นมัสการ วันอาทิตย์ 28 ตุลาคม 2018 (รอบที่ 2)

"พระเจ้าของเจ้าจะเปรมปรีดิ์เพราะเจ้า"

 

ผู้นำนมัสการ: คุณกิตติ เอี่ยมวิจิตร "พระเจ้าของเจ้าจะเปรมปรีดิ์เพราะเจ้า" อาคารศรัทธวิหาร ชั้น 3 @อ่อนนุช 24Visitor 21

 อ่านบทความย้อนหลัง