นมัสการ วันอาทิตย์ 25 ธันวาคม 2016 (รอบที่ 1)

ผู้นำนมัสการ: คุณ เลดี้ คะระนันทร์
เวลา: 07.45 น.
อาคารแห่งความรัก ชั้น 2
 Visitor 18

 อ่านบทความย้อนหลัง