

����� ให้เรามาดูว่า�แผ่นดินนั้นมีอะไร และพระเจ้าปรารถนาอะไรในดินแดนนั้น�แล้วนำมาเทียบเคียงกับพระประสงค์ที่พระองค์ปรารถนาให้เราได้รับ

� ��� 1.�ปี 2011 ปีแห่งพระสัญญาอุดมสมบูรณ์
����� ตอนที่โมเสสส่งคนสอดแนม 12 คนเข้าไปสำรวจว่าดินแดนนั้นว่าเป็นอย่างไร�อุดมหรือแห้งแล้ง�พวกเขากลับมารายงานว่า�� มันเป็นดินแดนที่ดีเหลือเกิน มีน้ำนมและน้ำผึ้งไหล มีผลหมากรากไม้ดกดื่น ( กันดารวิถี 13:27) ผมเคยไปทัวร์ประเทศอิสราเอล ของชำร่วยที่เขานำมาขายนักท่องเที่ยว�ชายสองคนแบกช่อองุ่นพวงโต�ซึ่งมีความหมายว่า�นี่คือดินแดนที่มั่งคั่งเพียบพร้อมไปด้วยพระพร�� แน่นอนปี 2011�ที่อยู่ตรงหน้าเราเป็นปีแห่งพระพร�หวานเหมือนน้ำผึ้ง มีคุณค่าและมันเหมือนน้ำนมและเป็นปีที่เราจะได้ชื่นใจและมีเสียงหัวเราะ�แต่

����� 2. ปี 2011 ปีซึ่งมีศัตรูที่เราต้องเอาชนะ
���� มีชนหลายชาติอาศัยอยู่ในดินแดนนี้ รูปร่างของเขาสูงใหญ่เหมือนยักษ์ (กันดารวิถี 13:32) เมืองของพวกเขาก็มีกำแพงสูง คนเหล่านี้ชำนาญศึก ผู้อาศัยอยู่ในดินแดนนี้ได้แก่ คนฮิทไทต์ คนเยบุส คน อาโมไรท์ ซึ่งอาศัยอยู่บนภูเขา ส่วนคนคานาอัน อาศัยอยู่ริ่มทะเล และตามฝั่งแม่น้ำจอร์แดน (กันดารวิถี 13:28-29) พระคัมภีร์บันทึกว่ายังมีอีกหลายชาติในดินแดนนั้น เช่น ฮีไวท์ คนเปริสซี คนเกอร์กาชี���� (โยชูวา 3:10) คนฟิลิศเตีย (โยชูวา 12:3)�เวลาพระเจ้าจะให้เราได้รับพระพร�ใช่ว่าเรารับเอาได้แบบมีราชรถมาเกย หรือเข้าไปอยู่เหมือนหมู่บ้านจัดสรรบวกเฟอร์นิเจอร์เพียบพร้อม�� แต่พระองค์ให้ดินแดนที่มีศัตรูกับเรา

����� 3.พระเจ้าจะประทาน ความจำเริญ และความสำเร็จ ในปี 2011
���� มีสองสิ่งที่พระเจ้าปรารถนาให้คนอิสราเอลได้รับ�นั่นคือ
���� (1)�ความสุขความเจริญ และ�
���� (2) ความสำเร็จในการยึดดินแดนนั้น������
���� (โยชูวา 1:8)�พวกเขาจะได้ลิ้มรสองุ่น มะกอก มะเดื่อ ข้าวบาเลย์ ข้าวสาลี พืชผลนานาพรรณ�� การเลี้ยงแพะแกะ�โค�ม้า ลา อูฐ ที่ให้น้ำนมและแรงงาน�ชีวิตในพระเจ้าก็เป็นเช่นนั้น�เรามีพระพรมีสันติสุข�ความชื่นชมยินดี�ความรัก�คุณความดีแสนประเสริฐ�� เช่นเดียวกันในดินแดนนี้�พวกเขาจะเข้าไปยึดครอง�พระเจ้าทรงกำหนดไว้ตั้งแต่สมัยยาโคบแล้วว่าคนอิสราเอล 12 เผ่านั้นใครทำอะไร และอยู่ที่ไหน เพื่อสร้างแผ่นดินอิสราเอล�� เช่น สิเมโอนจะอยู่ทางใต้ นัฟทาลีจะอยู่ทางเหนือ เศบุลุนจะอยู่ชายทะเลใหญ่ เป็นต้น

����� 4. ปี 2011 จะทรงเปลี่ยนเนื้อหนัง ให้กลายเป็นนิสัยที่ดี
����� คนอิสราเอล เข้าไปเอาชนะชาติต่างๆ�และทำให้ได้ผลผลิตทางเกษตรกรรมที่อุดมสมบูรณ์�� ตัวเราเองก็เช่นเดียวกัน�เมื่อเราให้พระเจ้าเข้ามาครอบครองชีวิตของเรา�เรามีนิสัยที่น่าเกลียดน่าชังเยอะแยะ�� เช่นการขี่บ่น ขี้ท้อถอย น้อยใจ�ขี้เกียจ�ขี้เหนียว�ขี้ฉ้อ�ขี้แพ้�ขี้คุย�ขี้หลี�ขี้เหนียว�ขี้ขลาด�ขี้โรค�ขี้เหล้า�โอ๊ย! มันฝังเข้ามาครอบครองตัวเรา�แก้ยาก ขุดออกยาก ไล่ไม่ไปไสไม่พ้น�เอาธรรมะเข้ามาข่มอย่างไรก็ไม่หลุด�ใครบ้างไม่รู้ว่ากินเหล้าไม่ดี�ศีลข้อห้าเราก็ทราบ�แต่เราก็พ่ายแพ้มาโดยตลอด�� พระเจ้าทรงสัญญาให้เราเอาชนะมันทั้งหมด�ทรงเปลี่ยน นิสัยขี้บ่นเป็นการขอบพระคุณ�นิสัยขี้ยั๊วะเป็นใจอ่อนสุภาพ�นิสัยขี้ท้อเป็นความเข้มแข็ง�นิสัยขี้เหนียวเป็นใจกว้างขวาง�� เปลี่ยนคนขี้ฉ้อเป็นคนสัตย์ซื่อ�เปลี่ยนขี้ขลาดให้กล้าหาญ�คนขี้หลีให้มีใจบริสุทธิ์�ส่วนคนขี้เหล้าขี้ยา�ก็ทรงเปลี่ยนให้เป็นคนสุขุม มีสติสัมปชัญญะ�รู้จักบังคับตน�คนขี้คุยก็ทรงเปลี่ยนให้มีใจถ่อม�ทรงเปลี่ยนคนขี้โรคให้มีสุขภาพดี
���� เยบุส�เคยคุยโม้โอ้อวด “ว่าข้าฯอยู่ในป้อมปราการอันแข็งแกร่ง�� ใครก็เอาชนะไม่ได้ แม้เอาคนตาบอด คนง่อยมาต่อสู้ ก็สามารถยับยั้งการโจมตีได้อย่างสบาย”(2 ซามูเอล 5:6)�แหม! นิสัย ขี้คุยขี้โม้ขี้อวดนี่เอามันลงยากจริงๆ�� พออิสราเอลเข้าไปยึดครอง�ดินแดนตรงนี้ก็ตกเป็นของยูดาห์�เผ่ากษัตริย์�ยูดาห์แปลว่า “การสรรเสริญ”�� ดูซิ! นิสัยขี้โม้นี่พระเจ้าทรงเปลี่ยนให้เป็นนิสัยแห่งการสรรเสริญได้อย่างไร��

����� วิธีของพระองค์ก็คือ�เราต้องเชื่อพระเจ้า�และเชื่อฟังพระบัญญัติ

����� ( โยชูวา�1: 7)

����� 5. ปี 2011 จะทรงนำให้เราประสบความสำเร็จ
���� คือรับใช้เกิดผลตามของประทาน�ผมสังเกตว่า�ดินแดนแต่ละส่วนที่เคยมี ชาวคานาอันยึดครอง พระเจ้าทรงกำหนดให้เป็นดินแดนของคนอิสราเอล�ถิ่นต่อถิ่น�ตามความสามารถของพวกเขา�เช่น���� ยูดาห์ เข้าไปยึดครองพวกเยบุส�ยูดาได้ดินแดนอันเป็นที่ตั้งของกรุงเยรูซาเล็ม�ซึ่งเป็นเมืองหลวง���� เป็นเมืองของกษัตริย์�� ในพระกายพระคริสต์ หรือคริสตจักร พระเจ้าทรงประทานให้บางคนมีของประทานในการครอบครอง�คือเป็นผู้นำ�หรือผู้บริหาร�� อ่านพระธรรมปฐมกาล�บทที่ 49 ก็จะพบว่าคำอวยพรของยาโคบ เป็นคำอวยพรที่บ่งถึงความสามารถบุตรของตน�� เช่น

����� รูเบน นางเลอาห์ ตั้งชื่อนี้ให้แปลว่า บำบัดโรค�
����� ยูดาห์คือ ผู้ครอบครอง�
����� เลวี�เป็นตระกูลปุโรหิต (ไม่มีดินแดนของตน)����
����� สิเมโอน แปลว่า พระเจ้าทรงได้ยิน อันหมายถึง การเผยพระวจนะ�
����� เศบุลุน อยู่ชายทะเลอันหมายถึงผู้ประกาศ�
����� อิสสาคาร์ ถูกเปรียบกับลา�� อันหมายถึงการปรนนิบัติ�
����� ดาน ยาโคบเรียกว่าเป็นทนาย�เก่งกฎหมาย�อันหมายถึง ผู้รู้���
����� กาด�คือผู้ใช้สติปัญญา��� อาเชอร์คือผู้ให้อาหาร�ซึ่งหมายถึงครู�
����� นัฟทาลี�เป็นแม่กวางลูกดก อันหมายถึง�� ศิษยาภิบาล�
����� โยเซฟคือ ผู้มีความเชื่อและผู้บริหาร�มีลูก 2�คน คือเอฟราฮิม�และ มนัสเสห์��
����� ส่วนเบนยามิน�คือผู้ที่รับมาและให้ไป�อันหมายถึงผู้บริจาค

����� 6. พระสัญญา และพระบัญชา
���������� ในปีใหม่นี้�เราได้รับทั้งพระสัญญา�และคำสั่ง�คำมั่นสัญญาที่ทรงประทานให้เรา คือ
�����
���� (1) ทรงสัญญาว่าพระองค์จะสถิตอยู่กับเรา�ไปที่ไหนก็จะทรงไปด้วย�ดังนั้นเราไม่ต้องคร้ามกลัว�เหมือนพระเยซูประทับในนาวา�แม้พายุกระหน่ำก็ไม่ต้องกลัว�ไม่ต้องหวาดหวั่นว่าเศรษฐกิจจะขึ้นหรือจะตก�โรคภัย�การโจมตี�การข่มเหง�� พระเจ้าทรงสัญญาว่าจะอยู่ด้วยกับเรา�ทุกๆที่ที่เราไป�จะทรงขจัดสิ่งไม่ดีไปจากเรา�� ขอให้เราเชื่อ�และเชื่อฟังเท่านั้น

����� (2) ทรงสัญญาว่าเราจะชนะ�� เราจะประสบความสำเร็จ�ทุกๆที่ที่ฝ่าเท้าเราเหยียบลง�จะทรงยกให้เรา�นั่นแปลว่า จะทำอะไร�พระองค์ก็จะช่วยให้ประสบความสำเร็จการประกาศ�การอภิบาลศิษย์�การสร้างโบสถ์�งานพันธกิจ�การสร้างคริสตจักรเด็ก�ฯลฯ�แน่นอนมีอุปสรรคมีศัตรูดังที่กล่าวแล้ว�� เช่นเดียวกัน�ขอให้เราเชื่อและเชื่อฟังเท่านั้น�กล้าหาญ�ไม่ขยาด�และยืนมั่นบนพระวจนะของพระองค์


--------------------------------------------------------------------Visitor 62

 อ่านบทความย้อนหลัง