นมัสการ วันอาทิตย์ 28 พฤษภาคม 2017 (รอบที่ 1)

ผู้นำนมัสการ: คุณ วิมล อยู่อยู่
เวลา: 07.45 น.
อาคารแห่งความรัก ชั้น 2
 Visitor 17

 อ่านบทความย้อนหลัง