เพลง "จนถึงสุดปลาย" (นักศึกษาศูนย์ฝึกกรุงเทพ/เชียงราย) ปี 2018


 

เพลง "จนถึงสุดปลาย"

(นักศึกษาศูนย์ฝึกกรุงเทพ/เชียงราย) ปี 2018

สนใจเรียน/ติดตามศูนย์ฝึกอบรมผู้รับใช้สามัคคีธรรมกรุงเทพเพิ่มเติม
http://bftc.bangkokfellowship.com/


 อ่านบทความย้อนหลัง