นมัสการ วันอาทิตย์ 23 กรกฎาคม 2017 (รอบที่ 2)

ผู้นำนมัสการ: คุณ ซาฟัส สุริยะทัศน์
(มัทธิว 11.28)

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/vSv6GHebEdY" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

 อ่านบทความย้อนหลัง