วางใจพระเจ้า หรือเงินทอง

ศ.บ

 

“จงมุ่งหวังในพระเจ้าผู้ประทานทุกสิ่ง  เพื่อความสะดวกสบายของเรา”   1 ทิโมธี 6:17 

         ความห่วงกังวลเรื่องความเป็นอยู่  เรื่องทรัพย์สิน  ครอบคลุมชีวิตของคนเรา   โดยเฉพาะในภาวะที่เศรษฐกิจผันแปร  บริษัทขายประกัน  สำนักขายอสังหาริมทัพย์  ธนาคาร ฯลฯ  ชี้ให้เห็นว่า เราจะมีรากฐานชีวิตมั่นคง ถ้าเราฝากความเชื่อมั่นกับเขา   ความกังวลเช่นนี้มิได้มีแต่คนยากจน  ที่หาเช้ากินค่ำ แม้แต่คนมั่งมีก็ไม่วายกังวล  เราวางใจในเงินของเรา  ในทรัพย์  ในฐานะ  ในสมุดบัญชีธนาคารของเรา และแม้ในคนที่เคยอุปถัมภ์   เราก็ยังฝากฝังความไว้วางใจกับเขา  สิ่งเดียวที่เรามักไม่เคยฝากความไว้วางใจ  คือ  พระเจ้า   เปาโลกล่าวว่า “จงมุ่งหวังในพระเจ้า”  พระเยซูสอนเราว่า  เมื่ออธิษฐานจงว่า  “โอพระบิดา...ขอโปรดประทานอาหารแก่ข้าพระองค์ในกาลวันนี้”  พระเยซูมิได้จำกัดว่า  คำอธิษฐานนี้เป็นของคนจน  ส่วนคนมีเงินแสนเงินล้านไม่ต้องทูลขออย่างนี้  เพราะเรามั่นคงอยู่แล้ว   ยากอบบอกว่า คนจนก็รวยได้ และคนรวยก็จนได้  ดังนั้นเราต้องวางใจในพระเจ้า (ยากอบ 1:9-11)  ฟังกลอนผมก่อนก็แล้วกัน

 

                        ชาวกรุงมุ่งขวนขวาย        สบายกาย มุสร้างตัว

                 ยากอบถึงเจ้าสัว                     มิใช่เกิน  ก็เดินดิน

                 เริ่มแรกขอแต่เพียง                 จะนอนเตียง และมีกิน

                 ปลดเปลื้อง เรื่องหนี้สิน            สะสางบิลล์  สะสมมา

                       เช้าตรู่ออกจากบ้าน        ขยันงาน แสวงหา

                เพิ่มพูนคูณเงินตรา                มิถอยท้อ ระย่อใจ

                จากห้องที่เคยเช่า                 ก็วางดาวน์  วิมานใหม่

                คอนโดมิโตใหญ่                   ก็พอใจ มิไหลหลง

                         อยู่ไปไม่กี่ปี                กะหมดหนี้ จะต้องส่ง

                ผ่อนบ้านฐานมั่นคง                วิเศษสุด วิมานแมน

                จิตใจไม่อิ่มเอม                     มิปรีดิ์เปรมเกษมแสน

                ปัจจัยไม่ขาดแคลน                ฤ ทดแทน  สราญรมย์

                        เสาะหาความบันเทิง       ระเริงจิต วิเศษสม

                ขอจิตได้เริงรมย์                    ชะรอยใจ  จะเติมเต็ม

                ไนท์คลับคาสิโน                   วิดีโอ  และตู้เกม

                หาสุขเหมือนหาเข็ม               มิพบใน ทะเลลวง

                        ผ่านไปค่อนชีวิต            พินิจว่า   พระเจ้าห่วง

                เงินทองของทั้งปวง                บ่ จีรัง ฤ ยั่งยืน

                เวลาคือวารี                          มิเคยมี จะกลับคืน

                สิ้นเปลืองกับเรื่องอื่น              วิเวกใจ  ฤทัยถอน

                        พระเยซูตรัสว่า              แสวงหา พระเจ้าก่อน

                สินทรัพย์และพระพร              สิแน่นอน  จะตามมา

                เลือกทางเดินให้ถูก               มิพันผูก กะเงินตรา

                พระเจ้าทรงสัญญา                มหึมา  มหาพร            

           เปาโลสอนเราว่า “สำหรับคนเหล่านั้นที่มั่งมีฝ่ายโลก  จงกำชับอย่าให้มีมานะทิฐิ  หรือให้เขามุ่งหวังในทรัพย์ที่ไม่เที่ยง   แต่จงหวังใจในพระเจ้าผู้ทรงประทานทุกสิ่ง  เพื่อความสะดวกสบายของเรา” ( 1 ทิโมธี 6:17) 

 

        ถ้าเราจะฝากความไว้วางใจในใครสักคน  เราต้องรู้จักคนคนนั้น

           ลูกวางใจพ่อ ก็เพราะรู้จักพ่อ  เช่นเดียวกัน เราวางใจพระเจ้าก็เพราะเรารู้จักพระองค์   วันนี้เรารู้จักพระองค์แค่ไหน  เราเชื่อหรือไม่ว่าพระองค์ทรงประทานสิ่งที่ดีให้เราเสมอ    พระเยซูตรัสกับสาวกของพระองค์ว่า  ถ้าพระเจ้าเลี้ยงนกในอากาศ  พระเจ้าจะดูแลชีวิตของเรา  มิให้เราขาดสิ่งที่จำเป็นใดๆ   บางคนมีความคิดว่า  เป็นพระประสงค์ของพระองค์ให้เราอัดคัตขัดสน  อยู่กินอย่างแร้นแค้นทุกวัน   แต่เปาโลว่า “พระเจ้าของข้าพเจ้าจะประทานสิ่งสารพัดที่พวกท่านขาดอยู่นั้น  จากทรัพย์อันรุ่งเรืองของพระองค์ในพระเยซูคริสต์” (ฟิลิปปี 4:19)   พระเจ้าจะไม่ให้ท่านขาดสิ่งที่จำเป็น  ไม่ใช่สิ่งที่ฟุ่มเพือย  และ “ทรงประทานทุกสิ่งเพื่อความสะดวกสบายของเรา”  หากเราอยู่ในทางของพระองค์  แสวงหาแผ่นดินพระเจ้าก่อน  การอยู่กินอย่างพอเพียงสุขสบายของท่าน เป็นความสุขของพระองค์   ผมเขียนกลอนอีกบทหนึ่ง   ท่านลองพิจารณาว่า  พระเจ้าทรงดีต่อท่านอย่างไร    

                            ประทานดวงอาทิตย์         ให้ชีวิต พลังงาน

                        เมฆหมอกดอกไม้บาน            พระประทาน  ให้สุขใจ

                             น้ำตกจากภูผา                ไหลลงมา  เราดื่มใช้

                        อากาศ สะอาดใส                  เราหายใจ  ทุกวันวาร

                              อาหารแสนอร่อย            ฟันบดย่อย  รสหอมหวาน

                        ซุงไม้ไว้สร้างบ้าน                 เสากระดาน คานไม้ฝา

                             ดินเหนียวใช้ทำอิฐ           กระเบื้องปิด ป้องฝนฟ้า

                         เหล็กแร่ยางพารา                เรานำมา ทำรถยนต์

                   น้ำมัน จากใต้ดิน                   ทรายกรวดหิน ทำถนน

                        เชื้อเพลิง เครื่องจักรกล       เกิดมรรคผล  ให้สุขสม

                    น้ำหอมจากดอกไม้               เป็นกลิ่นไอ  ได้สูดดม

                        ชื่นมื่น เคล้าเกล้าผม          สุขภิรมย์  ทุกเวลา

                    สมุนไพรและเกลือแร่              ดั่งซินแส แก้รักษา

                       ลิโดเคน เป็นยาชา             แพทย์นำมา แก้ปวดพลัน

                    พระเจ้าทรงดีเลิศ                   รักประเสริฐ มิแปรผัน

                        ประสงค์ให้เรานั้น               มีสุขสันต์  เกินบรรยาย

                    สมควรโมทนา                     กรุณา พระมากหลาย

              ขอบคุณทูลถวาย                      เกียรติสรรเสริญ  เยินยอเทอญ

            ผมเขียนได้ไม่หมด แต่เราอ่านออกแล้วว่าเมื่อพระองค์สร้างโลก ทรงสร้างให้เราอยู่ในโลกอย่างสะดวกสบาย พระองค์สนพระทัยในความเป็นอยู่ที่ดีของท่าน  พระเยซูตรัสว่า ถ้าพระเจ้าสนพระทัยให้ดอกไม้บานงดงามในทุ่งนา พระองค์จะไม่ตกแต่งเราหรือเรามิประเสริฐกว่าหรือ ฉะนั้นเราต้องวางใจ ไม่กระวนกระวาย การฝากความไว้วางใจในพระเจ้า 

 

1) ทำให้เราหายกังวล โลกจะผันแปรเปลี่ยนไปอย่างไร เศรษฐกิจจะดีจะแย่อย่างไร ความมั่นคงของเรามิได้ขึ้นอยู่ในสิ่งเหล่านั้น แต่อยู่ที่พระองค์ผู้ที่มั่นคงที่สุด (มัทธิว 6:30)

2) ทำให้ความความรักผูกพันระหว่างเรากับพระองค์ยิ่งแนบแน่นยิ่งขึ้น เหมือนลูกไว้ใจพ่อ  และพ่อภาคภูมิในลูก  ดาวิดกล่าวว่า “ความรักมั่นคงจะล้อมบุคคล ที่วางใจในพระเจ้า” (สดุดี 32:10)

3) ทำให้เราได้รับคำตอบเมื่อเราอธิษฐานทูลขอสิ่งใดจากพระองค์  เพราะเรามีท่าทีพึ่งพาพระองค์  (ลูกา 11:3,9)

4) ทำให้เรามีความสุข  กษัตริย์ซาโลมอนกล่าวว่า “คนที่วางใจในพระเจ้าจะสุขสบาย”  ( สุภาษิต 16:20)

5) พระเจ้าจะพิทักษ์ปกป้องเขาให้ปลอดภัยเสมอ   “คนที่วางใจในพระเจ้าจะปลอดภัย” (สุภาษิต 29:25)

          ขอพระเจ้าอวยพระพรครับ          

Visitor 256

 อ่านบทความย้อนหลัง