นมัสการ วันอาทิตย์ 23 กรกฎาคม 2017 (รอบที่ 1)

ผู้นำนมัสการ: คุณ เลดี้ คะระนันทร์
เวลา: 07.45 น.
อาคารแห่งความรัก ชั้น 2

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/SQ_-wdR6qeQ" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

 อ่านบทความย้อนหลัง