นมัสการ วันอาทิตย์ 12 สิงหาคม 2018 (รอบที่ 1)

ผู้นำนมัสการ: คุณ นวรัตน์ รัตนโกสินธุ์

เวลา: 07.50 น.

อาคารแห่งความรัก 2


Visitor 21

 อ่านบทความย้อนหลัง