นมัสการ วันอาทิตย์ 27 สิงหาคม 2017 (รอบที่ 1)

ผู้นำนมัสการ: คุณ นวรัตน์ รัตนโกสินธุ์
เวลา: 07.50 น.