นมัสการ วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2016

ผู้นำนมัสการ: คุณ ศิรินภา ปัญญา

"พระคุณ กับการขอบพระคุณ "

 

 

 
Visitor 18

 อ่านบทความย้อนหลัง