นมัสการ วันอาทิตย์ 21 พฤษภาคม 2017 (รอบที่ 2)

ผู้นำนมัสการ: คุณ ศิรินภา ปัญญา
"ถวายเครื่องบูชาโมทนา"

 
  อ่านบทความย้อนหลัง