นมัสการ วันอาทิตย์ 5 สิงหาคม 2018 (รอบที่ 2)

"เวลาแห่งการเก็บเกี่ยว"

ผู้นำนมัสการ: ซาฟัส สุริยะทัศน์ 


 อ่านบทความย้อนหลัง