นมัสการ วันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม 2017

ผู้นำนมัสการ: คุณ กิตติ เอี่ยมวิจิตร
"ขอจงใครครวญดู สิ่งใดที่ควรแก่การสรรเสริญ"

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/-rD9WjdFJ6g" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

 อ่านบทความย้อนหลัง