นมัสการ วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2016 (รอบที่ 1)

ผู้นำนมัสการ: คุณ เลดี้ คะระนันทร์

เวลา: 07.45 น.

อาคารแห่งความรัก ชั้น 2


 Visitor 20

 อ่านบทความย้อนหลัง