นมัสการ วันอาทิตย์ 27 สิงหาคม 2017 (รอบที่ 1)

ผู้นำนมัสการ: คุณ นวรัตน์ รัตนโกสินธุ์
เวลา: 07.50 น.

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/mwoTFTX48EI" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

 อ่านบทความย้อนหลัง