คำเทศนา อาทิตย์ 17 มิถุนายน 2018

ผู้เทศนา: ศจ. สมเกียรติ กิตติพงศ์

"รัก..อย่างพระเยซู"

(2 โครินธ์ 8:1-15)
  อ่านบทความย้อนหลัง