คำเทศนา อาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2017

ผู้เทศนา: อ.สุชาติ ชัชวาลย์ปรีชา
"เป็นพยาน...ฝ่ายพระองค์"
(ยอห์น 12.1-11)


 อ่านบทความย้อนหลัง