นมัสการ วันอาทิตย์ 10 กันยายน 2017 (รอบที่ 2)

ผู้นำนมัสการ: คุณ เลดี้ คะระนันทร์
(มัทธิว 26.28)

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/mpVeXVJXfTc" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

 อ่านบทความย้อนหลัง