นมัสการ วันอาทิตย์ 14 พฤษภาคม 2017 (รอบที่ 2)

ผู้นำนมัสการ: คุณ เลดี้ คะระนันทร์
"สู่เสรีภาพในพระเยซูคริสต์"
 Visitor 24

 อ่านบทความย้อนหลัง