นมัสการ วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2016 (รอบ 2)

ผู้นำนมัสการ: คุณ ซาฟัส สุริยะทัศน์

"ถ้าช่วยได้น่ะหรือ...ถ้าก็ทำให้ได้ทุกสิ่ง"Visitor 23

 อ่านบทความย้อนหลัง