นมัสการ วันอาทิตย์ 23 กรกฎาคม 2017 (รอบที่ 1)

ผู้นำนมัสการ: คุณ เลดี้ คะระนันทร์
เวลา: 07.45 น.
อาคารแห่งความรัก ชั้น 2