นมัสการ วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2016 (รอบที่ 2)

ผู้นำนมัสการ: คุณ ซาฟัส สุริยะทัศน์
"พระคุณพระเจ้านั้นแสนชื่นใจ"
(เอเฟซัส 2.8)
 Visitor 23

 อ่านบทความย้อนหลัง