นมัสการ วันอาทิตย์ 06 มกราคม 2019 (รอบที่ 2)

"พระเยซูตรัสว่า จงตามเรามาเถิด"

ผู้นำนมัสการ: คุณ ซาฟัส สุริยะทัศน์ "แน่ทีเดียวที่ความดีและความรักมั่นคงจะติดตามข้าพเจ้าไป"

อาคารศรัทธวิหาร ชั้น 3 @อ่อนนุช 24

 Visitor 23

 อ่านบทความย้อนหลัง