นมัสการ วันอาทิตย์ 03 กุมภาพันธ์ 2019 (รอบที่ 2)

"ทรงรื้อฟื้นท่านใหม่ ด้วยความรัก"

ผู้นำนมัสการ: คุณ ซาฟัส สุริยะทัศน์

อาคารศรัทธวิหาร ชั้น 3 @อ่อนนุช 24

 

  อ่านบทความย้อนหลัง