นมัสการ วันอาทิตย์ 10 กันยายน 2017 (รอบที่ 2)

ผู้นำนมัสการ: คุณ เลดี้ คะระนันทร์
(มัทธิว 26.28)