นมัสการ วันอาทิตย์ 31 ธันวาคม 2017 (รอบที่ 2)

ผู้นำนมัสการ: คุณ กิตติ เอี่ยมวิจิตร

"สิ่งใหม่ๆ จะเกิดขึ้น"


 อ่านบทความย้อนหลัง