นมัสการ วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2016 (รอบที่ 2)

ผู้นำนมัสการ: คุณ ซาฟัส สุริยะทัศน์

"จงปิติยินดี และพระองค์จะประทานตามใจปรารถนาของท่าน"

(สดุดี 37.4)

 Visitor 18

 อ่านบทความย้อนหลัง