ใกล้ถึงวันประชุมใหญ่

 

ศ.บ

 

สัปดาห์นี้ ตั้งแต่วันศุกร์ค่ำ ที่ 15 กค. ถึงวันจันทร์เที่ยงที่ 18 กค. จะเป็นการประชุมองค์กรคริสตจักรสามัคคีธรรมกรุงเทพ  เราเรียกภาษาอังกฤษว่า “Bangkok Fellowship Church Organization Conference” มีตัวย่อ (BFCO Conference 2016) 

    ผมเคยอธิบาย  การเป็นองค์กรคริสตจักรสามัคคีธรรมกรุงเทพ ให้พี่น้องฟัง เมื่อ  2  ปีที่แล้ว  วันนี้ขอนำบทความนั้นมาให้พี่น้องฟังอีกที โดดยที่ผมปรับข้อความให้ทันสมัยขึ้น

องค์กรคริสตจักรสามัคคีธรรมกรุงเทพ                      

       ไม่นานมานี้   สหกิจคริสเตียน ( Evangelical Fellowship of Thailand) ซึ่งคริสตจักรของเราสังกัดอยู่ เขามีมติให้คริสตจักรต่างๆในสังกัด   จดทะเบียนภายใต้ “องค์กร” (Organization) หรือคณะใหญ่ ซึ่งปกติ ภายใต้สหกิจคริสเตียน ก็มีองค์กร หรือคณะเช่นนี้อยู่แล้ว เช่น คณะซี เอ็ม เอ คริสตจักรในคณะ โอ เอ็ม เอฟ ในคณะพระกิตติคุณสมบูรณ์ หรือคณะคริสเตียนสัมพันธ์ เป็นต้น เรื่องนี้ คริสตจักรภายใต้องค์กร หรือคณะใหญ่ต่างๆเหล่านี้เขาร้อนตัวไหม  คำตอบคือ เขาไม่ต้องร้อนตัวอะไร  เพราะเขามีคณะสังกัดอยู่แล้ว   แต่คริสตจักรที่ร้อนตัว  คือคริสตจักรอิสระทั้งหลาย   ตรงนี้ ผมขออธิบายเสียก่อน  ว่าคริสตจักรอิสระคือคริสตจักรแบบไหน   คริสตจักรอิสระคือคริสตจักรที่ไม่อยู่ภายใต้องค์กร หรือคณะใดๆ  เป็นคริสตจักรที่เป็นเอกเทศ  เช่นคริสตจักรเรานี่ยังไงล่ะ  ถามว่า  คริสตจักรอิสระเช่นนี้มีเยอะไหม ก็มีอยู่ไม่น้อยภายใต้สหกิจฯ

 

        สหกิจฯ เขาออกกฏนี้มาทำไม คำตอบก็คือ  ในยุคหลังๆคริสตจักรอิสระอย่างนี้เปิดกันขึ้นมาเป็นดอกเห็ด ความเชื่อก็แตกต่างหลากหลายมาก  บางทีก็มีสิทธิ์เพื้ยนตกขอบ  ยากแก่การรับรอง  สหกิจฯซึ่งเป็นองค์ใหญ่ที่ขึ้นกับกรมศาสนา มีความรับผิดชอบต้องชี้แจงกับทางราชการ หากมีผู้ไปร้องเรียน  ซึ่งบางทีก็ทำได้ยากเพราะอาจสอดส่องไม่ถึง  และที่ยากกว่านั้น  ก็คือเมื่อตอนรับคริสตจักรอิสระเหล่านี้มาขึ้นทะเบียน  สหกิจฯก็อาจรู้ไม่หมด  การให้คริสตจักรเหล่านี้ไปรวมอยู่ภายใต้คณะ  หรือองค์กรที่มีอยู่แล้ว  จึงเป็นการง่ายในการรับรอง  เพราะเท่ากับว่า องค์กรนั้นช่วยดูแลแทนสหกิจฯในระดับหนึ่ง  ถามว่าคริสตจักรอิสระต่างๆ  อยากเข้าไปอยู่ในคณะที่มีอยู่แล้วไหม  คำตอบคือส่วนมากไม่ต้องการเข้าไปอยู่ในคณะ  อาจเป็นเพราะในแต่ละคณะก็มีสไตล์  ความเชื่อปลีกย่อย  วิธีการปกครอง  หรือกฏระเบียบที่ตนเองไม่คุ้นเคย  และอาจรับไม่ได้ หนักยิ่งกว่านั้น  คือทัศนคติของคริสตจักรอิสระบางแห่ง  อาจไม่เห็นด้วยกับการอยู่ภายใต้องค์กรใดๆ  

 

       สิ่งที่สหกิจฯเองแนะนำ   ก็คือ  ให้คริสตจักรอิสระต่างๆ  หลายๆแห่ง  ที่เห็นตรงกันรวมกลุ่มกันเข้าเป็น “องค์กรใหม่” และมาขอจดทะเบียนกับสหกิจฯ แทนที่จะมาจดทะเบียนเป็นเบี้ยหัวแตกอย่างในอดีต    ส่วนคริสตจักรอิสระที่อยู่มานาน เป็นที่รู้จักของสหกิจฯ ทั้งมีคริสตจักรลูกหลายแห่ง ถือได้ว่าเป็นกลุ่มโตพอ ก็ให้จดทะเบียนเป็นองค์กรใหม่ได้   คริสตจักรของเราถึงได้จดทะเบียนเป็น “องค์กรคริสตจักรสามัคคีธรรมกรุงเทพ” ที่มี คริสตจักรที่ซอยอ่อนนุช 24 เป็นคริสตจักรแม่ และมีคริสตจักร ต่างๆในพันธกิจจดทะเบียนในองค์กรนี้กับสหกิจคริสเตียน ด้วยประการละฉะนี้ การจัดประชุมใหญ่ประจำปี  เราใช้คำว่า  “ประชุมใหญ่ประจำปีองค์กรคริสตจักรสามัคคีธรรมกรุงเทพ”   จึงมีความหมาย   เหมือนประชุมใหญ่ของคณะ เป็นการประชุมรวมกันของคริสตจักรที่อยู่ภายใต้องค์กรนี้ทั้งหมด เป็นการประชุมของผู้ที่ที่อยู่ในแวดวงขององค์กรคริสตจักรสามัคคีธรรมกรุงเทพทั้งหมด ทั้ง  5 ภาค คือภาคเหนือ  ภาคอีสาณ  ภาคตะวันออก  ภาคตะวันตก ภาคใต้ รวมทั้งกรุงเทพฯและปริมณฑล  ปีนี้เป็นปีที่  8 เป้าหมายก็คือเราจะประชุมเช่นนี้ทุกปี ปีละ 1 ครั้ง   ที่ผมเล่ามาทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้พี่น้องทุกท่านทราบว่า ท่านคือคนสำคัญของประชุมนี้ ท่านคือเจ้าของ ปีนี้เราจัดที่โบสถ์แม่อีก เราทุกคนที่อยู่ที่โบสถ์แม่ ท่านคือเจ้าภาพ นี่ไม่ใช่การประชุมที่คนอื่นจัดและเราไปร่วม   แต่เป็นประชุมของเราเองครับ   ประชุมนี้จะเติบโตขึ้นอย่างแน่นอน       เพราะองค์กรนี้จะเติบโตขึ้น เหมือนคำอุปมาของพระเยซู ( มัทธิว 13:31-32) เพราะองค์กรจะมีสมาชิก คือคริสตจักรลูกมากขึ้น แล้วพระเจ้าจะได้รับพระเกียรติ และท่านเองก็จะภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนให้งานในบ้านของท่านเติบโต   เอเมน
Visitor 175

 อ่านบทความย้อนหลัง