นมัสการ วันอาทิตย์ 17 ธันวาคม 2017 (รอบที่ 2)

ผู้นำนมัสการ: คุณ กิตติ เอี่ยมวิจิตร

"โดยพระเจ้าได้รับการชำระแล้ว"


Visitor 20

 อ่านบทความย้อนหลัง