นมัสการ วันอาทิตย์ 3 กันยายน 2017 (รอบที่ 2)

ผู้นำนมัสการ: คุณ ซาฟัส สุริยะทัศน์
(สดุดี 65.4)

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/t1bBt3ufFE4" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

 อ่านบทความย้อนหลัง