นมัสการ วันอาทิตย์ 27 มกราคม 2019 ( รอบที่1 )

ผู้นำนมัสการ: คุณ นวรัตน์ รัตนโกสินธุ์ เวลา: 07.50 น. อาคารแห่งความรัก 2

 

  อ่านบทความย้อนหลัง