นมัสการ วันอาทิตย์ 27 มกราคม 2019 (รอบที่ 2)

"จิตใจข้าสุขสบาย"

followเพลงนมัสการย้อนหลัง https://www.bangkokfellowship.com/pag...

ผู้นำนมัสการ: คุณกิตติ เอี่ยมวิจิตร "ขอพระสิริคุ้มครองรักษาท่าน."

อาคารศรัทธวิหาร ชั้น 3 @อ่อนนุช 24

 

  อ่านบทความย้อนหลัง