นมัสการ วันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2016 (รอบ 1)

ผู้นำนมัสการ: คุณ วิมล อยู่อยู่

"จงโมทนาขอบพระคุณพระเจ้า"

วันแม่คริสตจักรสามัคคีธรรมกรุงเทพVisitor 19

 อ่านบทความย้อนหลัง