คำเทศนา อาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม 2017

ผู้เทศนา: ศจ. สมเกียรติ กิตติพงศ์
"สู่แผ่นดินพระสัญญา"
(อพยพ
14:21-31)


 อ่านบทความย้อนหลัง